Jump to content
MAINOS

Selvitys: 75 prosenttia lähihoitajista harkitsee alanvaihtoa


Hoitajat.net
 Share

Kuvituskuva: Envato

SuPerin jäsenistölleen tekemän kyselyn tuloksista ilmenee, että työnsä raskaaksi tai erittäin raskaaksi kokee 73 prosenttia lähihoitajista. Vastaajista 75 prosenttia on myös harkinnut alan vaihtoa viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ongelmia ja työntekijöiden kuormittumista on jo pitkään yritetty ratkaista muun muassa työtä organisoimalla, lainsäädäntöuudistuksin sekä teknologialla. SuPerin mukaan keinot ovat olleet riittämättömiä: hoidon ja työn laatu ei ole parantunut eikä työntekijöiden kokemus työn kuormittavuudesta ole vähentynyt, vaan tilanne on huonontunut.

Työ koetaan raskaaksi, myös henkinen kuormittavuus on lisääntynyt

Työnsä raskaaksi tai erittäin raskaaksi koki selvityksen mukaan 73 prosenttia vastaajista. Raskaimmaksi työ koettiin vanhustenhoidossa, kotihoidossa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Näiden työpaikkojen kyselytulokset olivat kokonaisuudessaan heikommat kuin muiden työpaikkojen. Raskaaksi työnsä kokevien määrä oli noussut 51 prosentista 60 prosenttiin verrattuna SuPerin vuoden 2016 työhyvinvointiselvitykseen. Kuormitus koettiin sopivimmaksi ensihoidossa, koulussa sekä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Työn henkinen kuormittavuus oli kasvanut. Vastaajista 83 prosenttia koki, että työn henkinen kuormittavuus oli lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Eniten sen koettiin lisääntyneen kotihoidossa ja vastaanottotyössä. Fyysinen kuormitus oli pysynyt lähes ennallaan verrattuna neljä vuoden takaisiin lukemiin.

Vastaajista 75 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa 

Selvityksessä arvio omasta työssä jatkamisesta oli heikentynyt. Vastaajista 75 prosenttia oli harkinnut alanvaihtoa viimeisen 12 kuukauden aikana. Jatkuvasti alan vaihtoa harkitsevien määrä oli noussut vuodesta 2016 yli 8 prosenttia. Erityisesti alanvaihtoa harkittiin varhaiskasvatuksessa, mikä saattaa johtua lakimuutoksesta, jossa lastentarhanopettajien määrää lisättiin ja lastenhoitajien määrää vähennettiin.

SuPer selvitti jäsentensä työn kuormittavuutta sekä työssä viihtymistä maaliskuussa 2020 ennen koronakriisin puhkeamista ja poikkeuslakien käyttöönottoa Suomessa. Kyselyyn vastasi 8175 SuPerin jäsentä. Vastaajista lähes 70 % työskenteli kuntasektorilla. Vanhustenhoidossa työskenteli 42 % ja kotihoidossa 19 %. Lähde.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

Työ on raskasta mutta sillä alalla on töitä.. Siksi moni sille palaa.. Jopa minä itse.. Kun yritin monta muuta Alaa.. Mutta en saanut töitä 

Link to comment
Share on other sites

Koronan 'hoito' vanhuspuolella oli liikaa.  Uhka sairastua itse on liian suurta, ei suojaimia ja jos on, ne on niitä jotka ei muualle kelpaa. Jos olisi kunnon palkka, ostaisin hengityssuojia vaikka itse.Jos ei valtio tule nyt vastaan, ja anna kunnon korvausta jatkuvan uhan alla työskentelylle lähihoitajille, jätän irtisanomislappuni aivan varmasti.

Link to comment
Share on other sites

11 vuotta olen hoitotyötä tehnyt ja kesäkuun lopulla palkattoman virkavapaan kautta (ellei sitten vallitseva tilanne muuta suunnitelmia) uudelle alalle. Olen tyytyväinen päätökseeni. 

Link to comment
Share on other sites

Kyllähän alanvaihtoa moni varmasti miettii. Tosiasia kuitenkin on, että ehkä 5 prosenttia oikeasti sitä alaa sitten vaihtaa. Paljon melua tyhjästä. 

