Jump to content
MAINOS

Tehy hallitusohjelmasta: "Pysyvä pakkotyölaki" – "Synkkä paluu menneisyyteen"


Hoitajat.net
 Share

Tehy tyrmää tuoreen hallitusohjelman tiedotteessaan. Tehyn mukaan hallitusohjelma estää käytännössä palkkatasa-arvon toteuttamisen, vaikka hallitus ilmoittaa edistävänsä samapalkkaisuuden periaatetta. Lainsäädännöllä aiotaan estää, että naisvaltaiset alat voisivat jatkossa työtaistelukeinoin tavoitella miesvaltaisia aloja suurempia palkankorotuksia.

Lakia työriitojen sovittelusta ollaan muuttamassa siten, että valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan sovintoehdotuksilla ei voi ylittää niin sanottua yleistä linjaa. Hallitus aikoo myös valmistella lainsäädännön, jolla turvataan suojelutyön järjestäminen ristiriitatilanteissa, mikä tulee rajoittamaan suoraan sote-alan työtaisteluoikeutta.

– Olemme saamassa käytännössä pakkotyölain pysyvästi sekä paljon muita rajuja heikennyksiä oikeuksiimme. Tämä hallitus todella vihaa palkansaajia ja erityisesti naisvaltaista alaamme, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen Twitterissä.

– Suunnitteilla on rakenteellisesti syrjivä lainsäädäntö, jolla naisvaltaiset alat tuomitaan jatkossa palkkakuoppaan. Tämä on synkkä paluu menneisyyteen, jatkaa Rytkönen.

Isku nimenomaan sote-alalle

Hallitusohjelmaan on lisäksi kirjattu useita hyvin ongelmallisia muutoksia työlainsäädäntöön. Jatkossa enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaatisi erityistä perustetta.

Perusteettomien määräaikaisuuksien lisääminen esitetyllä tavalla on Tehyn mukaan isku nimenomaan naisvaltaiselle sote-alalle. Sote-alalla käytetään jo nyt paljon perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia ja työsuhde katkeaa helposti työntekijän raskauteen. Mikäli työsopimuslaissa tarjotaan työnantajalle mahdollisuus tehdä määräaikainen sopimus ilman perustetta, raskaussyrjintä tulee lisääntymään entisestään.

– Lakimuutos on erittäin iso ongelma sekä tasa-arvon että sote-alan pito- ja vetovoiman kannalta. Raskaussyrjintätapauksia on nytkin liikaa ja tilanne uhkaa pahentua aikana, jolloin syntyvyys on ennätyksellisen alhainen. Tässä hoitajapulassa on myös suoraan sanoen todella tyhmää heikentää  työehtoja siten, että vaikutukset kohdistuvat erityisen ikävästi sote-alaan, kritisoi Rytkönen.

Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että jatkossa työntekijän irtisanomiseen riittää asiallinen syy. Muutos romuttaa Tehyn mukaan merkittävästi työntekijän irtisanomissuojaa ja samalla tekee merkityksettömäksi vuosikymmenten oikeuskäytännön.

Hyvinvointialueiden rahoitusta murennetaan

Myös hyvinvointialueiden rahoitusta aletaan murentaa, kun rahoitusta olisi pitänyt vahvistaa. Hyvinvointialueet ovat aloittaneet vajaa puoli vuotta sitten ja niiden rahoitus on pahasti alijäämäinen.

Hallitusohjelman miljarditason kustannusten hillintä vain vaikeuttaa kriisiytynyttä, vakavasta henkilöstöpulasta ja pandemian jälkeisestä hoitovelasta kärsivää sote-alaa. Rahoitusvajeen taustalla on lisäksi Suomen sote-sektorin pitkään jatkunut aliresurssointi myös kansainvälisesti vertaillen.

– Vuosikausia kestäneen sote-uudistuksen jälkeen vihdoin aloittaneita hyvinvointialueita ei pidä kampittaa lähtötelineisiin. Seuraukset voivat olla arvaamattomat, jos kustannusten karsimiseksi esimerkiksi sote-henkilöstöä joudutaan lomauttamaan tai irtisanomaan, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Hoitajamitoituksen lykkäys on pettymys

Hallitusohjelmaan kirjattu ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitajamitoituksen lykkääminen useita vuosia eteenpäin on myös iso pettymys.

– Hoitajat voivat kokea tämän niin, että viimeinenkin toivo tilanteen paranemisesta viedään ja pahimmassa tapauksessa he jättävät alan kokonaan. Muistutan, että mitoitus säädettiin vanhuspalveluiden vakavien laiminlyöntien ja ongelmien takia. Viranomainen jopa sulki hoivakoteja potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi, Rytkönen korostaa.

Tehy varoittaa myös ajatuksista suuntautua enenevässä määrin kohti yksityistä palvelutuotantoa, mikä voi johtaa julkisen terveydenhuollon yhä pahempaan kriisiytymiseen. Muualla Euroopassa on pandemian jälkeen nähty tarve vahvistaa nimenomaan julkista sektoria, jotta voidaan varautua tuleviin terveyskriiseihin ja pandemioihin. Kyse on palveluista, joiden on toimittava myös poikkeusoloissa.

