Jump to content
 •  

  THL arvioi: Sote-palveluiden kustannuksissa suuria alueellisia eroja

  Hoitajat.net

  Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vaihtelevat merkittävästi alueittain. Eroja selittävät muun muassa erilaiset tavat järjestää ja tuottaa sote-palveluja ja erot palvelujen saatavuudessa - ei niinkään se, kuinka paljon alueen asukkaat todellisuudessa tarvitsevat palveluja.

  Tiedot perustuvat THL:n tänään julkaisemiin arviointiraportteihin. Raporteissa on arvioitu, miten julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty kunkin 20 sairaanhoitopiirin maantieteellisellä alueella. 

  Arvioiden mukaan sote-kustannukset kasvavat merkittävästi tulevina vuosina, mikä aiheuttaa suuren paineen kuntien taloudelle. Kuluja kasvattavat erityisesti ikääntymisestä johtuva palvelujen tarpeen kasvu ja suuret rakennusinvestoinnit.

  Laitosvaltaiset palvelut kasvattavat kustannuksia 

  Arvioinneissa on tarkasteltu sekä sairaanhoitopiirien alueiden asukaskohtaisia kustannuksia että kustannuksia suhteessa palvelujen tarpeeseen. 

  Asukasta kohden sote-menot ovat pienimmät Uudenmaan alueella ja korkeimmat Itä-Savon alueella, jossa ne ovat lähes 50 prosenttia Uuttamaata korkeammat. 

  Kun luvuissa huomioidaan asukkaiden palvelujen tarve, Uudenmaan kustannukset ovat kuitenkin lähes keskitasoa. Tämä johtuu siitä, että alueella on muuta maata pienempi palvelujen tarve muun muassa nuoremman ja terveemmän väestön takia. 

  Katso jokaisen alueen nettokäyttökustannuksia kuvaava kuvio täältä >

  Myös palvelujen tarpeeseen suhteutetut sote-nettomenot vaihtelevat hyvin paljon alueittain. 

  – On nähtävissä, että joillakin alueilla kustannuksia kasvattavat esimerkiksi laitosvaltaiset palvelut. Tai puutteet ikääntyvien palveluissa näkyvät runsaina päivystyskäynteinä. Hyvin toimivat lasten ja perheiden palvelut voivat puolestaan näkyä alhaisempina lastensuojelun kustannuksina, kuvailee THL:n tietoylijohtaja Pekka Rissanen. 

  Palvelujen tarpeessa isoja eroja   

  THL:n sairastavuusindeksin mukaan pienin palvelujen tarve on Uudenmaan alueella ja korkein Pohjois-Savossa. Merkille pantavaa on, että myös kuntakohtaiset erot voivat olla isoja. 

  Nyt tehtyjen arviointien perusteella asukkaiden palvelujen tarve ja kuntien palveluihin käyttämä rahasumma eivät ole tasapainossa kaikilla alueilla. 

  – Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi resursseja olisi käytettävä enemmän ja viisaasti kohdentaen sellaisilla alueilla, joilla palvelujen tarve on suurempi, Rissanen sanoo.

  Kuntien taloustilanne hyvin vaikea

  Arvioinneissa on tarkasteltu sote-kustannusten kasvuennusteita vuoteen 2030 asti. Väestön ikääntyminen nostaa palvelujen tarvetta kaikkialla Suomessa, mutta erityisen nopeaa kehitys on Uudellamaalla.

  – Taloustilanne näyttää hyvin vaikealta, kun palvelujen tarve kasvaa, mutta kuntien maksukyky ei, Rissanen sanoo.

  Myös paine isoihin rakennusinvestointeihin kasvaa, kun nykyinen rakennuskanta on tulossa tiensä päähän. 

  – Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla rakennetaan uutta sairaalaa, jonka kustannusarvio on lähes miljardi euroa, Rissanen toteaa. 

  THL julkaisee keväällä kansallisen raportin, jossa tarkastellaan sote-palvelujen tilannetta valtakunnallisesti.


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Rekisteröidy yhteisöömme

  Tervetuloa joukkoon!

×
×
 • Create New...