Jump to content
MAINOS

Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjauksen resurssit vähentyneet


Hoitajat.net
 Share

Tutkimuksen mukaan ohjaavien sairaanhoitajien ohjaajakoulutus on tarpeellista. Kuva: Fotolia.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjauksen resurssit vähentyneet ja niissä on sairaalakohtaisia eroja. Tähän tuloksen tuli Arja-Irene Tiainen väitöstutkimuksessaan, jossa arvioitiin harjoittelua ohjaavien sairaanhoitajien ohjauksen muutoksia vuosina 1999−2010.

Sairaanhoitajaopiskelijalta vaaditaan nykyään enemmän oma-aloitteisuutta harjoittelussa kuin aiemmin. Itsenäisen päätöksenteon ja oma-aloitteisuuden vaatimus on lisääntynyt sairaanhoitajan työssä, joten sama vaade kohdistuu myös sairaanhoitajaopiskelijoihin.

Ohjaajan palaute tärkeää

Tutkimus osoitti palautteen antamisen ja kannustamisen tärkeyden oppimisen edistämisessä. Kannustamisen merkitys oppimisen edistämisessä ei ole aiemmissa ohjaamisen tutkimuksissa noussut näin selkeästi esille.

Ohjaajat edistävät parhaiten opiskelijan oppimista antamalla hänelle mahdollisuuden tehdä mahdollisimman paljon itse. Ohjaavien sairaanhoitajien kokemat onnistuneet ohjaustilanteet liittyvät opiskelijan kädentaitojen oppimiseen, jolloin annetaan sairaanhoitajaopiskelijan harjoitella mahdollisimman paljon erilaisia hoitotoimenpiteitä harjoittelun aikana.

Opiskelijan motivaatio vaikuttaa ohjauksen onnistumiseen

Sairaanhoitajaopiskelijoiden joukossa on myös niitä, jotka eivät ole motivoituneita harjoitteluun. Ohjaajan negatiiviseksi kokema opiskelijan persoonallisuus on merkittävin ohjausta vaikeuttava tekijä. Negatiivisen persoonallisuuden vaikeaksi kokeminen on yli kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. 

– Onko tähän syynä mahdollisesti sairaanhoitajaopiskelijoiden määrän ja sitä kautta haastaviksi ja motivoitumattomiksi koettujen ohjattavien lisääntyminen, Tiainen pohtii.

Resursseissa sairaalakohtaisia eroja

Väitöstutkimuksen mukaan keskussairaaloissa on tilastollisesti eroja miten sairaanhoitajat kokevat opiskelijaohjaukseen käytettävissä olevat resurssit. Yhdessä kolmesta keskussairaalasta koettiin molemmilla mittauskerroilla olevan pienemmät resurssit kuin kahdessa muussa keskussairaalassa. Sairaaloiden resurssieroja sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaamiseen ei ole aiemmissa tutkimuksissa osoitettu.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaajien ohjausorientaatio ja sen muutokset 1999-2010

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...