Link to comment
Share on other sites

Harmillinen tilanne vanhusten hoidossa. Oli jo ennen koronaa ja nyt tilanne vaan vaikeutunut. Paljon sijaisia, johto etätöissä, varustelu heikkoa ja ohjeet tulee sähköpostiin.  Siivousvälineistä pulaa ja hoitajilta odotetaan ihmeitä.  Pelottaa mennä tlihin.

Link to comment
Share on other sites

51 minuuttia sitten, Vieras: Fakta kirjoitti:

Kyllähän alanvaihtoa moni varmasti miettii. Tosiasia kuitenkin on, että ehkä 5 prosenttia oikeasti sitä alaa sitten vaihtaa. Paljon melua tyhjästä. 

Se ei ole todellakaan paljon melua tyhjästä. Pelkästään työtovereitani on vaihtanut alaa lukuisia vuosien aikana ja tahti on vaan kiihtymään päin. Ei nuoret halua joka päivä solvauksia, lyöntejä, potkuja, sylkemistä kasvoille. Työvuoron aikana kun korjaat useamman kerran asukkaan ulosteet muistisairaalta seiniltä ja sängystä sekä peset asukkaan. Työskentelyä liian vähäisellä työvoimalla niin että kahden hoidettavat joutuu hoitamaan yksin. Hoitajat joutuu tekemään liikaa kirjallisia töitä kun pitää huolehtia anomukset ja tuet, hoitaa kuntiin rait sun muut. Kaupan kassaltakin saa saman palkan ja työ vähemmän kuormittavaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Tuo 70% on todellakin aika lähellä totuutta.

Link to comment
Share on other sites

Olen harkitsenut jo pitempä aikaa alan vaihtoa. Yrittin myös löytä muita töita onnistumatta siinä. Hoitajan työ on mennyt tosi huonoon suunta, niin vanhuspuolella kun myös kehvan puolella puhumatta sairaloista. Ei minkälaista arvostusta ole enä ja palkka on verrattuna työhön lähes olematon. Jos päivittäin saat turpiin sitten miksi pitäisi halua olla töissä. Kun vaan tule muualta töitä niin varmasti lähtö tulee.

Link to comment
Share on other sites

Guest Koulutus ja työ

Posted

Lähihoitajan työ on erittäin vaativaa, koska toinen ihminen on hänestä riippuvainen ja vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa  työskennellessä tarvitaan paljon osaamista. Merkitykselliseksi työssä nousee vähintäänkin vuorovaikutustaidot, kyky empatiaan ja huolenpitoon sekä teknisten taidot. Myös oman jaksamisen ylläpitämiseen ja itsearviointiin tarvitaan osaamista. Jokaisen on hyvä miettiä, millaista hoitajaa itse toivoisi, jos ja kun oma toimintakyky ei mahdollista itsenäistä toimintaa. Olen valmis puoltamaan lähihoitajien parempia työoloja ja riittävää henkilöstöresurssointia. Puolustan myös koulutuksen valintakriteereihin ja sisältöön satsaamista, jotta sopivat ihmiset valikoituvat tähän vaativaan ihmistyöhön. Silloin he jaksavat ehkä työssään paremmin ja aikanaan saavat itsekin hyvää hoivaa.

Link to comment
Share on other sites

Pieni palkka, työtä ei arvosta kukaan, ei edes enää itse. Töiden jälkeen ei jaksa juuri paljon perheelle  voimia antaa. Kyllä, vaihdan alaa. Nyt riittää iskut, haukut ja solvaaminen. 

Link to comment
Share on other sites

Tänään oli taas palkkapäivä, 1400€ jäi tiliä verojen jälkeen. Laskujen jälkeen jäi 300€ kuukaudeksi rahaa ruokaan ja muihin talouskuluihin 5 henkinen perhe. Ei tämä voi olla enää totta! "Kovalla" motivaatiolla korona polille töihin, tervetuloa asiakkaaksi. Kevät terveisin: Lähihoitaja

Link to comment
Share on other sites

Olen erikoissairaanhoidossa lähihoitajana. Palkka on käsittämättömän surkea vastuuseen ja työmäärään nähden. Palkasta jäi käteen 1400€ ja laskujen jälkeen 400€ 4:henkisen perheen ruokaan yms. Ennen tein ravintolassa tarjoilijana töitä, sain paremman palkan vähemmällä stressillä ja vastuulla. Mietin jatkuvasti alanvaihtoa, mutta miten turvata perheen talous opiskelujen aikana?

