Jump to content
MAINOS

Sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut – mahdollisuus vai mahdottomuus ikääntyville?


Hoitajat.net
 Share

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sähköiset palvelut yleistyvät ja tulevat vanhojen palvelumallien rinnalle ja tilalle. Sähköisten palveluiden käyttäjäryhmistä ikääntyneet nousevat esiin erityistarpeineen ja tietokoneen käytönhallintaan liittyvien tiedollisten sekä taidollisten rajoitteiden vuoksi.

Elina Lehtonen ja Helena Syrjä tarkastelivat ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä tehdyssä artikkelissa ikääntyneiden tietokoneenkäyttöä ja sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttötottumuksia. Lehtonen ja Syrjä ovat valmistuneet sairaanhoitajiksi Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hoitotyön koulutusohjelmasta.

Sähköisten palveluiden käyttöönotto on ikääntyvillä haastavaa ja vaatii erityistä huomiota. Asiakaslähtöinen palvelu- ja tuotesuunnittelu sekä riittävä käyttöopastus ovat avainasemassa tuettaessa ikääntyviä käyttämään uusia palvelumuotoja.

Väestö ikääntyy, uudet palvelumuodot avuksi

Suurten ikäluokkien ikääntyminen tulee olemaan haaste sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle. Vastausta palvelutarpeen kasvuun haetaan teknologiasta sekä uusista sähköisistä palvelumuodoista, joka näkyy omahoitoon ja ennaltaehkäisyyn painottuvien ohjelmien ja järjestelmien yleistymisenä.

Lehtosen ja Syrjän havainnoinnista saatujen tulosten pohjalta voitiin todeta, että kansalliset ja paikalliset sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole tavoittanut ikääntyneitä. Sivustojen sisällöt olivat vieraita ja käyttöönottoon kaivattiin opetusta ja ohjausta. Virtuaaliklinikan etävastaanottotoiminnan ikääntyvät kokivat täysin vieraaksi ajatukseksi. He eivät nähneet sitä edes vaihtoehtona oman terveytensä hoidossa.

Uusien palvelumuotojen käyttö yleistyy hitaasti, kun uusi tietokoneen käyttöön tottunut ikäpolvi eläköityy. Tämän päivän ikääntyneistä moni hyötyisi uusista palvelumuodoista, mutta niiden vieraus ja tietokonetermistön mitäänsanomattomuus ovat käytön esteinä.

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus verkkokirjastossa

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...