Jump to content
MAINOS

Uusi tartuntatautilaki etenee


Hoitajat.net
 Share

Tartuntatautilain tavoitteena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä mahdollistamalla varhainen diagnosointi ja tehokas hoito. Uudistettu laki vahvistaisi kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin merkitystä ja keventäisi hallintoa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tartuntatautilaiksi helmikuussa.

Kunta vastaisi edelleen oman alueensa tartuntatautien torjunnasta ja muun muassa terveystarkastusten järjestämisestä samoin kuin nyt voimassa olevassa laissa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa, torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä.

Kunnan tartuntataudeista vastaavassa toimielimessä nykyisin päätettäviä asioita siirrettäisiin virkasuhteessa olevan lääkärin päätettäväksi. Myös aluehallintovirasto nimeäisi tartuntataudeista vastaavan lääkärin. Sairaanhoitopiireissä ja kunnassa tällainen lääkäri on jo nimetty. Näin lisättäisiin asiantuntemusta ja voitaisiin tarvittaessa nopeasti lisätä toimintavaltuuksia tartuntatautien torjunnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asema torjuntatyön valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena vahvistuisi.

Tartuntatautien torjuntaa vaikeuttavat ja terveydenhuollon kustannuksia lisäävät hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit. Niiden torjumiseksi täsmennettäisiin työnjakoa ja velvoitteita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille. Tavoitteeseen päästäisiin ilman lisäkustannuksia muuttamalla toimintatapoja.

Torjuntatyölle välttämättömästä viranomaisten tiedonsaannista säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. THL, sairaanhoitopiirit ja kunnat saisivat oikeuden perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi. Rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirrettäisiin THL:ltä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).

Laki velvoittaisi kaikki hallinnon tasot varautumaan poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan. Tällaisia tilanteita johtaisi edelleen sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa oikeus rokotuksiin myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille sekä työterveyshuollolle.

Uudistukseen liittyy sairausvakuutuslakia yksinkertaistava muutos. Jos henkilö joutuisi olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi, ansionmenetystä korvattaisiin vastedes vain yhdellä etuudella, tartuntatautipäivärahalla. Se kattaisi nykyisen päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen.

Uudistettu laki korvaisi vuonna 1986 annetun ja sen jälkeen monta kertaa päivitetyn tartuntatautilain. Samanaikaisesti muutetaan useita muita lakeja, joissa on viittauksia tartuntatautilakiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

Toivottavasti laki menee läpi sellaisenaan, sillä sen 48 § lopettaisi sen vuosittaisen keskustelun kannattaako influenssarokote ottaa vai ei: "Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan."

Edited by -VF-
Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...