Jump to content
MAINOS

Selvitys: Hoitotyön johtajien alanvaihtohalukkuus lisääntynyt


Hoitajat.net
 Share

Hoitotyön johtajien keskuudessa alanvaihtohalukkuus on lisääntynyt. Liian vähäiset resurssit, erityisesti hoitajapula, aiheuttaa hoitotyön johtajille merkittävää kuormitusta. Jaksamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttaa myös se, että osastoja on yhdistetty ja potilaspaikkoja lisätty. Asia selviää Tehyn teettämästä kyselystä.

Hoitotyön johtajat ovat hallintoylihoitajia, ylihoitajia sekä hoitotyön lähiesihenkilöitä, kuten osastonhoitajia ja apulaisosastonhoitajia. Heillä on merkittävä rooli hoitotyössä mm. juuri aloittaneilla hyvinvointialueilla, esimerkiksi hoidon laadun ja kustannustehokkuuden kehittämisessä sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistämisessä.

Tehyn teettämässä kyselyssä selvitettiin hoitotyön johtajien jaksamista, työkuormitusta ja alanvaihtohalukkuutta. Lisäksi selvitettiin mm. hoitotyön johtajien tyytyväisyyttä sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ja kollegoilta saatuun tukeen.

Kyselyyn vastasi 1518 hoitotyön johtajaa. Vastaajista 42 % on harkinnut alan vaihtoa vähintään kuukausittain. Tehyn aiempiin kyselyihin verrattuna hoitotyön johtajien alanvaihtohalukkuus on kasvussa.

Alan vaihtoa ovat harkinneet erityisesti lähiesimiehet eli osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat. Heistä jopa 82 % on joskus harkinnut vaihtavansa alaa ja 45 % kertoo harkinneensa alan vaihtoa kuukausittain tai useammin.

- Hoitotyön johtajat haluavat onnistua työssään ja tukea henkilöstöään. Hoitajapula, riittämätön palkkaus, jatkuva kuormitus ja muutokset töissä lisäävät alan johtotehtävissä olevien stressiä. Siksi paluu kliiniseen hoitotyöhön houkuttaa. Ero palkassakaan ei ole kovin suuri, vaikka vastuu vähenisi, summaa Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää.

Jos hoitajapulaa onnistutaan torjumaan ja palkkausta parantamaan, vaikutetaan hoitotyön johtajien työhyvinvointiin ja alalla pysymiseen merkittävästi.

Hoitotyön johtajien määrä vähenee, osastojen koko kasvaa

Hoitotyön johtajien ja esihenkilöiden määrä on vähentynyt viime vuosina järjestelmällisesti. Samaan aikaan kun hoitotyön johtajien määrä vähenee, osastojen koko kasvaa.

Vastaajista 49 % arvioi osastojen koon kasvaneen viimeisen 10 vuoden aikana. Pääsyy osastojen koon kasvulle on niiden yhdistäminen, kertoi 59 % kyselyyn vastanneista. Myös potilaspaikkojen lisääminen on kasvattanut osastojen kokoa, kertoi neljännes vastanneista. Tulokset eivät merkittävästi eroa Tehyn edellisestä hoitotyön johtajille tekemästä kyselystä.

– Hoitotyön johtajia eläköityy valtavasti lähivuosina. Yhtään osastonhoitajaa ei olisi varaa menettää nykytilanteessa. Muutos on sote-uudistuksen myötä tullut jäädäkseen, mutta se ei tule onnistumaan, jos meillä ei ole riittävästi erityisesti lähiesimiehiä sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sillanpää sanoo.

Sillanpään mielestä kehitys on ikävä, koska niin hoitajat kuin hoitotyön johtajat arvostavat työtään todella korkealle.

Hoitotyön johtajat saavat kuitenkin kyselyn mukaan myös paljon tukea kollegoiltaan. Näin arvioi 65 % kyselyyn vastanneista.

Kyselyssä selvitettiin myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vastaamista työelämän tarpeisiin. Valtaosa vastanneista (67 %) oli tyytyväinen alan koulutukseen, mutta 29 % vastanneista arvioi, että koulutus ei vastaa työelämän tarpeisiin. Tyytymättömyys johtui käytännön osaamisen ja opettamisen puutteista. Vastuu käytännön opettamisesta jääkin harjoittelupaikoille ja valmistumisen jälkeisille työpaikoille.

Kyselyn toteutti Tehyn toimeksiannosta Aula Research 28.11. – 31.12.2022. Kyselyn tulokset valmistuivat alkuvuodesta. Selvitykseen vastasi yhteensä 1518 hoitotyön johtajaa. 