– Sote-kriisin kestävä ratkaisu vaatii riittäviä toimintaedellytyksiä hyvinvointialueille ja pitkäjänteistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa yli hallituskausien, jotta myös hankalin ongelma eli sote-alan osaajapula alkaa helpottaa, Rytkönen sanoo.

Myönteistäkin löytyy

Hallitusohjelman mukaan ensihoitoalalla väkivaltaa työssään kohtaava ollaan rinnastamassa virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Tämä on myönteinen kirjaus, mutta ei sellaisenaan riittävä. Sote-alalla muuallakin työntekijät joutuvat työssään laajalti potilaiden pahoinpitelyn kohteeksi. On varmistettava, että rinnastus virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ulotetaan koko sote-alalle, mikä on ollut myös Tehyn tavoite.

Hyvinvointialueita tuetaan hallitusohjelman mukaan kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa ja kielitaidon varmistamisessa. Samalla nopeutetaan ja sujuvoitetaan EU/ETA-maiden ulkopuolella koulutettujen ammattihenkilöiden ammattioikeuden saamista.

– Pysyvä tutkintojen tunnustamisen polku EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville koulutetuille sote-alan ammattihenkilöille on ollut Tehyn pitkäaikainen tavoite. On hyvä, että asia löytyy nyt hallitusohjelmasta. Meiltä on puuttunut yhtenäinen käytäntö, jonka avulla hoitajien tutkinnot täydennetään ja tarkistetaan vastaamaan Suomessa käytössä olevia vaatimuksia, Rytkönen toteaa.

Rytkösen mukaan on tärkeää, että myös muut suomalaisen yhteiskunnan toimenpiteet mm. kotouttamisessa, työelämässä ja arjessa tukevat muualta tulevien sote-alan ammattilaisten asettumista pysyvästi Suomeen.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended CommentsCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Lisää ajankohtaisia

  • HUSin Sydän- ja keuhkokeskus on saavuttanut kansainvälisen Magneettisairaala-tunnustuksen, jonka myöntää American Nurses Credentialing Center (ANCC).  Tämä tunnustus osoittaa, että Sydän- ja keuhkokeskuksen hoitotyön laatu sekä potilas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat erinomaisella tasolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
   Magneettisairaala (Magnet Hospital®) on arvostettu tunnustus, joka myönnetään sairaaloille niiden hoitotyön laadun perusteella perusteellisen arviointiprosessin kautta. Tämä tunnustus on voimassa neljä vuotta kerrallaan ja se tuo hyötyjä potilaille, hoitohenkilökunnalle ja koko organisaatiolle.
   Magneettisairaalassa hoitohenkilökunta on osaavaa, tyytyväistä ja sitoutunutta työhönsä. Johtava ylihoitaja Virpi Sneck kommentoi:
   – Magneettisairaala-tunnustus on huomattava kiitos henkilökunnalle ja esihenkilöille pitkäjänteisestä kehittämistyöstä potilaiden hoidon ja henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi. Se on myös erittäin merkittävä saavutus suomalaiselle hoitotyölle.
   Sydän- ja keuhkokeskuksessa hoitotyön kehittäminen perustuu näyttöön, ja uusia tietoja sekä innovaatioita hyödynnetään aktiivisesti. Hoitajat osallistuvat myös aktiivisesti omaa työtään koskevaan päätöksentekoon.
   Kehittämistyön tuloksena on saavutettu merkittäviä säästöjä ja parannuksia potilashoidon tuloksissa ja potilastyytyväisyydessä.
   – Saavutuksemme ovat myös taloudellisesti merkittäviä. Komplikaatiot, kuten painevauriot tai hoitoon liittyvät infektiot aiheuttavat potilaiden inhimillisen kärsimyksen lisäksi merkittäviä kustannuksia. Näiden vähenemiseen olemme vaikuttaneet hoitotyöllä merkittävästi, kertoo Sneck.
   Sydän- ja keuhkokeskuksen potilastyytyväisyys on ollut jo vuosien ajan HUSin parhaimpia. Toimialajohtaja Mika Laine toteaa:
   – Jo hakuprosessi on parantanut hoitohenkilöstön pito- ja vetovoimaa, ja tämä positiivinen kehitys näkyy myös potilaspalautteissa.
   Sydän- ja keuhkokeskus on Euroopan kolmas ja Pohjoismaiden toinen sairaala, jolle tämä tunnustus on myönnetty. Tänä keväänä myös HUSin Syöpäkeskus sai saman arvostetun tunnustuksen.
   Lue lisää...
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi murskaavan arvion Attendon Herajärven hoivakodista 27.6.2024. Yllätystarkastus paljasti, että hoivakodissa henkilöstön määrä ja kielitaito ovat täysin riittämättömiä. Aluehallintovirasto onkin määrännyt Attendo Hoivakoti Misteli Oy:n korjaamaan tilannetta pikaisesti tai muuten edessä on 350 000 euron uhkasakko.
   Tilanne on ollut hälyttävä: yksikössä oli paljon työvuoroja, joissa ei ollut riittävää määrää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Yksikössä oli 59 ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Iltavuorossa työskenteli kolme lähihoitajaa, muiden työntekijöiden ollessa opiskelijoita tai hoiva-avustajia. 
   Työntekijöiden kielitaito ei ollut riittävä tehtävien hoitamiseen. Palveluntuottajaa oltiin aiemmin useaan otteeseen ohjattu asettamaan henkilöstön kielitaito vaadittavalle tasolle. Ohjauksesta huolimatta yksikön henkilöstön kielitaito todettiin edelleen puutteelliseksi.
   Lisäksi aluehallintovirasto antoi huomautuksen Attendolle omavalvonnan puutteellisuudesta ja siitä, että sen antamat selvitykset eivät ole olleet totuudenmukaisia.
   Aluehallintovirasto vaatii Attendo Hoivakoti Misteli Oy:n huolehtimaan viipymättä siitä, että yksikön toiminta vastaa laadultaan sekä sisällöltään asiakkaiden palvelutarvetta ja vanhuspalvelulakia. Jos Attendo ei noudata määräyksiä 1.9.2024 mennessä, uhkasakko voidaan määrätä maksettavaksi kokonaisuudessaan.
   Lähde : AVI
   Lue lisää...
  • Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistojen tutkimus paljastaa, että muistisairaiden hoivakoteihin pääsy ja hoidon laatu ovat puutteellisia. Haastattelututkimuksessa ilmeni, että hoitopaikan saaminen vaatii usein vakavia hoidontarpeita ja jo toteutuneita riskejä. Monesti hoitopaikka ei edes takaa tarpeiden mukaista hoitoa.
   Tutkija Jenny Paanasen mukaan hoivaköyhyys tarkoittaa hoidon riittämättömyyttä, vaikka hoitoa olisi tarjolla. Läheiset kuvaavat, miten hoivakotipaikan saaminen edellytti vaaratilanteen toteutumista ja omaishoitajien uupumista. Hoidon laatu vaihteli merkittävästi yksiköiden välillä, ja läheiset olivat huolissaan perustarpeiden kohtaamattomuudesta.
   Yliopistotutkija Jari Pirhonen varoittaa, että ympärivuorokautisen hoidon vähentäminen voi uhata hyvinvointivaltion olemassaoloa.
   Lue lisää tutkimuksen paljastuksista ja läheisten kokemuksista.
    
