Jump to content
MAINOS

Tutkimus: Alue-ensihoito voi vähentää painetta päivystyspoliklinikoilla


Hoitajat.net
 Share

Monelle ensihoito tarkoittaa vilkkuvia sinisiä valoja, elvytystä tai muuta kiireellistä hoitoa. Ensihoitopalvelu on toteuttanut myös kiireetontä ensihoitoa potilaan luona, josta TtM Tuija Rasku käyttää väitöskirjassaan nimitystä alue-ensihoito, community paramedicine. Nämä ensihoitajat ovat tehneet kohteessa hoidon tarpeen arviointia, joka on vähentänyt painetta päivystyspoliklinikoilla. Tutkijan mukaan alue-ensihoito voi tuottaa tarpeellista apua kuormittuneeseen terveydenhuoltoon ja tarjota ennaltaehkäisevää hoidon tarpeen tunnistamista siellä missä tarve on parhaiten tunnistettavissa – potilaan luona. 

Palvelutuotannon keskittäminen, väestön vanhentuminen ja palvelutarpeen kasvu lisäävät tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisen integraation tarvetta sekä hallinnollisesti että käytännön tasolla. Ensihoitotehtävät ovat lisääntyneet ja merkittävä osa niistä on ei-kiireellisiä. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen lähes 40 % ensihoidon potilaista voi jäädä kotiin. Uudet hoitomallit tarvitsevat muun muassa aktiivisesti toimivaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyspintaa ja potilastiedon turvallista siirtomahdollisuutta, jotta potilaan hoidon jatkuvuutta voidaan parantaa ja toteutetun hoidon laatua seurata.

Raskun tutkimuksen mukaan alue-ensihoito rakentuu alueellisten tarpeiden mukaan ja ammattiryhmien yhteistyönä siten, että tuotetaan sekä ennaltaehkäisevää ja/tai kohdennettua seurantahoitoa hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitopolkujen rakentamisen avulla. Toiminnan tavoitteena on vähentää turhia päivystyskäyntejä, kohdentaa terveydenhuollon resursseja oikein ja tuottaa potilaslähtöistä ja potilaan läheistenkin voimavarat huomioon ottavaa hoitoa. Alue-ensihoidon toimiessa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa se on tärkeä yhteistyökumppani muun muassa alueen kotihoidolle.  

– Alue-ensihoitajana työskentelevät erittäin kokeneet sairaanhoitajat ja ensihoitajat. Itsenäinen työ ja monipuolinen yhteistyöverkosto koetaan palkitsevana, mutta se sisältää myös haasteita. Yllättävän paljon alue-ensihoitajien työ sisälsi puhelimitse tehtävää hoidon tarpeen arviointia ja hoito-ohjeistusta, Tuija Rasku toteaa.

– Suomalaisten innovatiiviset ensihoidon palvelumallit poliisin, turvapuhelinpäivystäjien tai psykiatristen sairaanhoitajien kanssa tuottavat sekä turvallisuutta että integroitua tehokkuutta erottuen kansainvälisistä malleista, Rasku korostaa.

Integroituna hoitomallina alue-ensihoito asettaa vaatimuksia sekä alue-ensihoitajille että alue-ensihoidon suunnittelijoille ja ylläpitäjille. Yhteiset asiakas- ja potilastietokannat, maksuperusteiden kohdentuminen oikein, koulutus ja organisatorinen virallinen ja epävirallinen tuki tarvitsevat vielä kehittämistä, jotta tavoitteisiin voidaan päästä.   

Terveystieteen maisteri Tuija Raskun hoitotieteen alaan kuuluvaan väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2286-1

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Lisää ajankohtaisia

  • Nuorten ammattitaidon suomenmestaruusmitalit on taas ratkottu. Lähihoitaja-lajin voittaja on Maja Fältros Yrkesakademin i Österbottenista. Hyvinvointiteknologia-lajin voitti Tinjamilla Kavasto Turun ammatti-instituutista.
   Taitaja2024-tapahtuma järjestettiin Kuopiossa 20.−23.5.2024. Suomenmestaruusmitaleista kamppaili yli 400 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa nuorta. Mitalit jaettiin 49 lajissa, joista viisi oli erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettuja TaitajaPLUS-lajeja. Kahdessa lajissa kilpailia hoitajia.
   Lähihoitaja-lajin mitalistit

   Kuva: Katri Bäck Savon ammattiopisto/Skills Finland

   1. Maja Fältros, Yrkesakademin i Österbotten
   2. Neea Salonen, Koulutuskeskus Salpaus,
   3. Felicia Kantola, Luksia
   Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevia asiakkaita yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.
   Lajin kilpailutehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattitaitovaatimusten kiitettävän tason kriteereihin. Kilpailu on yksilökilpailu.
   Hyvinvointiteknologia-lajin mitalistit