Link to comment
Share on other sites

Guest Väsynyt työssä

Posted

Tiedän itse olevani sellaisessa työssä jota teen sydämellä. Vanhustyö jota teen niin kun toivon itselleni kun olen vanha. On monenlaista hoitajaa. Mielestäni koulutukseen hakijoille valintakriteerit tarkemmat ja tiukemmat. 

Link to comment
Share on other sites

Typykkä ja Väsynyt työssä, on hienoa kuulla, että olette itsellenne sopivassa työssä. Olette hakeutuneet teille sopivalle alallee.  Juuri teidän kaltaisten toivon tulevan ja olevan alalla. Juuri teidän kaltaisten puolesta olen valmis parrikadeille, että saisitte teille kuuluvan arvostuksen ja työssäne hyvin jaksaisitte. Juuri teidän kaltaisia toivoisin valikoituvan koulutukseen. Kiitos, että olette olemassa! Uskon, että palkkakehityskin alallanne olisi suotuisampi, jos teidän kaltaisianne ammatillisia osaajia alalla olisi enemmistönä. Lähihoitajan työtä olen aina suuresti arvostanut. Samalla harmitellut, että koulutukseen hakeutuville ei ole tiukempia kriteereitä.

Link to comment
Share on other sites

Guest Turhantunut johtoon!

Posted

Alan vaihto ja nyt harkitsen todella tarkkaa mihin menen töihin. Mieluummin menisin kortistoon ja nauttisin elämästä.  Kyllästynyt työntekijöiden keskinäiseen vallan käyttöön työpaikalla.  Asenne on karseaa ja niin itsekästä.

Vähät toisista, vain minä edellä-asenne toimii nykyisin monessa hoitotyöpaikassa. Lisäksi heitä kiinnostaa vain toisen henkilön henkilökohtaiset asiat, pukeutuminen, ulkonäkö, asunto, mitä huonommin menee sen parempi ja miten toista voi käyttää törkeästi hyväksi myöhemmin. Kaksinaamaista toimintaa,  vaan kateellisuus toisia kohtaan.

Et uskalla kertoa mitään, saat sen takaisin valheen  ja  mustamaalaten kera.  Näin nämä työkaveri toiminta pelaa työssä tai Facebook löydät tekstiä pahaa puhumista...opittu kantapään kautta . Älä koskaan luota työkaveriin tai johtoportaaseen.  Saat pettyä pahasti. Ennen oli johtajilla ote ja sitä arvostettiin ja toteltiin . Nähtiin kunnon esimiestyöskentelyä ja nyt ei edes toiset tiedä " kuka on lähiesimies" ? Näin alas on menty  lähiesimies työssä.

Kaverit hanki  aina muualta kuin työpaikalta. Suojele sitä muilta. Opettele itsesuojeluvaisto välittömästi, niin jotenkin pärjäät työssä. Ennen oltiin nöyriä, empatiaa ja luotettiin työkavereihin.  Uskalsi kertoa myös huonoja asioita ilman pilkkaa tai ivaa. Nykyisin on raakaa ja kylmää toimintaa, muuten et pärjää näiden nyky duunareiden kanssa.  

Johtajat ja varsinkin lähiesimies sallivat tämän eli suosivat  näitä vallan käyttäjiä.  Sulkevat silmät ja korvat ettei tarvitse puuttua toimintaa. Pääsevät näin vastuusta. Kuinka moni on lähtenyt itku kurkussa kotiin työvuoron jälkeen tai itkenyt työssä?  Näiden ns. vallan käyttäjien takia.

Asukkaista eivät välitä yhtään, mennään siitä mistä aita on matalin. Oma itsekkyys ja minä-asenne edellä. Siinä syy miksi lopetan ja ennen viihdyn loistavasti työssä.  Asiakkaat ovat monesti pelastaneet työpäivän ja myös sanoneet suoraan " työpaikkakiusaamista" eli ovat fiksuja / viisaita. 

