Jump to content
 • Tehyn kysely paljastaa: Vanhukset jäävät kuoleman hetkellä yksin Attendon hoitokodeissa


  Hoitajat.net
   Share

  Tehyn Attendoa koskevaan kyselyyn vastasi 300 tehyläistä, joista valtaosa työskentelee vanhuspalveluiden parissa. Kuvituskuva: Envato

  Tehy teki vuoden vaihteessa kyselyn Attendo-konsernissa työskenteleville tehyläisille. Vastauksista käy ilmi, että myös Attendossa potilaiden hoidon laatu on puutteellista ja hoitajia on usein liian vähän työvuoroissa. 

  Erityistä huolta vastaajat kokivat saattohoidon toteutumisesta. Potilas lääkitään, mutta hän saattaa jäädä yksin kuoleman hetkellä. Vastaajista 68 % kertoi, ettei saattohoitotilanteisiin saada lisää henkilöstöä.

  Jatkuvasta kiireestä aiheutuu potilasturvallisuuden vaarantumista ja puutteita esimerkiksi lääkehoidon toteuttamisessa. Hoidon laatu kärsii ja esimerkiksi ulkoiluun sekä viriketoimintaan ei ole aikaa.

  Työntekijät ovat huolissaan kiireen aiheuttamista virheistä ja he ovat turhautuneita siitä, että hoidon laadusta on jatkuvasti tingittävä. Jopa 70 % vastaajista koki, ettei heillä ole aikaa vastata potilaan tarpeisiin.

  Tehyn mukaan henkilökuntaa puuttuu jatkuvasti työvuoroista ja erityisesti viikonloppuisin on liian vähän työntekijöitä. Lisäksi hoitajat joutuvat tekemään ns. avustavia tehtäviä kuten siivousta ja ruokahuoltoa.

  Työntekijät ovat väsyneitä tilanteen johdosta, sillä he kokevat ettei asiakkaita – vanhuksia ja mielenterveyskuntoutujia – pystytä hoitamaan tarpeeksi hyvin. Varsin tavallista on myös se, että hoitajien täytyy jäädä tekemään ylipitkiä vuoroja ja sijaisia ei saada tarpeeksi työvuoroihin.

  Vastaajista jopa 56 % koki, että potilasturvallisuus on vaarantunut viimeisen kuuden kuukauden aikana. Asiakkaita joudutaan jättämään ilman valvontaa yhteisiin tiloihin, vaikka joukossa on muistisairaita.  Liian vähäisen hoitajamäärän vuoksi hoitoyksiköissä sattuu kaatumisia ja myös lääkkeiden jakelussa on puutteita.

  Vastaajista 47 % kertoi, että työnantaja on painostanut tasoittamaan työaikajakson aikana syntyneet ylityöt ns. tunti tunnista -periaatteella, jolloin ylityökorvauksia ei makseta.

  Attendossa tehdään Tehyn näkemyksen mukaan kyseenalaisia säästöpäätöksiä, jotka kohdistuvat henkilöstökuluihin ja heikentävät hoidon laatua. Kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin Esperi Care Oy:stä saadut tulokset.

  Lähde: Tehy

   Share

  MAINOS

  User Feedback

  Recommended Comments  29.1.2019 klo 19.37, Vieras: Sirpukka kirjoitti:

  Tein Attendon hoivakodissa yhden vkl opiskelujen lopussa. Ihan kauhea meno. Yksi oma hoitaja,  joka ei tehnyt muuta,  kuin valitti migreeniä ja haukkui pomoja toimistossa. Totesin etten ota paikkaa vastaan,  vaikka vakipaikan olisin saanutkin. Vkl lämmitettiin ruoat uunissa.

  Missä ne pitäisi lämmittää?

