Jump to content
MAINOS

SuPer: Pääsy- ja soveltuvuuskokeet säilytettävä lähihoitajakoulutuksessa


Hoitajat.net
 Share

Kuva: SuPer

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenet ovat huolissaan lähihoitajakoulutuksen laadusta tulevaisuudessa, sillä yhä useampi koulutuksen järjestäjä on luopunut pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Koulutuksen laatu on suorassa yhteydessä asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä hoidon laatuun.

SuPer teki jäsenilleen koulutuskyselyn, jolla haettiin vastauksia siihen, miten lähihoitajan korkeatasoinen ammattitaito voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia pitää pääsy- ja soveltuvuuskokeita välttämättöminä. Yhä useampi nuori ja uuteen ammattiin vaihtava aikuinenkin ohjataan lähihoitajakoulutukseen, koska työvoiman tarve sosiaali- ja terveysalalla kasvaa. SuPerin mukaan alalle soveltuvuus on aina varmistettava.

Hoitotyö on vuorovaikutusta, ja yksi tärkeimmistä vuorovaikutuksen työkaluista on kieli. Hoitajan riittävä kielitaito on ensisijaisen tärkeä myös potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että opiskelijan työssäoppiminen oli joskus jouduttu keskeyttämään heidän työpaikallaan. Keskeytyksen syyksi mainittiin muun muassa puutteellinen kielitaito, joka oli johtanut potilasturvallisuuden vaarantumiseen.

Päihdeongelmat ovat yleistyneet hoitoalalla. Sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Valviran mukaan vakavat päihdeongelmat ovat usein alkaneet jo ennen koulutukseen hakeutumista. Tähän on kiinnitettävä huomiota opiskelijavalinnassa. SuPer näkee pakollisen huumausainetestin opiskelijavalinnan yhteydessä tai koulutuksen alussa yhtenä mahdollisuutena puuttua tähän syrjimättömällä ja tasapuolisella tavalla.

Vaadittavan ammattitaidon hankkiminen vaikeutuu, kun opetustunteja vähennetään oppilaitoksessa samalla kun mitoituksia heikennetään työpaikalla. Oppiminen työpaikalla ei onnistu, mikäli työpaikkaohjaajalla ei ole aikaa opettaa ja ohjata tai mahdollisuutta täydennyskoulutukseen oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi. 64 prosenttia vastaajista koki tarvitsevansa lisää koulutusta tai perehdytystä ohjaajan/arvioijan tehtävään.

Sanonnan mukaan aika on rahaa. Jos koulutukseen ja ohjaukseen ei osoiteta riittävästi rahaa, joka mahdollistaa sen, että opetukselle ja ohjaukselle on riittävästi aikaa, voi maksettavaksi tulla suuri lasku työterveyshuollon kustannuksina ja potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä hoidon laadun vaarantumisena, toteaa SuPer tiedotteessaan.

SuPerin koulutusselvitys 2016: Ammatti vaatii ammattitaitoa

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...