Nykyisin usein menen kotiin " vihaisena" näiden epäkypsien diivojen työtekijöiden takia. Miten kehtaavat tulla edes töihin " istumaan" ja leikkimään omalla älypuhelimillaan. Koulussa opetetaan näköjään , töistä luistamisisen taito ja johtajien nuoleskelu. Taidot ovat nekin ja turha valittaa on raskasta tai huono palkka.  Työssä eivät rasitu vaan kiusaaminen on  heille uusi työmuoto. Koulukiusaaminen on siirtynyt työpaikkakiusaamiseksi. 

Kiusattu on jätetty suorastaan heitteelle vaan kiusaajaan puolustetaan johtoporrasta myöten. 

Raja on kaikilla ja saavat firmat mennä konkkaan. Johtajat eivät välitä, arvosta tasapuolisesti kaikkia työntekijöitään. 

Onneksi korona voi peräti vähäksi aikaa avata silmät todellisuuteen  ja pakko on ottaa vastuuta edes jostakin. 

Vaikka sanahelinää on kaikki ja mitään ei tehdä asioiden hyväksi. 

 

Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Lisää ajankohtaisia

  • Hoitajaliitot SuPer ja Tehy ovat julistaneet lakot varhaiskasvatuksessa ympäri Suomea. Lakko alkaa tiistaina 13.2.2024 klo 00:01 ja päättyy keskiviikkona 14.2.2024 klo 23:59. Viranhaltijat on rajattu työtaistelun ulkopuolelle.
   Lakkoon menevät Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Joensuun, Porin, Rovaniemen, Kauniaisten ja Vaasan kaupunkien sekä Mustasaaren kunnan kaikkien varhaiskasvatuksen yksiköiden hoitajat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
   Poliittisella lakolla vastustetaan hallitusohjelman työelämää koskevia heikennyksiä.
   – Hallituksen suunnitelma sementoida hoitajien palkkakuoppa lainsäädäntöön on ennennäkemättömän törkeä. Se ei käy meille, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen liiton tiedotteessa.
   – Nyt tulisi etsiä yhteinen tahtotila ja neuvotella aidosti. Työmarkkinamalliin tulee löytää ratkaisu, jonka avulla jatkossakin alakohtaisia epäkohtia voidaan korjata myös palkkauksen avulla. Muutoin koulutetun henkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa heikkenee yhä edelleen. Näiden sektoreiden työntekijät ovat avainasemassa tuottamassa keskeisiä lakisääteisiä palveluita. He mahdollistavat myös muiden suomalaisten työssäkäynnin ja yhteiskunnan toiminnan, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

   Lisätietoja liittojen lakkosivuilla:

   Tehy: https://www.tehy.fi/eikäy
   SuPer: https://www.superliitto.fi/viestinta/super-ei-hallitusohjelmalle/
   Lue lisää...
  • Vanhuspalvelulain mukaiseen henkilöstömitoitukseen yltää jo 95 prosenttia ympärivuorokautisen hoivan toimintayksiköistä. Tieto käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurannasta, joka tehtiin lokakuussa 2023.
   Seurantahetkellä lakisääteinen henkilöstömitoitus oli 0,65 välitöntä asiakastyötä tekevää työntekijää asiakasta kohti. Myös 0,7 mitoitukseen yltäneiden toimintayksiköiden osuus on jatkanut kasvuaan.
   Iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa oli THL:n seurantatietojen mukaan lokakuussa 2023 keskimäärin 51 900 asiakasta 1 786 toimintayksikössä. Määrä nousi hieman toukokuun seurannasta, jolloin oli keskimäärin 51 500 asiakasta 1 798 toimintayksikössä.
   – Vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön vähimmäismitoitus nousi huhtikuussa 2023 0,65 työntekijään asiakasta kohden, ja tilanne näyttää lokakuun seurantatietojen osalta hyvältä. Yksiköihin on seurantatiedosta päätellen saatu palkattua lisää henkilöstöä, ja kokonaisuudessaan henkilöstömäärä on noussut 1 200 työntekijällä. Asiakasmäärissä seurannan mukaan on vakaa tilanne, sanoo THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo.
   Ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden henkilöstömitoitus vuosina 2020–2023. Lakisääteinen henkilöstömitoituksen nousu on tapahtunut asteittain. Vuonna 2020 se oli 0,5 ja vuonna 2021 vähintään 0,55 ja vuonna 2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Vuoden 2023 huhtikuusta lähtien mitoitus oli 0,65 työntekijää asiakasta kohti.
   THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain erilliskyselyllä. Seurannassa yksiköt tallentavat itse työtuntitietonsa ja asiakasmäärän THL:n tietokantaan. Yksiköt vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta. THL laskee tallennetuista työaikatiedoista mitoituksen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla kaikille toimintayksiköille. 

   Ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden henkilöstömitoitus vuosina 2020–2023. Lakisääteinen henkilöstömitoituksen nousu on tapahtunut asteittain. Vuonna 2020 se oli 0,5 ja vuonna 2021 vähintään 0,55 ja vuonna 2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Vuoden 2023 huhtikuusta lähtien mitoitus oli 0,65 työntekijää asiakasta kohti.
   Lue lisää...
  • Keski-Suomen hyvinvointialueen sisäisessä selvityksessä on käynyt ilmi tietoturvaloukkaus, jossa yksittäinen työntekijä on tarkastellut potilastietoja perusteetta ajalla 13.4.2022 – 31.8.2023. Loukkaus koskee lähes 150 hyvinvointialueen asiakasta.
   Selvityksen mukaan työntekijä on katsonut työhönsä liittyvien tietojen lisäksi perusteettomasti myös muita tietoja potilastietojärjestelmästä. Tietojen katselu on kohdistunut yleisiin henkilötietoihin (nimi, syntymäaika, henkilötunnus) ja terveystietoihin. Perusteeton käsittely on kohdistunut henkilöihin, joihin työntekijällä ei ole ollut tietojen katselun hetkellä hoitosuhdetta eikä muuta työtehtäviin liittyvää velvollisuutta.
   - Henkilöstömme on koulutettu ja ohjeistettu asianmukaisilla toimintaohjeilla tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Työntekijöiden käyttöoikeudet tietojärjestelmiin myönnetään siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä edellyttävät. Tässä tapauksessa epäillään, että työntekijä ei ole noudattanut organisaation ohjeita ja on käyttänyt hänelle annettuja käyttöoikeuksia väärin, Keski-Suomen hyvinvointialue toteaa tiedotteessaan.
   Hyvinvointialueelle ei ole tullut tietoa siitä, että perusteettomasti käsiteltyjä henkilötietoja olisi luovutettu eteenpäin tai käytetty muilla tavoin väärin.
   Työntekijän työsuhde on päättynyt, eikä hänellä näin ole enää pääsyä hyvinvointialueen henkilörekistereihin tai tietojärjestelmiin.
   Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyynnön poliisille. Tapauksen käsittely etenee poliisin johdolla, eikä vaadi loukkauksen kohteilta välttämättömiä toimenpiteitä. Hyvinvointialue informoi kirjeitse loukkauksen kohteena olevia henkilöitä lähipäivien aikana.
   Lisää aiheesta Tehyn lehdessä: Saako potilastietoja lukea mielenkiinnosta?
   Lue lisää...
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi tammikuussa HUS-yhtymälle huomautuksen siitä, että lasten sydänkirurgisiin leikkauksiin pääsy ei ole toteutunut lainmukaisesti. AVIn mukaan lasten tehohoidon palvelut tulee järjestää niin, että ne vastaavat alueellista ja kansallista lasten tehohoidon palveluntarvetta.
   Etelä-Suomen aluehallintovirasto alkoi 2022 tammikussa selvittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Uuden lastensairaalan teho-osaston alueellisen ja kansallisen palvelutason riittävyyttä. Valvonnan aikana vuoden 2022 toukokuussa aluehallintovirasto sai useita epäkohtailmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta Uuden lastensairaalan teho-osastolla puutteellisten henkilöstöresurssien vuoksi.
   Etelä-Suomen aluehallintovirastoon saapui myös lokakuussa 2022 HUS-yhtymän Uuden lastensairaalan teho-osaston toimintaa koskeva omavalvontailmoitus. Sen mukaan hoitajavajeen seurauksena HUS-yhtymän Uuden lastensairaalan tehohoidon kapasiteetti ei riitä kattamaan akuutin tehohoidon tarvetta ja hoitamaan sydänleikkauksia yhtäaikaisesti lain edellyttämällä tavalla.
   Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki huhtikuussa 2023 Uuden lastensairaalan lasten teho-osastolle ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin.
   HUS on ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi – hoitoon pääsy ei edelleenkään toteudu
