Jump to content
MAINOS
 • Väitös: Sairaalan ulkopuolisiin suunnittelemattomiin synnytyksiin liittyy selvästi enemmän vastasyntyneiden kuolleisuutta


  Hoitajat.net
   Share

  Suunnittelemattomasti sairaalan ulkopuolella syntyneiden lasten varhainen kuolleisuus on merkittävästi suurempaa sairaalassa syntyneisiin lapsiin verrattuna. Kuvituskuva: Envato

  LL Katja Ovaskainen tutki väitöskirjassaan sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytysten yleisyyttä sekä lasten ja äitien sairastavuutta ja kuolleisuutta eri ryhmissä ja näihin liittyviä riskitekijöitä. Tutkimuksessa ilmeni, että sairaalan ulkopuolisiin suunnittelemattomiin synnytyksiin liittyi selvästi enemmän vastasyntyneiden kuolleisuutta ja kuolleisuudessa ennenaikaisesti syntyneet lapset olivat yliedustettuina.

  Sairaalan ulkopuoliset synnytykset voidaan jakaa suunnittelemattomiin ja suunniteltuihin. Tiedetään, että sairaalan ulkopuolisiin synnytyksiin liittyy selvästi suurempi vastasyntyneen kuolleisuus ja sairastavuus sairaalassa syntyneisiin lapsiin verrattuna. Vastasyntyneen lämpimänä pitäminen ja muut mahdollisesti tarvittavat hoitotoimenpiteet ovat haastavia kenttäolosuhteissa. Lisäksi sairaalan ulkopuolinen synnytys on harvinainen tapahtuma, josta ensihoitohenkilökunnalla on harvoin kertynyt laajaa kokemusta.

  Suunnitellut kotisynnytykset poikkeavat täysin jo lähtöasetelmaltaan suunnittelemattomista sairaalan ulkopuolisista synnytyksistä. Tilanteen vaatiessa äiti joudutaan siirtämään kotoa sairaalaan synnyttämään.

  Valtakunnallisessa rekisteritutkimuksessa olivat mukana kaikki Suomessa vuosina 1996-2013 sairaalan ulkopuolella suunnittelemattomasti ja suunnitellusti syntyneet lapset ja heidän äitinsä. Verrokkeina toimivat tuona aikana sairaalassa syntyneet lapset äiteineen. Rekisteritietojen avulla selvitettiin sairaalan ulkopuolisten synnytysten esiintyvyyttä, esiintyvyyden muutoksia, sekä lasten ja äitien sairastavuutta ja kuolleisuutta eri ryhmissä ja näihin liittyviä riskitekijöitä.

  Sairaalan ulkopuoliset synnytykset lisääntyivät merkittävästi tutkimusjakson aikana. Tutkimuksessa ilmeni, että sairaalan ulkopuolisiin suunnittelemattomiin synnytyksiin liittyi selvästi enemmän vastasyntyneiden kuolleisuutta ja kuolleisuudessa ennenaikaisesti syntyneet lapset olivat yliedustettuina. Suunnitelluissa kotisynnytyksissä vastasyntyneiden vakavat haittatapahtumat olivat harvinaisia, mutta niitä esiintyi myös niin kutsutuissa matalan riskin synnytyksissä.

  Äitien riskit eivät korostuneet sairaalan ulkopuolisissa synnytyksissä. Kouluikään mennessä sairaalan ulkopuolella syntyneillä vaikutti olevan pienempi riski allergioihin tai astmaan sekä infektioihin sairaalassa syntyneisiin verrattuna.

  – Suunnittelemattomiin sairaalan ulkopuolisiin synnytyksiin ja etenkin matkalla sairaalaan tapahtuviin synnytyksiin liittyvää sairastavuutta ja kuolleisuutta tulisi tutkia lisää ja pohtia miten niitä voitaisiin vähentää, Ovaskainen sanoo.

  – Samoin tulisi tutkia suunniteltuihin kotisynnytyksiin liittyviä sairaalasiirtoja sekä pohtia sitä, miten synnytyssairaaloiden tiloja ja käytäntöjä voitaisiin kehittää niin, että sairaalasta saataisiin myös kotisynnytystä suunnittelevien mielestä paras paikka synnyttää.

  Katja Ovaskainen työskentelee lastentautien erikoislääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1976-2

   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  Meillä Diakissa on lasten kliinisen hoitotyön opetuksessa mukana myös opetusta hätäsynnytyksestä, ja siellä kerrotaan tarkasti miten sairaanhoitajan tulee toimia eri tilanteissa, mutta itse olen sitä mieltä että pyrkisin saamaan synnyttävän äidin mahdollisimman nopeasti yksikköön, jossa on tämän erikoisalan parhaat asiantuntijat.

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

  MAINOS
×
×
 • Create New...