Tiivistelmä Tehyn kyselystä tehyläisille johtajille 2022

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Lisää ajankohtaisia

  • Tehy, SuPer ja Erto ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen yksityisen terveyspalvelualan työriitaan. Lakot kuvantamisessa ja laboratoriossa peruuntuvat.
   Kaksivuotisessa sopimuksessa palkat nousevat syyskuussa 2,4 % yleiskorotuksella ja palkkataulukoita korotetaan 0,51 %. Joulukuussa maksetaan 500 euron kertaerä ja jaetaan 0,4 % suuruinen paikallinen erä.
   Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa oli tavoitteena kuroa umpeen palkkaeroa julkisen sektorin palkkoihin. Järjestöjen mukaan neuvotteluasetelma oli nyt huomattavasti vaikeampi kuin vuonna 2022 julkisen sektorin SOTE-sopimuksen palkkaratkaisun neuvotteluissa.
   – Suomen hallituksen sovittelutoimintaa rajoittavan lainsäädäntöhankkeen vaikutus näkyy jo sekä neuvottelujen hengessä että lopputuloksessa. Myös EK:n tiukka koordinaatio suhteessa jäsenliittoihinsa näkyi vahvasti neuvottelupöydässä, toteaa SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens.
   Valtakunnansovittelija soveltaa järjestöjen mukaan jo nyt etupainotteisesti hallituksen ajamaa lainsäädännön heikennystä, joka estää sovittelijaa esittämästä yleistä linjaa korkeampia palkkaratkaisuja missään tilanteessa ja varmistaa hoitajille ikuisen palkkakuopan.
   – Valtakunnansovittelija on ilmaissut sovittelussa hyvin selkeästi osapuolille, että yleistä linjaa ei aiota ylittää. Sovittelija on siis sitonut kätensä jo valmiiksi ja noudattaa hallituksen tahtoa kirjaimellisesti, vaikka uusi lainsäädäntö ei ole edes voimassa, sanoo Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkeri.
   Tehy, SuPer ja Erto ovat vastustaneet jyrkästi hallituksen suunnitelmia rajoittaa sovittelijan toimintaa. Hallituksen muutosesitykset lakiin työriitojen sovittelusta eivät esimerkiksi ota riittävästi huomioon valtiovallan velvollisuutta edistää sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ja palkkatasa-arvoa.
   – Palkkatasa-arvon edistäminen vaatii rahaa. Konkreettinen osoitus on vuoden 2022 hyvinvointialueiden ja kuntien palkkaratkaisu, joka KT:n laskelman mukaan kuroo miesten ja naisten välistä palkkaeroa pienemmäksi kaikkiaan 1,77 prosenttiyksiköllä. Vastaavaa kehitystä ei ole nähty, vaikka erilaisia samapalkkaisuusohjelmia on pyöritetty vuosia. Onkin erittäin ikävää, että sovittelija ei nyt ottanut mitenkään huomioon tätä tavoitetta ja velvollisuutta, sanoo Okkeri.
   – Työtä jää paljon seuraaville neuvottelukierroksille, toteaa Erton järjestöpäällikkö Soile Lindstedt.