   Lue lisää...
  • Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti eilen lakiesityksen, joka leikkaisi sairauspäivärahoja 120 miljoonaa euroa. Tämä merkitsisi noin 13 % vähennystä kaikista sairauspäivärahamenoista. Tehy vastustaa esitystä, sillä se kurjistaisi erityisesti keskituloisia, joiden sairauspäiväraha pienenisi 300–400 euroa kuukaudessa. Joihinkin tuloluokkiin leikkaus olisi yli 20 % nykyisestä päivärahan määrästä.
   Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tyrmää esityksen ja toteaa, että kyse on toimenpiteestä, joka vaarantaa ennestään ahtaalla olevien ihmisten toimeentulon vakavalla tavalla.
   – Työntekijöiden talous ei kestä sitä, että työkyvyttömyysaikaista jo entuudestaan pientä päivärahaa leikataan 15–20 prosenttia. Tämä on pitkittyneen sairauden kohdanneiden henkilöiden ja heidän perheidensä kannalta täysin kohtuuton ja epärealistinen leikkaus, hehän eivät saa palkkaa, Rytkönen painottaa järjestön tiedotteessa.
   – Vaarana on, että raha ajaisi ratkaisuissa terveyden edelle ja töihin palattaisiin liian aikaisin, jolloin osasairausvapaa voisi toimia vastoin tarkoitustaan, Rytkönen sanoo.
   Tehyn juristi Jarkko Pehkonen kritisoi myös valtion toimintaa:
   – Ihmettelen kuinka valtio voi käyttää sairauspäivärahaa valtiontalouden tasapainottamiseen. Kyse on työntekijöiden ja työnantajien yhteisestä vakuutuksesta sairausajan toimeentuloon ja palkkamenoihin. Rahat pitäisi kohdentaa siihen mihin ne on tarkoitettu eli työntekijöiden sairauspäivärahamaksuihin.
   Lue lisää...
  • Hyvinkään sairaalassa työskennelleen potilaskuljettajan epäillään anastaneen rahaa kuljettamiltaan potilailta. Tällä hetkellä tiedossa olevia epäiltyjä tapauksia on yli kymmenen.
   HUS sai tiedon teoista toukokuussa. Tapauksen johdosta HUS on purkanut työntekijän työsuhteen ja tehnyt rikosilmoituksen poliisille. On mahdollista, että kaikki tapaukset eivät ole vielä tulleet ilmi. HUS suosittelee rikosilmoituksen tekemistä poliisille, jos joku epäilee joutuneensa vastaavanlaisen rikoksen uhriksi.
   Poliisitutkinnan ollessa kesken, HUS ei kommentoi tapausta enempää.
   Lue lisää...
×
×
 • Create New...