  Link to comment
  Share on other sites

  Ei pienellä henkilöstömäärällä ole aikaa istua vanhuksen luona, saati pysähtyä , toistetaan vain että "kohta tullaan" ja toivotaan ettei vanhus muista kohta asiaa enää. Rutiinien hoidossa hurahtaa aika. Jos olet liian inhimillinen ja viivyt kauan vanhuksen luona, kuten pukeutumisessa, annat hänen itsensä pukea, tulee kolleega huomauttamaan asiasta. Kiire tappaa inhimillisyyden ja vie työstä mielekkyyden. En tee onneksi enää sitä työtä 

  Link to comment
  Share on other sites

  Pitäisi myös vanhustyössä, niinkuin muissakin hoitoalan töissä kehittää johtamista, koska huono työilmapiiri tulee juuri sieltä kädettömyydestä. Pitäisi olla jämäkkä ja demokraattinen johtaja, joka ei sortuisi mielistelijöiden kierouksiin ja selvittäisi ristiriidat, eikä vain hyväsisko/veli kytkökset sanelisi lopputulosta, mikä ei välttämättä ole ihan kaikki totuus. Avoimuutta pitäisi olla enemmän ja sitä on, jos työyhteisö koetaan turvalliseksi ja silloin se kertoo hyvästä johtamisesta.

   

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Klassinen tilanne mailmassa: vanhukset jää kuoleman omassa kotinsa,  perhensa sisä ja ammattitaidolla hoiva ja hoitaa mukaan. ..

  Link to comment
  Share on other sites

  Koskaan ei saattohoitoon ole ollut edes puhetta henkilöstä, joka ehtisi olla asiakkaan kanssa. Ovi auki, että kuulee korinan. Kipulääkettä lisää, että varmasti kuolee. Yksin ovat kaikki kuolleet, niin sairaaloissa kuin hoivakodeissa kuin palveluasumisen yksiköissä.

  Link to comment
  Share on other sites

  Paljon työntekijöitä joilla ei ole lääkelupia, silti antavat asukkaille lääkkeitä. Tai yksi lääke luvallinen joka jakaa kahden ryhmäkodin asukkaiden lääkkeet asukkialle suuhun.

  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • HUS on paljastanut laajan lääkevarkauden Naistenklinikan yksikössä. Tiettävästi yksin toiminut tekijä on saatu kiinni ja varkaudesta on aloitettu poliisitutkinta.
   Lääkevarkauden jäljille päästiin HUSin oman toiminnan avulla ja tekijä saatiin kiinni paikan päältä 18.1.2022. Poliisi on aloittanut tapauksesta rikostutkinnan. Tekijä on työskennellyt HUSissa useamman vuoden ajan.
   Sairaalasta varastettujen lääkkeiden määrä on huomattava. Varastetut lääkkeet oli tarkoitettu potilaiden kivunlievitykseen ja ne on luokiteltu huumaaviksi lääkkeiksi. HUS ei voi kommentoida tapausta enempää poliisitutkinnan ollessa kesken.
   Poliisitutkinnan lisäksi HUS selvittää tapauksen vuoksi myös itse lääkkeiden jakeluun ja käyttöön liittyvät käytännöt, jotta vastaavanlainen lääkevarkaus ei toistu.
   Lue lisää...
  • Sairaanhoitajaliitto kartoitti hoitoalan johtajien kokemuksia henkilöstötilanteesta ja johtamistyöstä. Kyselyn tulokset kertovat karusti heidän mahdollisuuksistaan toteuttaa omaa työtään nykytilanteessa.
   Yli 60 prosenttia johtajista sanoo, ettei heillä ole aikaa johtamiseen ja perustyöhönsä. 11,9 prosenttia vastaajista koki, että henkilöstötilanteen hoitaminen vie lähes kaiken työajan ja 29,4 prosenttia koki, että henkilöstötilanteen hoitaminen vie paljon normaalia enemmän aikaa. 13,5 prosenttia vastaajista kertoi, että on henkilöstötilanteen takia joutunut tekemään töitä myös vapaa-ajallaan. 14,2 prosenttia vastaajista on henkilöstövajeen takia joutunut itse tekemään sairaanhoitajalle tai muille normaalisti kuuluvia tehtäviä.
   Palkkaus on alan heikoin lenkki
   Hoitotyön johtajat korostavat kyselyssä huonon palkkatason merkitystä hoitotyön vetovoimaa vähentävänä tekijänä. Se nousee alan vetovoimatekijöistä merkittävimmäksi. Huonoa palkkatasoa pidetään myös arvostuskysymyksenä.
   Sijaisjärjestelyissä luotetaan liikaa työntekijöiden joustoon
   Toinen kyselyssä vahvasti esiin nouseva asia on sijaisjärjestelyjen toimimattomuus. Yli puolet hoitotyön johtajista vastasi, että heidän työyksiköidensä sijaistarpeet hoidetaan oman väen joustoilla tai kutsumalla useimmiten tuttuja keikkalaisia.
   Kyselyssä johtajat esittävät runsaasti kritiikkiä työyksiöiden perusmiehitystä kohtaan. Neljännes vastaajista antoi työyksikkönsä perusmiehitykselle korkeintaan tyydyttävän kouluarvosanan. 
   Hoitotyön johtajien valta ja vastuu ovat epäsuhdassa
   Kolmas kyselyssä selvästi korostuva asia oli johtajien vallan ja vastuun välinen epäsuhta.  Johtaja ei voi ratkaista haasteita, jos byrokratia ei sitä mahdollista tai päättävä taho kieltää oikeat ratkaisut. Usein voi olla, ettei substanssia tuntematon taho näe ratkaisuja tarpeellisina tai pidä ratkaisemattomia haasteita uhkana.
   Kysely toteutettiin marras-joulukuun vaihteessa 2021. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 306 hoitotyön johtajaa.
   Lue lisää...
  • Viime vuonna yhteensä 86 sote-ammattihenkilöä menetti ammatinharjoittamisoikeutensa. Määrä laski hieman edellisvuodesta, jolloin oikeutensa menetti 100 ammattihenkilöä. Ammatinharjoittamisoikeuden rajoituspäätöksiä tehtiin 49 vuonna 2021. Näistä lääkäreitä koskevia oli 31, joista lääkkeenmääräämisoikeutta koskevia rajoituspäätöksiä oli 26.
   Ammatinharjoittamisoikeuden poistamisen tai rajoittamisen taustalla on usein päihdeongelma, muut terveydentilaan liittyvät syyt, ammattitaidon puutteet tai muu epäasianmukainen toiminta. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi menettää oikeutensa harjoittaa ammattiaan tai hänen oikeuksiaan voidaan rajoittaa, jos se on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi perusteltua. Tavoitteena on silloin estää asiakkaiden ja potilaiden hoidon vaarantuminen.