   Lue lisää sopimuksen yksityiskohdista
   Lue lisää...
  • Tehyn tuore selvitys paljastaa synkän tilanteen: krooninen hoitajapula ja jatkuvat säästötoimet heikentävät kesäajan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen laatua merkittävästi.
   Kesäaikaan hyvinvointialueilla toimintaa suljetaan tai supistetaan, yleisimmät syyt ovat vuosilomat ja pula hoitajista. 
   – Rekrytointiongelmien yleisin syy oli pula koulutetuista sijaisista. Myös hyvinvointialueiden säästöt ja käynnissä olevat yt-neuvottelut stressaavat henkilöstöä. Epävarmuus on entisestään lisääntynyt, kun työpaikoilla on jatkuva huoli työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, sanoo puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Tehyn tiedotteessa.
   Yleisimmin sijaisiksi palkataan opiskelijoita, aiemmin keikkatöitä tai lyhytaikaisia sijaisuuksia tehneitä ja vastavalmistuneita.
   Rytkösellä on selkeä resepti hoitajapulaan ja rekrytointiongelmiin.
   – Hoitajapula maksaa sosiaali- ja terveydenhuollossa eniten ja tuottaa lisäkustannuksia. Yhteiskunnalle kustannustehokkain keino on tehdä sote-alan työpaikoista vetovoimaisia tarjoamalla hoitajille riittävästi palkkaa ja hyviä työoloja.
   Rahallisia kannustimia vähennetty
   Työnantajat ovat vähentäneet rahallisia kannustimia lisä- tai ylitöihin. Viime kesänä 59 % työnantajista oli sopinut rahallisten kannustimien käytöstä, tänä kesänä vain noin kolmasosa (32 %) on sopinut vastaavista kannustimista. Yleisin korvaus on korotettu hälytysrahakorvaus.
   Tehyn kyselyyn vastasi yhteensä 233 tehyläistä luottamusmiestä. Heistä 85 edusti julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 103 yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelualaa ja 45 varhaiskasvatusta. Vastausaika oli 11.4-10.5.2024.
   Lue lisää...
  • Tehyn valtuustoryhmistä Sitoutumattomat ja keskiryhmät SITKE, Tehyn vasemmisto ja sitoutumattomat, Tehyläiset Vihreät sekä Tehyn Yhdessä Eteenpäin ovat pyytäneet Millariikka Rytköstä jatkamaan puheenjohtajana kaudella 2025–2029.
   – Kiitän lämpimästi tästä luottamuksen osoituksesta ja lupaan olla käytettävissä tähän tärkeään tehtävään jäsentemme palkkauksen ja työolojen parantamiseksi seuraavalla kaudella. Olen todella otettu näin laajasta tuesta jatkoon ja sen myötä olen myös päätynyt ratkaisuun, että en asetu itse ehdolle valtuustovaalissa, toteaa Millariikka Rytkönen tiedotteessa.
   Valtuustoryhmien edustajien mukaan Rytkönen on luotsannut Tehyä menestyksellä ja nostanut yhdessä tehyläisten kanssa hoitajien äänen yhä paremmin kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa. 
   Tehyn valtuustovaalit ja valtuuston järjestäytymiskokous järjestetään keväällä 2025. Valtuusto valitsee Tehylle puheenjohtajiston.
   Lue lisää...
  • SuPerin jäsenkyselyn mukaan lähihoitajien työhyvinvoinnissa on havaittavissa lievää myönteistä kehitystä. Kyselyssä parhaita arvioita saivat säätiöt ja kunnat, kun taas hyvinvointialueet saivat heikoimmat arviot. Erityisesti terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhustenhoidossa ja kotihoidossa tilanne on edelleen haastava. Kuitenkin vanhustenhoidossa henkilöstön riittävyyden kokemus on parantunut verrattuna aikaisempiin kyselyihin.
   Kysely paljasti, että työn raskauden kokemus on vähentynyt merkittävästi, vaikka edelleen 54 prosenttia vastaajista pitää työtään raskaana tai erittäin raskaana. Tämä on lähes 20 prosenttia vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Erityisen raskasta työ on kotihoidossa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhustenhoidossa. Yli 63-vuotiaat työntekijät kokevat työnsä kuormittavuuden sopivammaksi kuin nuoremmat.
   Yli puolet vastaajista kokee edelleen, että työyksiköissä on liian vähän henkilökuntaa. Kuitenkin myönteistä kehitystä on havaittavissa, sillä henkilökunnan määrän sopivaksi kokeneiden määrä on kasvanut 18 prosenttia vuodesta 2020. Erityisesti vanhustenhoidossa kokemus henkilöstön riittävyydestä on parantunut: 42 prosenttia kokee, että henkilökuntaa on riittävästi, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.
   – On erittäin tärkeää, että tämä myönteinen kehityssuunta jatkuu, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. – Nähtäväksi jää, miten hallituksen päätös laskea minimihenkilöstömitoitusta vaikuttaa työhyvinvointiin vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa.
   Kyselyn mukaan lähihoitajat pitävät tärkeimpänä työssään asiakkaita.
   – Työ koetaan merkitykselliseksi, arvokkaaksi ja tärkeäksi, kun he saavat hoitaa, auttaa, kohdata ja ilahduttaa asiakkaitaan, kertoo SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi.
   Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2024, ja siihen vastasi 8 896 työssäkäyvää SuPerin jäsentä, joista 95 prosenttia on lähi- tai perushoitajia. Vastauksia verrattiin vuosien 2016 ja 2020 vastaavien kyselyiden tuloksiin.
   Lue lisää...
  • Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu tuusulalainen Päivi Inberg. Valinta tehtiin tänään alkaneessa SuPerin liittokokouksessa.
   Perushoitaja Päivi Inberg työskentelee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ja on ollut SuPerin edustajiston puheenjohtaja. Hän toimii myös pääluottamusmiehenä, SuPer-Opona, ammattiosaston hallituksen jäsenenä ja Super työttömyyskassan hallituksen jäsenenä. Lisäksi Inberg on STTK:n edustajiston varapuheenjohtaja.
   Liiton puheenjohtajaksi olivat ehdolla myös Anne Heiskanen ja Harri Järvelin.
   Uusi puheenjohtaja aloittaa tehtävässään 1.8.2024.
   Lue lisää...
×
×
 • Create New...