Jump to content
MAINOS

Sote-liitot: Työmarkkinarauhaa ei tuoteta sanelupolitiikalla – "Hallitusohjelman kirjaus houkuttelee sote-ammattilaisia pikemminkin vaihtamaan alaa"


Hoitajat.net
 Share

Hallitusohjelman kirjaus houkuttee sote-ammattilaiset pikemminkin vaihtamaan alaa, liitot arvelevat. Kuva: Envato.

Sote-alan liitot korostavat kannanotossaan, että suomalainen työmarkkinamalli on perustunut järjestäytyneiden työntekijöiden ja työnantajien sopimusperustaiseen yhteistyöhön. Sopijaosapuolten tasaveroisuus varmistaa, että työmarkkinoiden toiminta on mahdollisimman oikeudenmukaista, vakaata ja ennustettavaa.

Hallitusohjelman mukaan: ”Laissa työriitojen sovittelusta säädetään, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella.” 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sovittelujärjestelmän rooli rapautuu – julkisten alojen näkökulmasta tässä siis säädetään, että valtakunnansovittelijan ja sovittelulautakunnan tulee noudattaa työnantajapuolen tahtoa.

– On kyseenalaista, voidaanko sovittelujärjestelmää edes perustuslain mukaan säätää tällä tavoin yksipuoliseksi. On ainakin itsestään selvää, ettei tällaisen kirjauksen jälkeen syntyisi yhtään sovitteluratkaisua, liitot toteavat.

Vientivetoinen malli syventää palkkakuoppaa

Vientivetoinen malli johtaa tilanteeseen, jossa julkisten alojen palkkakuoppa syvenee. Palkkaliukumien vuoksi tosiasiallinen palkkakehitys yksityisillä aloilla on nopeampaa kuin julkisilla aloilla, vaikka nimelliskorotukset olisivat samat. Tämän seurauksena sukupuolten välinen palkkaepätasa-arvoisuus pahenee. Tätä liittojen on mahdoton hyväksyä.

Suomessa on jo nyt sosiaali- ja terveydenhuollossa vakavia ongelmia henkilöstön saatavuuden kanssa, ja useat työryhmät ovat pohtineet keinoja alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi. Hallitusohjelman kirjaus määräaikaisten työsuhteiden perusteiden poistamisesta alle vuoden mittaisten työsopimusten kohdalla viittaa kintaalla näille pyrkimyksille ja houkuttelee sote-ammattilaisia pikemminkin vaihtamaan alaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen leikkaus pahentaa entisestään vaikeaa tilannetta

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kasvua leikataan 1,4 miljardilla eurolla. Julkiset palvelut ovat jo nyt kriisissä, ihmiset eivät saa hoitoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja henkilöstötarve ja tätä kautta kustannukset kasvavat väestön ikääntymisen vuoksi. Suomeksi sanottuna: ihmiset tarvitsevat enemmän hoitoa ja palveluja.

– Näistä vastaamme me, suomalaiset sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaiset.

Mikäli rahoituksen kasvua leikataan, leikataan ihmisten mahdollisuutta saada vaivansa hoidettua.

Ei sanelupolitiikalle

Työmarkkinarauhaa ei tuoteta sanelupolitiikalla. Esitys tarkoittaa käytännössä sitä, että ammattiliittojen on turvauduttava vielä voimakkaampiin painostuskeinoihin tasa-arvoisen palkkakehityksen aikaansaamiseksi. Tällaiseen tilanteeseen meillä ei ole varaa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan liitot vetoavat hallitukseen, että henkilöstön asemaa heikentävistä hallitusohjelmakirjauksista luovutaan ja sote-rahoituksen leikkaukset jätetään toteuttamatta.  

Kannanoton allekirjoittaneet

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Suomen Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Kirsi Grym, Suomen Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Pia Helander, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio, Suomen lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita, Suomen työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja Inka Koskiaho, Akavan sairaanhoitajat ja Tajan puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala, Suomen psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen sekä Suomen fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

Pääministeri Orpo ratkaisi hoitajapulan; kun arvostamme hoitajia.... Ihan oikein ykkös prioditeettinä tuli tämä mieleen. 

Mulle on henkilökohtaisesti ihan sama arvostetaanko sitä mitä teen, mulle riittä se palkka joka vastaa työn vastuullisuutta.

Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Lisää ajankohtaisia

  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi murskaavan arvion Attendon Herajärven hoivakodista 27.6.2024. Yllätystarkastus paljasti, että hoivakodissa henkilöstön määrä ja kielitaito ovat täysin riittämättömiä. Aluehallintovirasto onkin määrännyt Attendo Hoivakoti Misteli Oy:n korjaamaan tilannetta pikaisesti tai muuten edessä on 350 000 euron uhkasakko.
   Tilanne on ollut hälyttävä: yksikössä oli paljon työvuoroja, joissa ei ollut riittävää määrää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Yksikössä oli 59 ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Iltavuorossa työskenteli kolme lähihoitajaa, muiden työntekijöiden ollessa opiskelijoita tai hoiva-avustajia. 
   Työntekijöiden kielitaito ei ollut riittävä tehtävien hoitamiseen. Palveluntuottajaa oltiin aiemmin useaan otteeseen ohjattu asettamaan henkilöstön kielitaito vaadittavalle tasolle. Ohjauksesta huolimatta yksikön henkilöstön kielitaito todettiin edelleen puutteelliseksi.
   Lisäksi aluehallintovirasto antoi huomautuksen Attendolle omavalvonnan puutteellisuudesta ja siitä, että sen antamat selvitykset eivät ole olleet totuudenmukaisia.
   Aluehallintovirasto vaatii Attendo Hoivakoti Misteli Oy:n huolehtimaan viipymättä siitä, että yksikön toiminta vastaa laadultaan sekä sisällöltään asiakkaiden palvelutarvetta ja vanhuspalvelulakia. Jos Attendo ei noudata määräyksiä 1.9.2024 mennessä, uhkasakko voidaan määrätä maksettavaksi kokonaisuudessaan.
   Lähde : AVI
   Lue lisää...
  • Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistojen tutkimus paljastaa, että muistisairaiden hoivakoteihin pääsy ja hoidon laatu ovat puutteellisia. Haastattelututkimuksessa ilmeni, että hoitopaikan saaminen vaatii usein vakavia hoidontarpeita ja jo toteutuneita riskejä. Monesti hoitopaikka ei edes takaa tarpeiden mukaista hoitoa.
   Tutkija Jenny Paanasen mukaan hoivaköyhyys tarkoittaa hoidon riittämättömyyttä, vaikka hoitoa olisi tarjolla. Läheiset kuvaavat, miten hoivakotipaikan saaminen edellytti vaaratilanteen toteutumista ja omaishoitajien uupumista. Hoidon laatu vaihteli merkittävästi yksiköiden välillä, ja läheiset olivat huolissaan perustarpeiden kohtaamattomuudesta.
   Yliopistotutkija Jari Pirhonen varoittaa, että ympärivuorokautisen hoidon vähentäminen voi uhata hyvinvointivaltion olemassaoloa.
   Lue lisää tutkimuksen paljastuksista ja läheisten kokemuksista.
    
   Lue lisää...
  • Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti eilen lakiesityksen, joka leikkaisi sairauspäivärahoja 120 miljoonaa euroa. Tämä merkitsisi noin 13 % vähennystä kaikista sairauspäivärahamenoista. Tehy vastustaa esitystä, sillä se kurjistaisi erityisesti keskituloisia, joiden sairauspäiväraha pienenisi 300–400 euroa kuukaudessa. Joihinkin tuloluokkiin leikkaus olisi yli 20 % nykyisestä päivärahan määrästä.
   Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tyrmää esityksen ja toteaa, että kyse on toimenpiteestä, joka vaarantaa ennestään ahtaalla olevien ihmisten toimeentulon vakavalla tavalla.
   – Työntekijöiden talous ei kestä sitä, että työkyvyttömyysaikaista jo entuudestaan pientä päivärahaa leikataan 15–20 prosenttia. Tämä on pitkittyneen sairauden kohdanneiden henkilöiden ja heidän perheidensä kannalta täysin kohtuuton ja epärealistinen leikkaus, hehän eivät saa palkkaa, Rytkönen painottaa järjestön tiedotteessa.
   – Vaarana on, että raha ajaisi ratkaisuissa terveyden edelle ja töihin palattaisiin liian aikaisin, jolloin osasairausvapaa voisi toimia vastoin tarkoitustaan, Rytkönen sanoo.
   Tehyn juristi Jarkko Pehkonen kritisoi myös valtion toimintaa:
   – Ihmettelen kuinka valtio voi käyttää sairauspäivärahaa valtiontalouden tasapainottamiseen. Kyse on työntekijöiden ja työnantajien yhteisestä vakuutuksesta sairausajan toimeentuloon ja palkkamenoihin. Rahat pitäisi kohdentaa siihen mihin ne on tarkoitettu eli työntekijöiden sairauspäivärahamaksuihin.
   Lue lisää...
  • Hyvinkään sairaalassa työskennelleen potilaskuljettajan epäillään anastaneen rahaa kuljettamiltaan potilailta. Tällä hetkellä tiedossa olevia epäiltyjä tapauksia on yli kymmenen.
   HUS sai tiedon teoista toukokuussa. Tapauksen johdosta HUS on purkanut työntekijän työsuhteen ja tehnyt rikosilmoituksen poliisille. On mahdollista, että kaikki tapaukset eivät ole vielä tulleet ilmi. HUS suosittelee rikosilmoituksen tekemistä poliisille, jos joku epäilee joutuneensa vastaavanlaisen rikoksen uhriksi.
   Poliisitutkinnan ollessa kesken, HUS ei kommentoi tapausta enempää.
   Lue lisää...
  • Tehy tyrmää HUSin torstaina päätetyt lisäleikkaukset, jotka uhkaavat paitsi hoitajien työoloja, myös erikoisterveydenhuollon tasoa ja potilasturvallisuutta. HUSin budjettia leikattiin yllättäen 44 miljoonalla eurolla, mikä kasvattaa sopeutustarpeen vuoteen 2025 mennessä 99 miljoonaan euroon.
   – HUSin työntekijät eivät ole ansainneet tämän mittaluokan leikkauksia. Monet heistä työskentelevät jo ennen uusia säästöjä äärirajoilla, sanoo puheenjohtaja Millariikka Rytkönen Tehyn tiedotteessa.
   Viikko sitten HUS ilmoitti rekrytointikiellosta säästöpaineiden takia.
   – Jää nähtäväksi, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä leikkauksilla runnellussa HUSissa töissä. Todennäköisesti hoitajakato pahenee, puheenjohtaja Rytkönen huomauttaa.
   HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl varoitti HUSin tiedottessa, että päätökset vaarantavat HUSin perustehtävän hoitamisen. Myös Osmo Soininvaara ilmoitti eroavansa HUSin hallituksesta vastalauseena leikkauksille.
   Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen jakaa Soininvaaran huolen.
   –  Tämä uppoamaton laiva on nyt törmännyt jäävuoreen. Poliittisten päättäjien tehtävä on nyt päättää, soitetaanko kannella viulua vai pelastetaanko perustuslain turvaamat palvelut kansalaisille, Rytkönen sanoo.
   Lue lisää...
×
×
 • Create New...