   HUS-yhtymä on saanut lasten sydänkirurgian leikkausjonoa purettua painottamalla leikkauksia niihin potilaisiin, joiden oletettu tehohoidon tarve on lyhyt. Jonon purkautumista on vuonna 2023 lisäksi edistänyt muun muassa muun lasten tehohoidon vähäinen tarve, vähäinen syntyvyys sekä muut satunnaisvaihtelutekijät. Tehohoidon saatavuuden hetkellisestä parantumisesta ja leikkausmäärän kasvamisesta huolimatta toukokuussa 2023 hoitojonossa on ollut 69 sydänleikkausta odottavaa lasta, joista 19 (27 %) on odottanut leikkausta yli kuusi kuukautta.
   Sydänsairaat lapset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa oleva potilasryhmä. AVIN mukaan jonon purkamisen painottaminen ei saa johtaa siihen, että jonossa olevien pidempää tehohoitojaksoa tai oletettavasti ECMO-hoitoa vaativien potilaiden leikkausajankohta siirtyy ja jonotusaika pitenee. ECMO-hoidossa huonosti happeutunut veri pumpataan mekaanisesti kehon ulkopuolella olevan ECMO-laitteiston läpi ja johdetaan hyvin happeutettuna takaisin potilaan verenkiertoon.
   Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan on olemassa riski siihen, että yli kuusi kuukautta leikkausta jonottavien potilaiden määrä kasvaa, jos muu lasten tehohoidon tarve palaa tavanomaiselle tasolle. Lisäksi aiempaa vastaavaa mahdollisuutta leikattavien potilaiden painottamiselle ei enää ole.
   HUS-yhtymän antaman selvityksen perusteella Uuden lastensairaalan lasten teho-osastolla on tehty kehittämistoimia tarkastamalla, tehostamalla ja sujuvoittamalla sekä lasten teho-osaston että tehovalvonnan hoitopolkua. Lisäksi potilaita on ohjattu pienissä määrin HUS-yhtymän aikuisten teho-osastoille.
   Lasten tehohoitopaikkoja on ollut käytettävissä liian vähän
   HUS-yhtymän toimenpiteet ovat aluehallintoviraston näkemyksen mukaan oikean suuntaisia. Lasten teho-osastolla ei kuitenkaan ole valvontajakson aikana ollut riittävästi osaavaa hoitohenkilökuntaa, jotta alueellinen ja kansallinen lasten tehohoidon palveluntarpeen mukainen kapasiteetti olisi täyttynyt. Lasten teho-osaston hoitajista on puuttunut 25 %, eikä hoitajatilanne ole tehdyistä toimista huolimatta parantunut olennaisesti.
   HUS-yhtymä on määritellyt lasten alueellisen ja kansallisen tehohoidon tarpeeksi 12 tehohoitopaikkaa Uudessa lastensairaalassa. Aluehallintoviraston valvontajaksolla tehohoitopaikkoja on ollut ajankohdasta riippuen käytettävissä 6–9.
   Aluehallintoviraston päätöksen mukaan HUS-yhtymän on suunniteltava ja toteutettava terveydenhuolto sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisena kuin potilaiden tarve edellyttää.
   Lisätietoja: ESAVI/3275/2022, ESAVI/39663/2022
   Lue lisää...
  • Ammattiliitot Tehy ja Super ovat ilmoittaneet poliittisesta lakosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa. Kaksipäiväinen työnseisaus alkaa keskiviikkona 31. tammikuuta, ja se koskee sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatusta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.
   SuPerin lakko koskee kaikkia työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05:59 ja torstain 1.2.2024 klo 20:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.  SuPerin lakko ei koske viranhaltijoita, muita rajauksia ei ole.

   Tehyn lakko alkaa keskiviikkona 31.1.2024 klo 06.00 ja päättyy 1.2.2024 klo 21.00, jonka jälkeen palataan töihin. Vain viranhaltijat ovat rajattu Tehyn työtaistelun ulkopuolelle.
   Poliittisilla lakoilla vastustetaan hallituksen työelämäheikennyksiä.

   Lue järjestöjen tiedotteet:  SuPer, Tehy

   Muokkaus 23.1.2024 klo 13:45: SuPer poistanut rajauksia lakostaan, ks korjattu tiedote.
   Lue lisää...
×
×
 • Create New...