Jump to content
MAINOS
 • Väitös: Nuorten aikuisten huolenaiheet entistä monimutkaisempia


  Hoitajat.net
   Share

  Terveyttä ja hyvinvointia heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisy on taloudellisesti kannattavampaa kuin todettujen ongelmien hoitaminen. Kuvituskuva: Shutterstock

  Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät -tutkimuksessa havaittiin, että mitä nuoremmista aikuisista oli kyse, sitä moninaisempia ovat huolenaiheet. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota yli 18-vuotiaiden aikuisten hyvinvoinnin edistämistyössä.

  Terveyttä ja hyvinvointia heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa kuin todettujen hyvinvointiongelmien hoitaminen. Tutkimuksessa selvitettiin millaisia huolia eri-ikäisten aikuisten keskuudessa koetaan, mitkä hyvinvoinnin osa-alueet koetaan yleisimmin hyvinvointia heikentävinä tekijöinä, ketkä kokevat yleisimmin hyvinvointinsa heikkenemistä sekä millainen suhde hyvinvoinnin eri osa-alueilla on toisiinsa.

  Taloudellinen tilanne koetaan aikuisväestön keskuudessa yleisimmin hyvinvointia heikentävänä tekijänä. Myös fyysinen terveys, työ, elintavat sekä yhteiskunta koetaan yleisesti tällaisiksi tekijöiksi. 

  Hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset liittyvät erityisesti naissukupuoleen, matalaan koulutustasoon, ilman parisuhdetta asumiseen, alhaiseen tulotasoon sekä työikäisillä työelämän ulkopuolella olemiseen. Taloudellisen tilanteen ja fyysisen terveyden heikoksi kokeminen on lisäksi yleisesti yhteydessä hyvinvoinnin muiden osa-alueiden heikoksi kokemiseen.

  Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmisten hyvinvoinnin tekijöissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi ihmisten fyysisen terveyden kohentuminen sekä varallisuuden ja osaamisen lisääntyminen. Muutosta edustavat myös yhteisöllisyyden heikentyminen, jatkuva kiire sekä erilaiset työelämän epävarmuustekijät. Myös ihmisryhmien keskinäiset hyvinvointierot ovat osoittautuneet laajoiksi. Erityisesti väestön keskinäiset erot edellyttävät hyvinvointikokemuksiin kohdistuvaa tutkimusta oikein suunnatun päätöksenteon sekä terveys- ja hyvinvointipalveluiden suunnittelun mahdollistamiseksi. Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät -tutkimuksella vastataan tähän tarpeeseen.

  Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät

  Marika Kunnari väitteli aiheesta Oulun yliopistossa kesäkuussa. Tutkimuksen tieteellinen merkitys perustuu sen tuottaman tiedon uutuusarvoon, sillä hyvinvointia koskevaa tutkimusta ei tutkijan mukaan ole hoitotieteessä aiemmin tehty vastaavasta näkökulmasta.

   Share

  MAINOS

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...