Jump to content
MAINOS

Väitös: Lääkärit pitävät itseään huonoina johtajina


Hoitajat.net
 Share

Ovatko lääkärit huonoja johtajia ja onko johtaminen esimerkiksi sairaaloissa juuri niin sekavaa ja heikkoa, mitä voisi uutisista ja yleisönosastokirjoituksista päätellä? Ainakin lääkärit itse pitävät itseään huonoina johtajina, selviää Anne Kujalan tuoreessa väitöskirjassa.

Hallintotieteiden lisensiaatti Anne Kujala tutki terveys- ja sosiaalialalla työskentelevien esimiesten kykyä johtaa ammattimaisesti omia organisaatioitaan. Kipinä ajankohtaiseen aiheeseen tuli Kujalan omasta käytännön kokemuksesta. Hän on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien HUSLABin henkilöstöpäällikkönä.

– Seurattuani esimiestyötä ja johtamiskäyttäytymistä terveydenhuollossa usean vuoden aikana huomasin lukuisia eroja esimiesten välillä, niin tiedoissa kuin taidoissakin, kuvailee Vaasan yliopistossa väittelevä Kujala.

Kujalan väitöstutkimuksen kohteena olivat esimiesten ammattijohtamisvalmiudet eli koulutuksessa ja käytännössä hankitut johtamistaidot.

Lääkärit uskovat myyttiin

Tutkimuksen mukaan lääkärijohtajat arvioivat itsensä heikommiksi ammattijohtajiksi kuin muut esimiehet.

– Yleisessä mediakeskustelussa lääkäreitä on pidetty huonoina johtajina ja tämän tutkimuksen mukaan he myös itse uskovat tähän myyttiin, kertoo Anne Kujala tutkimuksen tuloksista.

Sen sijaan hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneet esimiehet arvioivat itsensä muita paremmiksi johtajiksi.

Seiskan arvoista johtamista

Vaikka suuri osa lääkäreistä piti itseään huonoina johtajina, niin tämä ei välttämättä todellisuudessa pidä paikkansa.

– Tutkimustulosten perusteella lääketieteen tohtorintutkinnon suorittaneilla esimiehillä oli paremmat ammattijohtamisvalmiudet kuin muilla, sanoo Kujala.

Kouluarvosanoilla mitattuna terveys- ja sosiaalialan esimiehistä ammattijohtamisvalmiudet olivat seiskan arvoisia eli tyydyttävällä tasolla lääketieteen tohtoritutkinnon, hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneilla esimiehillä. Muilla esimiesryhmillä ammattijohtajuus oli kuutosen arvoista eli kohtalaisella tasolla.

Ikäviä johtajuuden piirteitä tuli esiin

Kujala huomasi tutkimuksessa eroja eri esimiesryhmien välillä myös huonossa johtamisessa.

– Hoitohenkilöstön ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden esimiesten joukossa oli eniten niitä esimiehiä, joiden johtamiskäyttäytymiseen kuului eniten autoritääristä eli ennakoimatonta johtamiskäyttäytymistä muihin esimiesryhmiin verrattuna, Kujala sanoo.

Narsistista johtamiskäyttäytymistä oli Kujalan mukaan eniten hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneissa. Heistä noin 30 prosenttia oli sitä mieltä, että omien etujen ajaminen edellyttää työntekijöiden hyväksikäyttämistä.

Kujalan tekemään tutkimukseen osallistui yli neljäsataa opistoasteen, ammattikorkeakoulun ja tiedekorkeakoulun suorittanutta esimiestä.  Vuosina 2010–2014 toteutetussa tutkimusaineiston hankinnassa käytettiin elokuvaperusteista mittaria. Esimiehille näytettiin tauotettu elokuva johtamisesta ja heidän tuli tunnistaa elokuvasta 30 erilaista johtamisvalmiutta.

Hyvä johtaja arvostaa työntekijöitään

Elokuvaperusteinen mittari eli visuaalinen kehyskertomus voi myös jatkossa auttaa määrittämään ammattijohtamisvalmiuksien tasoa.

– Tätä tietoa hyödyntämällä voidaan parantaa terveys- ja sosiaalialan johtamista kohdennetusti.

Kujalan mukaan hyvä johtaminen sosiaali- ja terveysalalla tarvitsee esimiehiä, jotka pystyvät säätelemään omaa johtamiskäyttäytymistään. Mikäli omaa johtamiskäyttäytymistään ei tunnista, tulee johtamisestakin huonoa.

– Hyvät ammattijohtamisvalmiudet omaava esimies arvostaa omia työntekijöitään ja hänen johtamansa organisaatio saa myös arvostusta, Kujala toteaa.

Väitöstiedot

HTL Anne Kujalan sosiaali- ja terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella – murtuuko myytti? Tarkastelussa terveys- ja sosiaalialalla toimivat esimiehet” tarkastetaan perjantaina 25.9.2015 klo 12 alkaen Vaasa-salissa F362A (Fabriikki). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Leena Turkki(Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Pirkko Vartiainen.

PDF: Esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella - murtuuko myytti?

Lähde: Vaasan yliopisto

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

"– Hoitohenkilöstön ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden esimiesten joukossa oli eniten niitä esimiehiä, joiden johtamiskäyttäytymiseen kuului eniten autoritääristä eli ennakoimatonta johtamiskäyttäytymistä muihin esimiesryhmiin verrattuna, Kujala sanoo.

Narsistista johtamiskäyttäytymistä oli Kujalan mukaan eniten hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneissa. Heistä noin 30 prosenttia oli sitä mieltä, että omien etujen ajaminen edellyttää työntekijöiden hyväksikäyttämistä."

Yllättyneet käsi ylös?

Link to comment
Share on other sites

"– Hoitohenkilöstön ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden esimiesten joukossa oli eniten niitä esimiehiä, joiden johtamiskäyttäytymiseen kuului eniten autoritääristä eli ennakoimatonta johtamiskäyttäytymistä muihin esimiesryhmiin verrattuna, Kujala sanoo.

Narsistista johtamiskäyttäytymistä oli Kujalan mukaan eniten hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneissa. Heistä noin 30 prosenttia oli sitä mieltä, että omien etujen ajaminen edellyttää työntekijöiden hyväksikäyttämistä."

Yllättyneet käsi ylös?

Oho! Tulipa täysin puskista tämä tieto ;D

Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...