Jump to content
MAINOS

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus parantaa palvelujen saatavuutta


Hoitajat.net
 Share

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudella on parannettu palvelujen saatavuutta, nopeutettu hoitoon pääsyä ja turvattu lähipalveluja. Suomessa kaikki oikeuden saaneet hoitajat työskentelevät kuntasektorilla, sillä tehtäväkuvalla on haluttu tehostaa julkisen sektorin terveyspalveluja. Englantiin ja Ruotsiin verrattaessa sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen voisi olla huomattavan laajempaa, sillä molemmissa maissa 11 % sairaanhoitajista omaa oikeuden määrätä lääkkeitä. Suomessa lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on vasta 223.

Sosiaali- ja terveysministeriön rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmä jätti viime vuoden lopulla ehdotuksensa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen laajentamisesta uusille palvelusektoreille ja tiettyjen lääkkeiden lisäämisestä oikeuden piiriin. Ehdotusten tarkoituksena on mahdollistaa avohoidon vastaanottopalveluiden joustavampi ja kustannusvaikuttava järjestäminen.

Työryhmän selvityksen perusteella sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen oli asianmukaista ja turvallista. Potilaat kokivat pääsevänsä nopeasti sairaanhoitajan vastaanotolle ja olivat tyytyväisiä sairaanhoitajan antamaan hoitoon ja ohjaukseen. Lääkkeenmääräämiskoulutukseen osallistuneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt sekä kouluttajat ovat saaneet hyvää palautetta ohjaavilta lääkäreiltä osaamisen tasosta ja uuden tehtävänkuvan tarpeellisuudesta.

– Olen vuodesta 2011 lähtien opettanut sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksessa potilaan tutkimista. Koulutukseen tulijoilla on jo vuosien kokemus potilaiden kohtaamisesta, ja tämä luo luontevan ja hyvän pohjan kehittää ammattitaitoa ja laajentaa ammattikuvaa. Kaikilla opiskelijoilla on ollut intoa ja kiinnostusta oppia potilaan tutkimista, hoitosuunnitelman tekoa ja siltä pohjalta myös lääkkeiden määräämistä, siis työalueita, jotka perinteisesti ovat kuuluneet lääkärin vastuulle. Suomen lääkäriliitto on ymmärrettävästi ollut huolissaan siitä, säilyykö potilasturvallisuus uudessa vastuunjaossa. Oman opetuskokemukseni perusteella en olisi tästä huolissani, koulutuksen vastuulääkäri Kari Eskola toteaa.

 – Olen havainnut, että sairaanhoitajan työ opettaa hyvin tuntemaan potilaiden oireiden ja sairauskuvan moninaisuuden ja yllätyksellisyyden, ja tämä tuo turvallisuutta, kun hoitajat valmistuttuaan aloittavat itsenäisen lääkkeenmääräämisen. Olen myös vakuuttunut siitä, että lääkäri saa lääkkeenmääräämiseen koulutetuista hoitajista entistäkin parempia ja tehokkaampia yhteistyökumppaneita.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen tehtäväkuva vahvistaa hoitotyön roolia lääkehoidon osaamisessa erityisesti akuutissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa sekä ennaltaehkäisyn että omahoidon tukemisen näkökulmista. Tulevaisuuden visiona on, että lähipalveluissa on valittavana aina myös lääkkeitä määräävän sairaanhoitajan vastaanotto.

– Kansainvälisen kokemuksen mukaan rajattu lääkkeenmäärääminen täytyisi voida lisätä moduulina muihin korkea-asteen tutkintoihin. Toimintaa kannattaa ehdottomasti jatkaa ja integroida se uuteen soteen. Lisäksi tarvitaan vertailevaa tutkimusta, Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto toteaa.  
 

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.



Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...