Jump to content
MAINOS
 • Väitös: Potilaat eivät saa röntgenhoitajilta riittävästi informaatiota ennen tutkimuksia


  Hoitajat.net
   Share

  Röntgenhoitajista vain harvat informoivat potilaita säteilyannoksista ja -riskeistä. Tutkijan mukaan potilaiden informoinnin osaamista on lisättävä. Kuvituskuva: Envato.

  Röntgentutkimukseen tulevat potilaat tai tutkimukseen tulevien lasten huoltajat eivät saa riittävästi informaatiota henkilökunnalta. Informaatiota annetaan säteilytutkimuksen tarkoituksesta, mutta vain vähän säteilyannoksesta ja -riskeistä sekä vaihtoehtoisista tutkimuksista. Tähän johtopäätökseen tuli TtM Leila Ukkola väitöstutkimuksessaan.

  Aikuispotilaat ja lasten huoltajat toivoivat saavansa monipuolista informaatiota tutkimuksesta etenkin lähettävältä lääkäriltä ja röntgenhoitajalta. Lisäksi toivottiin tietoa kirjallisesti. Informaatiota toivottiin erityisesti tutkimuksen tarkoituksesta sekä säteilyannoksesta ja -riskeistä. Röntgenhoitajista vain harvat informoivat potilaita säteilyannoksista ja -riskeistä, koska he olettivat aiheuttavansa potilaille turhaa pelkoa tai eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi. He olettivat myös lähettävän lääkärin jo kertoneen asiasta.

  Leila Ukkola muistuttaa, että kuvantamiseen liittyvää ionisoivan säteilyn käyttöä ja siitä potilaille informointia ohjaavat kansainväliset ja kansalliset lait, säädökset ja suositukset. Potilaan tutkimukseen lähettävä lääkäri ja tutkimuksesta vastaava lääkäri vastaavat säteilylle altistavan tutkimuksen oikeutuksesta. Oikeutusta arvioidessaan he pohtivat tutkimuksesta saatavaa hyötyä suhteessa mahdolliseen haittaan. Arviointi tehdään aina ennen tutkimusta. Röntgenhoitaja voidaan myös valtuuttaa toteuttamaan oikeutusarviointia.

  Myös potilas ja hänen huoltajansa tulee ottaa mukaan oikeutusarviointiin - heitä tulee informoida suunnitellun säteilytutkimuksen hyödystä ja mahdollisesta pienestä haitasta ymmärrettävästi, minkä jälkeen he voivat hyväksyä tutkimuksen tai kieltäytyä siitä. Informaation riittämättömyyden takia potilaiden tietoinen suostumus ja jaettu päätöksenteko ei toteudu ja näin potilaiden informointi säteilytutkimuksien yhteydessä ei toteudu lain ja suositusten mukaisesti.

  Ukkolan mukaan potilaiden informoinnin osaamista on lisättävä. Terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden kaikkien koulutustasojen opinto-ohjelmiin on lisättävä tietoa lääketieteellisen säteilyn käytöstä.

  Väitöskirja

   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

  MAINOS
×
×
 • Create New...