Jump to content
 •  

  Väitös: Vanhusten toimintakyky alenee palvelutaloon muuton jälkeen

  Hoitajat.net
  Palvelutaloon muuttaneiden vanhusten fyysinen toimintakyky alenee jo ensimmäisen vuoden aikana. Kuva: Envato

  Tuoreessa väitöstutkimuksessa selvitettiin palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia ensimmäisen asumisvuoden aikana. Vanhusten päivittäisistä toimista suoriutuminen, kävelynopeus ja oikean käden puristusvoima heikkenivät.

  Tutkimuksessa itse arvioitu fyysinen toimintakyky, sosiaalinen ympäristö ja psyykkinen hyvinvointi olivat yhteydessä mitattuihin fyysisen toimintakyvyn muutoksiin. Oulun yliopistosta väittelevän TtM Sinikka Lotvosen tutkimuksessa havaittiin, että kävelynopeus hidastui enemmän niillä asukkailla, jotka kokivat fyysisen toimintakykynsä ja aktiivisuutensa alentuneen, ja heillä, jotka sopeutuivat huonosti palvelutalossa asumiseen.

  Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että palvelutaloon muuttaneiden iäkkäiden henkilöiden fyysinen toimintakyky on heikko. Päivittäisistä toimista suoriutuminen (IADL), kävelynopeus ja oikean käden puristusvoima heikkenivät ensimmäisen asumisvuoden aikana. Asukkaiden itsearvioinnin mukaan ulkona liikkuminen ja arkiaskareista suoriutuminen vaikeutuivat palvelutaloon muuton jälkeen. Toisaalta taas uusi arki palvelutalossa sisälsi enemmän lihaskuntoharjoittelua ja harrastusryhmiin osallistumista kuin aiemmin.

  Tutkimuksessa selvisi, että asukkaiden mahdollisuudet tehdä päätöksiä oman elämänsä asioista vähenivät, mutta turvallisuuden tunne lisääntyi. Asukkaat kokivat voivansa tehdä mitä haluavat, ja tapaavansa riittävästi heille läheisiä ihmisiä palvelutalossa. Kuitenkin haastatelluista asukkaista 35% koki, että heillä ei ole riittävästi mielekästä tekemistä uudessa kodissaan eli palvelutalossa.

  Väitöstutkimuksessa selvitettiin palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia ensimmäisen asumisvuoden aikana. Lisäksi tarkasteltiin itsearvioidun fyysisen toimintakyvyn, sosiaalisen ympäristön ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä fyysisen toimintakyvyn muutoksiin. Aineisto kerättiin kotikäyntien aikana 3 ja 12 kuukautta palvelutaloon muuton jälkeen. Ikääntyneitä haastateltiin kyselylomakkeiden avulla ja heidän fyysinen toimintakykynsä mitattiin toimintakykytesteillä.

  Muutto palvelutaloon on ikääntyneelle suuri elämänmuutos, joka aiheuttaa riskin toimintakyvyn heikkenemiselle entisestään. Itsenäiseen kotona asumiseen riittävä fyysinen toimintakyky edellyttää selviytymistä tavallisimmista päivittäisistä toimista, kuten liikkumisesta asuinympäristössä, itsestä huolehtimisesta, ostosten tekemisestä, kauppakassien kantamisesta, tavaroiden nostamisesta ja asioiden hoitamisesta.

  Väestörakenteen muutokseen varautuminen korostuu vanhuspalvelulaissa ja sosiaali- ja terveysministeriön strategioissa. Tavoitteena on toimintakyvyn säilyminen väestön ikääntyessä, ja toimintakykyä tukevien laadukkaiden arviointimenetelmien ja palveluiden saatavuus. Muuttoliike palvelutaloihin lisääntyy väestön vanhenemisen myötä, ja niihin muuttaa ikääntyneitä, jotka eivät enää selviydy entisessä asuinympäristössään toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi.