   Aiemmin menetettyjä ammatinharjoittamisoikeuksia voitiin palauttaa kokonaan tai osittain kahdellekymmenelle hakijalle. Määrä on hieman vähemmän kuin muutaman viime vuoden aikana. Hakemusten määrä kuitenkin kasvoi edellisvuodesta. Kaikkiaan valvontalautakunta ratkaisi viime vuonna 69 asiaa, joissa ammattihenkilö haki oikeuksiaan takaisin.

   Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, poistamista ja palauttamista koskevat asiat käsitellään Valvirassa toimivassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa. Lautakunta käsittelee myös asiat, jotka koskeva ammattinimikkeen käytön kieltämistä ja kirjallista varoitusta.
   Omasta pyynnöstä ammatinharjoittamisoikeudestaan luopuneita muutamia kymmeniä
   Aiempaa hieman suurempi määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä pyysi viime vuonna Valviralta ammatinharjoittamisoikeutensa poistoa. Vuonna 2021 Valvira otti ammatinharjoittamisoikeuden pois 46 ammattihenkilöltä, jotka olivat itse pyytäneet oikeuksiensa poistamista. Määrä on kuitenkin erittäin vähäinen suhteessa Valviran rekisterissä olevien ammattihenkilöiden koko määrään. Vuotta aiemmin oikeuksiensa poistamista pyytäneiden henkilöiden määrä oli 29. Lähihoitajien määrä hakijoissa lähes kolminkertaistui. Lähihoitajia oli 24, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 9. Muihin ammattiryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä pysyi lähes samana.

