Jump to content
MAINOS
 •  

  Väitös: Verkossa opiskelu toimii myös hoitotyössä

  Hoitajat.net
  Kuvituskuva: Envato

  TtM Minna Ylösen väitöstutkimus tuotti lupaavia tuloksia hoitotyön täydennyskoulutuksen näkökulmasta. Opetusmateriaalina käytettiin internetissä olemassa olevaa näyttöön perustuvaa materiaalia, joka on muutenkin hoitohenkilökunnan saatavilla. Internet-perustainen opetusohjelma paransi kotihoidon hoitotyöntekijöiden tietoja laskimohaavan hoidosta.

  Väestö ikääntyy ja samalla myös laskimohaavojen esiintyvyys lisääntyy. Suurin osa ikääntyneistä potilaista, joilla on laskimohaava, hoidetaan koti- tai avohoidossa. Toisaalta ikääntyneiden hoidon painopiste on yleisemminkin siirtynyt yhä vahvemmin kotihoitoon. Näistä syistä Minna Ylönen päätti tarkastella laskimohaavojen hoitoa juuri kotihoidossa. Tutkimukseen osallistui kahden suomalaisen kaupungin kotihoidon hoitohenkilökuntaa.

  – Tutkimusten mukaan hoitohenkilökunta luottaa pääasiassa kollegoiden tietoihin etsiessään ratkaisuja potilaan hoidossa tarvittavaan päätöksentekoon. Tämä saattaa kuitenkin johtaa siihen, että hoitotyössä käytetään vanhentunutta tietoa. Näyttöön perustuvan tiedon jalkauttaminen hoitotyöhön on siis erityisen tärkeää, Ylönen huomauttaa.  

  Täydennyskoulutuksen tarve on jatkuva

  Yleensä täydennyskoulutus parantaa hoitajien tietoja, taitoja ja asenteita, mutta vaikutuksen on todettu olevan lyhytaikainen. Tästä syystä jatkuva täydennyskoulutus onkin tarpeen. Koulutuksen toteutustapa vaatii kuitenkin pohtimista, koska koulutettavia osa-alueita on hoitohenkilökunnan työssä useita. Lisäksi olisi tarvetta pohtia sitä, mikä on hoitohenkilökunnan oma vastuu osaamisen ylläpidossa ja milloin tarvitaan työnantajan järjestämää täydennyskoulutusta. 

  – Osaamisen ylläpidon näkökulmasta on välttämätöntä luoda rakenteet, joilla uusi näyttöön perustuva tieto saadaan käyttöön ilman suuria investointeja hoitohenkilökunnan koulutukseen. Esimerkiksi Käypä hoito -suositukset ovat kaikkien ammattilaisten käytettävissä, ja niiden käyttöä konkreettisesti päivittäisessä hoidollisessa päätöksenteossa myös hoitotyössä olisi tärkeää tukea, Ylönen korostaa.

  Opetusohjelma paransi tietoja, muttei vaikuttanut taitoihin

  Ylösen tulosten perusteella internet-perustainen opetusohjelma paransi sekä itsearvioitua että teoreettista tietoa laskimohaavan hoidosta. Hoitajien jo alun perin positiivisiin asenteisiin opetusohjelmalla ei ollut vaikutusta. 

  Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty todentamaan opetusohjelman vaikutusta hoitajien taitoihin, haavan paranemiseen ja haavanhoidon kustannuksiin mittauksiin osallistuneiden hoitajien vähäisen määrän vuoksi. 

  – Mielenkiintoista kuitenkin oli se, että täydennyskoulutukseen osallistuneen ryhmän kustannukset olivat korkeammat koko tutkimuksen ajan, Ylönen kertoo. 

  Haavanhoidon käytännöt näyttävät vaihtelevan kaupunkien välillä, vaikka suositukset ovatkin samanlaiset koko Suomessa. 

  – Tässä on todennäköisesti yksi syy sille, miksi kustannuksetkin eroavat eri kaupunkien välillä, Ylönen arvelee.   


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.