Jump to content
 •  
  Sign in to follow this  

  Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamisessa puutteita

  Hoitajat.net

  Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana parantunut jonkin verran, mutta siinä on yhä puutteita, totesi aihetta väitöstyössään tutkinut terveystieteiden maisteri Virpi Sulosaari. Ammattikorkeakoulussa lehtorina työskentelevän Sulosaaren mukaan opiskelijoiden osaamista ja lääkehoidon opetusta on kehitettävä.

  Sulosaari tarkasteli sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamista kolmesta näkökulmasta eli teoreettista, käytännöllistä sekä päätöksenteon osaamista. Osaamisen arviointimenetelminä käytettiin tietotestiä, lääkelaskentatehtäviä ja potilastapausten ratkaisua. Lääkehoidon osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä tarkasteltiin kahdesta näkökulmasta: yksilöllisistä tekijöistä sekä oppimisympäristöön liittyvät tekijät (kliininen oppimisympäristö ja ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä).

  – Lääkehoidon teoreettista osaamista arvioivassa tietotestissä opiskelijat vastasivat keskimäärin 72 prosenttiin kysymyksistä täysin oikein; lääkelaskuista täysin oikein oli 74 prosenttia ja 57 prosenttia valitsi parhaan mahdollisen toimintatavan annetussa potilastapauksessa, Sulosaari kertoo.

  Sulosaaren mukaan sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen merkitys lisääntyy Suomessa johtuen ikääntyvästä väestöstä, lääkkeiden käytön, yhä vaativampien lääkehoitojen ja moniongelmaisten potilaiden lisääntymisestä sekä tehtävänkuvien laajentumisesta.

  – Sairaanhoitajien peruskoulutuksessa tuleekin kiinnittää lisää huomiota yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin näkökulmiin, Sulosaari sanoo.

  Sulosaari arvioi väitöskirjassaan lääkehoidon opetusta suomalaisessa sairaanhoitajakoulutuksessa, sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamista ja tunnisti sairaanhoitajaopiskelijan lääkehoidon osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä koulutuksen kehittämiseksi. Hän havaitsi, että opintojen alkuvaiheessa opiskelijan aikaisempi opintomenestys oli yhteydessä lääkehoidon osaamiseen, kun taas opintojen loppuvaiheessa siihen olivat yhteydessä opiskelijan kyky säädellä omaa oppimistaan sekä opiskelumotivaatio.

  – Nykypäivän tietoyhteiskunnassa sairaanhoitajaopiskelijoilta vaaditaan hyvää kykyä oman oppimisen säätelyyn muun muassa olennaisen opintosisällön tunnistamiseksi informaatiotulvasta. Tarvitaankin menetelmiä, jolla tukea oppimisen itsesäätelyä, ja tunnistaa ne opiskelijat joilla on siinä vaikeuksia.

  Lääkehoidon opetuksessa eroavaisuuksia ammattikorkekoulujen välillä

  Sulosaari tarkasteli tutkimuksessaan myös eri ammattikorkeakoulujen lääkehoidon opetusta. Opetuksen laajuus vaihteli eri ammattikorkeakouluissa, mutta opetuksen sisältö oli varsin monipuolista. Tutkijan mukaan huomiota tulee kuitenkin kiinnittää lääkehoidon teoreettiseen perustaan ikääntyvässä yhteiskunnassa, itsehoitoon ja lääkehoidon ohjaukseen liittyviin sisältöalueisiin.

  Sulosaari havaitsi, että sairaanhoitajien peruskoulutuksen sisällön ja todellisen laajuuden arviointi on vaikeaa opetussuunnitelmien erovaisuuksien ja sisältöjen integroimisen takia

  – Koska lääkehoidon osaaminen liittyy vahvasti kliiniseen osaamiseen sekä potilasturvallisuuteen, olisi tulevaisuudessa pohdittava millä tavoin lääkehoidon opetusta ja koulutuksen tuloksellisuutta voitaisiin paremmin arvioida.

  Lääkehoidon toteuttaminen on tärkeä osa sairaanhoitajien työtehtäviä, joka perustuu hyvään teoreettiseen ja käytännölliseen lääkehoidon osaamiseen sekä kykyyn tehdä päätöksiä erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä.

  – Osaaminen tulee esiin potilaan lääkehoidon kaikissa vaiheissa lääkityksen tarpeen tunnistamisesta sen vaikutusten arviointiin ja potilasohjaukseen. Ammattikorkeakoulussa ja harjoittelussa tapahtuvan koulutuksen tulee valmentaa opiskelijaa tähän vaativaan hoitotyön tehtäväalueeseen, Sulosaari sanoo.

  ***

  TtM Virpi Sulosaari esittää väitöskirjansa Medication competence of nursing students in Finland (Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen) julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 17.6.2016 klo 12.00 (Turun yliopisto, PharmaCity, Pha1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku). Vastaväittäjänä toimii professori Katri Vehviläinen-Julkunen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Helena Leino-Kilpi, Turun yliopisto. Tilaisuus on suomenkielinen.

  Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/124032

  Sign in to follow this  


  User Feedback

  Recommended Comments

  Kyllä kontaktiopetuksella on oma paikkansa juuri esimerkiksi lääkehoidon opetuksessa. Lääkkeiden käsittelyä, injektioita ja niiden valmistelua ei pelkällä itsenäisellä verkko-opiskelulla oteta haltuun. Ja kyllä se teorialuento-opetuskin farmakologiassa on tärkeää.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Sairaanhoitaja

  Posted

  Eipä ihmekään kun joka toinen otetaan kouluun opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja opetuksen laatu on mitä on.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Valmistuva sh-opiskelija

  Posted

  AMK:ssa farmakologian luennot piti apteekkari, joka luetteli sarjatulena Farmaca Fennican  läpi neljässä tunnissa, arvaatte, että sisällöstä mitään ei jäänyt mieleen. Lääkehoito verkkokurssina. Onneksi on lähihoitajan koulutus myös, ja silloin 10 vuotta sitten luennoimassa oli Alli Puirava ja muutamat lääkärit, joten lääkehoito eri näkökulmista on hyvin hallussa. Mutta valmistuvat kollegani eivät ole yhtä onnekkaita!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Vieras

  Posted

  Eikä tämä tietämättömyys koske pelkästään opiskelijoita...Kyllä välillä hirvittää katsella ja kuunnella tämän päivän "osaajia"

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Kyllä se teoria pääosin koulussa opitaan, tai siis monesti ei opita. Kovin vähän työelämässä teoriapuolta koulutetaan tai kerrataan.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest ärtsy

  Posted

  On sekin tähän vaikuttava tekijä et yli puolelle ei riitä sairaalasta yhtäkään harkkapaikkaa ainakaan Joensuun amkissa mikä tarkoittaa että et 3,5 vee aikana ehdi välttämättä kertaakaan harjaannuttaa sairaanhoitajan lääkehoitoa: antibiootteja, pistoksia, vahvoja kipulääkkeitä ym. Jos ei pääse harjoittelemaan niitä asioita tai edes kokeilemaan kuin kerran luokassa placeboilla nii mitä se auttaa?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest työttömän status, burnout

  Posted

  Ei lääkehoitoa eikä mitään muutakaan itseoppimisnettikursseilla opita. Koulutusta, keskusteluja, perehdytystä pohdintaa ja harjoittelua asiat vaatii sekä kokeneempien tukea tarvittaessa. Päivänselvä asia. Vakituisia työsuhteita ja aikaresursseja kuulla potilaita sekä keskittyä siihen mitä tekee. Silloin olisi stabiliteettia ja osaaminen vahvistuisi. Päivänselvä asia. Ja voimia elää myös omaa elämää että aivot jaksaa. Myös asiallinen toimeentulo vaativasta työstä pitäisi olla itsestäänselvää. Päivänselvää pitäis olla myös se, että sairaanhoitajalla olisi aikaresursseja perehtyä potilaiden lääkityksiin. Nykypalkoilla pitäs vähentää vastuuta ja työaikaa, eikä päinvastoin. Inhimillisyys on kadonnut päättäjiltä niin hoitajien kuin potilaidenkin suhteen.Perverssi ja röyhkeä politiikka, joka vain pahenee, pahenee ja pahenee. En tiedä mitä pitää oikeasti vielä tapahtua ennenkuin mitta täyttyy kaikilla yhtäaikaa. Kait sitä saa palkatta tehä monen ihmisen työt ja riisto jatkuu tasan niin kauan kun sen sallitaan jatkua, Ja pätkätyöt, ja pelolla hallitseminen  ja työttömyys ja ilmaispakkotyöt jnejne. Vaatimusten lisäämistä, palkkojen alentamista, tyolojen heikentämsitä, laiminlyöntiä, propagandaa, kurjistamista, kurjistamista, kurjistamista, nöyryyttämistä, uuvuttamista, köyhdyttämistä, kunnes riutuu pois jeejee... viisaat vinkit ois paikallaan, että mitä me hoitajat aiotaan nyt tehdä? suostua suostua suostua kunnes kuollaan uupumukseen kun ollaan toisiammekin ensin kyynisenä kiusattu?

   

  Ei ole 1 eikä 2 hoitajaa, kun on ollut pakko tehdä pätkätyöläisenä asioita joihin ei ole koulutusta, aikaa, ei perehdytystä, eikä muutakaan tukea. Silti se on pakko tehdä se asia. Lääkehoito on myös sellainen, että ei tällaisilla resurssoinneilla voida puhua turvallisesta läkehoidosta vaikka olis mikä tutkimus ja nettitentti asiaa valaisemassa. Päivänselvä asia.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...