  Aikaisempaa tutkittua tietoa palvelutaloon muuttaneiden fyysisestä toimintakyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä uudessa asuinympäristössä on hyvin vähän. Tuloksia voidaan hyödyntää ikääntyneiden toimintakyvyn arvioimiseen ja tukemiseen tähtäävien käytäntöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa tunnistettaessa ja ennaltaehkäistäessä toimintakyvyn alenemiseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen tulokset voivat lisätä hoitotyön johtajien, ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuutta ja ymmärrystä ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnin, tukemisen ja edistämisen merkityksestä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

  Väitös: Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky, sen muutos ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät ensimmäisen asumisvuoden aikana


  User Feedback

  Recommended Comments

  Guest Tinttarellia

  Posted

  Mielellään edesauttaisi asukkaita jatkamaan touhukasta kotiarkeaan; nikkaroida, leipoa, tehdä puutarhatöitä jne. Harmittaa asukkaan arjen yksitoikkoisuus. On hetkiä, jolloin em. voi muistorikkaana toteuttaa ❤️ mutta tuurilla tilaisuus ja hoitajien lukumäärä kohtaa... Olisipa aikaa 💞

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Hoitsuopiskelija

  Posted

  Kyllä huomasin harkassa, että useinkaan ei asukkaiden liikuttaminen ja aktivointi ole hoitajien ajasta vaan viitseliäisyydestä kiinni. Se on vaan niin paljon helpompaa työntää se Martta pyörätuolilla ruokailemaan, kuin kävelyttää paikanpäälle. Tai pyyhkäistä itse ne Heikin kasvot kuin antaa vastaavasti pesukinnas Heikin käteen, että pesaisehan itse. Kiire on hyvin usein tekemällä tehty.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Maritza

  Posted

  5 tuntia sitten, Vieras: Hoitsuopiskelija kirjoitti:

  Kyllä huomasin harkassa, että useinkaan ei asukkaiden liikuttaminen ja aktivointi ole hoitajien ajasta vaan viitseliäisyydestä kiinni. Se on vaan niin paljon helpompaa työntää se Martta pyörätuolilla ruokailemaan, kuin kävelyttää paikanpäälle. Tai pyyhkäistä itse ne Heikin kasvot kuin antaa vastaavasti pesukinnas Heikin käteen, että pesaisehan itse. Kiire on hyvin usein tekemällä tehty.

  Hyvä, että joku on rehellinen näissäkin asioissa, uskon kyllä tuohon "laiskuuteen", että on helpompaa työntää pyörätuolissa syömään, sitä näkee omaisenakin niin paljon. Tsempatkaa hoitsut, haluatteko itse taantua aikanaan vuoden sisällä?

  Ymmärtääkseni Ruotsissa nämä asiat ovat toisin ja siellä on eri meno!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Maritza

  Posted

  7 tuntia sitten, Vieras: Tinttarellia kirjoitti:

  Mielellään edesauttaisi asukkaita jatkamaan touhukasta kotiarkeaan; nikkaroida, leipoa, tehdä puutarhatöitä jne. Harmittaa asukkaan arjen yksitoikkoisuus. On hetkiä, jolloin em. voi muistorikkaana toteuttaa ❤️ mutta tuurilla tilaisuus ja hoitajien lukumäärä kohtaa... Olisipa aikaa 💞

  Sitä aikaa ja asioiden organisointia täytyy vaatia työnantajalta! Tai sitten vaikka järjestää "omaispäiviä", jossa heille ja asukille on järkätty yhteistä liikunnallista ohjelmaa.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Itsekin jo iäkäs

  Posted

  Jos palvelutaloon pääsee vasta erittäin huonossa kunnossa ei kai voi odottaa että tapahtuisi  joku ihmeparannus. Olisi aika mielenkiintoista jotenkin verrata miten ko ihmiselle kävisi yksinään kotona olemalla.  

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Monni

  Posted

  Eräs kokenut geriatri kertoi, että ympärivuorokautiseen hoivaan sijoitetun odotettu elinikä on alle vuosi. Tämän kun omaisetkin joskus ymmärtäisivät, eivätkä odottaisi ihmeparantumista, suunta ei todellakaan ole ylöspäin.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Mushka

  Posted

  Meillä 7 vanhusta per 1 hoitaja. Aika vaikea kävelyttää ja viihdyttää asiakkaita, ei ole aikaa eikä voimia. Ylimääräinen suihkuttaminen olisi paljon parempi, jos olisi aika.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Hidastettu eutanasia,

  Posted

  Sitä tämä nykyinen hoito on. 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...