   Kuva: Katri Bäck Savon ammattiopisto/Skills Finland

   1. Tinjamilla Kavasto, Turun ammatti-instituutti
   2. Juho Niiles, Turun ammatti-instituutti
   3. Tarja Hautanen ,Turun ammatti-instituutti
   Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut hyvinvointiteknologian osaaja työskentelee ihmisten kanssa toimintakykyä edistäen. Hän hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologian ratkaisuja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa, sairauksien hoidossa ja terveyden edistämisessä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
   Lajin kilpailutehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollisten tutkinnonosien ja hyvinvointiteknologian valinnaisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten kriteerien mukaiseen kiitettävään osaamiseen. Hyvinvointiteknologia on ikärajaton laji. Kilpailu on yksilökilpailu.
   Lue lisää...
  • Lounais-Suomen poliisi sai torstai-iltana hälytystehtävän Porissa, kun uhkaavasti käyttäytynyt henkilö aiheutti vaaratilanteen. Ensihoitajan henkeä uhannut tilanne pakotti poliisin käyttämään ampuma-asetta.
   Poliisi hälytettiin Pihlavan kaupunginosassa sijaitsevaan osoitteeseen puoli yhdentoista aikaan. Paikalle saapuessaan poliisi näki ensihoitajia kohtaan uhkaavasti käyttäytyvän henkilön, joka jatkoi vaarallista toimintaansa astalon kanssa poliisin läsnäolosta huolimatta.
   Kerrostalon pihamaalla tapahtunut tilanne eskaloitui siihen pisteeseen, että poliisi joutui turvautumaan ampuma-aseeseen. Uhkaavasti käyttäytynyt henkilö loukkaantui ja sai välitöntä ensiapua paikan päällä. Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.
   Loukkaantunut henkilö otettiin kiinni ja kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoa varten. Vammojen lievyyden vuoksi hänet siirrettiin myöhemmin poliisivankilaan. Tapausta tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena ja laittomana uhkauksena.
   Lue lisää...
  • Aikuiskoulutustuen hakijoiden määrä kasvoi alkuvuonna 2024 noin puolitoistakertaiseksi verrattuna edellisvuoteen. Työllisyysrahaston mukaan suurin kasvu näkyy sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnoissa, joissa hakijamäärä kasvoi 48 %.
   Kasvun taustalla on Petteri Orpon hallituksen suunnitelma lakkauttaa aikuiskoulutustuki elokuussa 2024. Tämä on saanut monet hakemaan tukea vielä kun se on mahdollista. Tukea kesäopinnoille on myönnetty kesäkuulle 54 % ja heinäkuulle 80 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
   Useamman vuoden ajan aikuiskoulutustukea on haettu eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintoihin.
   – Sote-alan hakijamäärien kasvu on ymmärrettävää, koska alalla on jo pitkään hyödynnetty aikuiskoulutustukea ylivoimaisesti eniten. Sote-alalla ei voi työskennellä ilman tutkintoa ja aikuiskoulutustukea hyödyntävät eniten nimenomaan tutkinto-opiskelijat. Lyhytkestoisia opintoja tehdään useimmiten työn ohessa, kun taas tutkinto-opiskelu edelleen edellyttää vähintään hetkellistä opintovapaata ja täysiaikaista opiskelua, Työllisyysrahaston asiakkuusjohtaja Tuulikki Saari kertoo. 
   Lue lisää...
  • Lääkäriliiton valtuuskunta päätti pitää liiton kannan eutanasiaan ennallaan. Lääkäriliitto vastustaa edelleen eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit velvoitettaisiin toteuttamaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.
   Lääkäriliiton mukaan eutanasian salliminen merkitsisi merkittävää arvomuutosta ja toisi mukanaan ennakoimattomia seurauksia. Liiton näkemyksen mukaan lääkäreiden tehtävä on suojella elämää ja hoitaa kärsimystä nykyisen lääketieteen keinoin. Lääkäriliiton kanta pohjautuu laajaan tiedonkeruuseen ja keskusteluun, mukaan lukien yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa toteutettu kyselytutkimus, johon vastasi noin 9000 lääkäriä.
   Tutkimus osoitti, että vaikka eutanasiaa kannattavien lääkäreiden määrä on kasvanut, enemmistö ei ole valmis toteuttamaan eutanasiaa itse. Palliatiivisen hoidon erityispätevyyden omaavat lääkärit suhtautuvat eutanasiaan kriittisemmin kuin muut.
   Lääkäriliitto katsoo, ettei Suomen terveydenhuoltojärjestelmä ole valmis eutanasian laillistamiseen, ja korostaa, että keskustelun tulee perustua yhteisesti ymmärrettyyn terminologiaan ja riittävään tietoon elämän loppuvaiheen hoitomahdollisuuksista.
   Lue lisää...
  • Diakonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Sairaanhoitajien tutkimuksen mukaan yli puolet kyselyyn vastanneista kansalaisista ja sairaanhoitajista kannattaa eutanasian laillistamista. Kyselyssä ilmeni, että 76 % kansalaisista ja 62 % sairaanhoitajista tukee eutanasian laillistamista.
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yleistä mielipidettä ja erityisesti sairaanhoitajien näkemyksiä, jotka usein jäävät vähemmälle huomiolle julkisessa keskustelussa. Sairaanhoitajien suhtautuminen eutanasiaan on tärkeä huomioida, sillä he ovat keskeisessä asemassa potilaiden hoidossa ja saattohoidossa.
   Tutkimuksessa korostettiin tarvetta laajalle yhteiskunnalliselle keskustelulle, joka huomioi eri näkökulmat ja ammattiryhmät. Vaikka eutanasian laillistamiselle löytyy laajaa kannatusta, aihe herättää myös eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, jotka vaativat perusteellista pohdintaa.
   Lopulliset tulokset julkaistaan vuosina 2024–2025, ja niiden odotetaan tuovan lisää tietoa ja näkökulmia tärkeään aiheeseen.
   Lisätietoja löytyy täältä.
   Lue lisää...
×
×
 • Create New...