   Johtopäätöksiä ammattioikeuksista luopumisen syistä hakemusten perusteella ei voida tehdä. Ammattihenkilön ei tarvitse ilmoittaa syytä, miksi hän haluaa luopua ammattioikeuksistaan. Muutama henkilö kuitenkin kertoi hakemuksessaan syyksi esimerkiksi terveydelliset syyt, alan vaihdon tai eläköitymisen.
   Lue lisää...
  • Hoitajien asenteet etähoidossa sovellettavaa robotiikkaa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Tieto käy ilmi tuoreesta Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen sekä VTT:n tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin vanhushoivan työntekijöiden asenteita robottien käytöstä etähoidossa. Neljässä vuodessa tapahtunutta asennemuutosta tutkijat selittävät sillä, että robotiikka ymmärretään yhä useammin hoitotyön ja työntekijän omien arvojen mukaiseksi.
   Ihmisläheisen hoitoalan robotisointi on herättänyt laajaa julkista keskustelua. Nyt julkaistun tutkimuksen tekijät havaitsivat vielä vuonna 2016, että robotit sopivat huonosti hoitajien arvostuksiin, vaikka niitä pidettiin jokseenkin hyödyllisinä etähoidossa. Koronapandemian keskellä loppuvuonna 2020 tutkijat havaitsivat myönteisen muutoksen robottien käytössä, kun samat 190 vanhushoivan työntekijää vastasivat uudelleen kyselyyn. Lisäksi hoitajilla oli suurempia tulevaisuusodotuksia etähoidon robotisoinnista.
   – Merkittävin syy muutokseen on se, että hoivarobotiikka ymmärretään paremmin omien ja hoitotyön arvojen mukaiseksi, kertoo tutkijatohtori Tuuli Turja Tampereen yliopistosta.
   Hoitajat kokivat omien arvojensa olevan vähemmän ristiriidassa robotiikkaa kohtaan kuin neljä vuotta sitten. Robottien käytön arvioitiin aikaisempaa useammin kohtaavan sekä henkilökohtaisen arvomaailman että yhteiset ammattieettiset normit, jotka säätelevät hoitotyötä.
   – Jotta hoivarobotiikka hyväksytään laajasti hoitoalalla, uuden teknologian on tuettava entistä paremmin potilaan ja hoitajan herkkää vuorovaikutusta. Robottien käytön tulee noudattaa hoitotyön eettisiä periaatteita säilyttäen hoitajan ja hoidettavan välinen kunnioitus, myötätunto ja luottamus, tutkijatohtori Turja sanoo.
   Kokemus työn merkityksellisyydestä voi jopa helpottaa teknologian hyväksyntää
   Tutkimuksessa havaittiin robottien hyväksynnän olevan yhteydessä henkilön työmarkkina-asemaan ja etenkin siihen, mitä työntekijä ajattelee työpaikkansa säilymisestä robottien korvatessa työtä. Vastaajat, jotka kokivat työmarkkina-asemansa vahvaksi ja vakaammin uskoivat saavansa jatkaa työssään tulevaisuudessa, sovittivat robotit myös muita paremmin arvoihinsa.
   Pandemia ei tutkimuksen mukaan yksin selitä havaittua asennemuutosta. Silti etenkin ne hoitajat, jotka kokivat tekevänsä merkityksellistä työtä ja raportoivat koronan lisänneen merkittävästi työstressiä, kokivat hoivarobotiikan omien arvojen mukaiseksi.
   Etärobotit soveltuivat henkilökohtaisiin arvoihin sitä paremmin, mitä enemmän hoivatyön tekijä koki tekevänsä erityisen tärkeää ja mielekästä työtä vaikeissa pandemiaolosuhteissa. Näin kokeneet eivät myöskään kertoneet pelkäävänsä työttömyyttä teknologian vuoksi.
   Tutkimusartikkeli julkaistiin International Journal of Social Robotics -lehdessä joulukuussa 2021.
   Lue lisää...
  • Tartuntatautilakiin on säädetty uusi, väliaikaisesti voimassa oleva pykälä (48 a), jolla voidaan edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville koronaviruksen tartuntavaaraa. Asiasta kertoo Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan.
   Säännöksen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-viruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Esityksessä ehdotettua sääntelyä sovellettaisiin myös virkamiehiin ja viranhaltioihin.
   Jos henkilöllä olisi lääketieteellinen syy sille, ettei hän voi ottaa koronarokotetta, voisi hän esityksen mukaan työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen.
   Työnantajalla olisi oikeus käsitellä työntekijöiden koronarokotussuojaa tai sairastettua koronatautia koskevia terveystietoja. Tiedot olisi säilytettävä niin kauan kuin ne ovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kolme vuotta siitä, kun henkilön soveltuvuutta koskeva arviointi on tehty. 
   Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. 
   Säännös edellyttää kuukauden siirtymäaikaa, jotta työnantajat pystyvät järjestämään palvelut asianmukaisiksi ja jotta rokottamaton henkilökunta saisi mahdollisuuden rokotteiden ottamiseen. Työnantajan oikeus tietojen käsittelyyn tulisi kuitenkin voimaan heti.
   Säännös astuu voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. 
   Lue lisää...
  MAINOS
×
×
 • Create New...