Jump to content
MAINOS

Riitta Viitala on Vuoden Terveydenhoitaja 2018


Hoitajat.net
 Share

Riitta Viitala työskentelee Hervannan neuvolassa. Kuva: Kimmo Brandt

Suomen Terveydenhoitajaliitto on valinnut Hervannan äitiys- ja lastenneuvolassa vuodesta 2010 työskennelleen Riitta Viitalan Vuoden Terveydenhoitajaksi 2018. Viitalan asiakkaista noin puolet ovat maahanmuuttajaperheitä. Asiakkaat ovat kotoisin lähes 50 eri lähtömaasta ja äidinkielten kirjo on runsas.

– Työni on hyvin monipuolista ja motivoivaa, päivittäin opin jotain uutta. Maahanmuuttaja-asiakkaat – turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset, perheen yhdistämisohjelman kautta maahan tulleet mutta myös työperäiset maahanmuuttajat – tuovat jokaiseen päivään monenlaista lisämaustetta. Pidän neuvolan perustyötä äärimmäisen tärkeänä ja sen merkitystä haluan korostaa kaikissa tilanteissa, Riitta Viitala toteaa.

Vastaanottotilanteessa Viitalalla ei ole läheskään aina mahdollisuutta käyttää tulkkia, mikä toisaalta aiheuttaa hankaluuksia, toisaalta pakottaa löytämään luovia ratkaisuja. Asiakaskohtaamiset ovat vaativia ja edellyttävät työntekijältä joustavuutta ja valmiutta nopeisiinkin suunnitelman muutoksiin.

– Asiakkailla on monenlaisia tarpeita, eivätkä ne aina ole kovin yksinkertaisia. Henkisesti työ on raskasta, koska perheiden kokemukset ovat usein hyvin traumaattisia. Kaikki asiakkaani pyrin kohtaamaan samalla tavalla kansallisuudesta, koulutuksesta tai muista taustatekijöistä riippumatta. Yritän olla innostava ja kannustava, perheitä eri elämän vaiheissa tukeva. Yritän kohdata kaikki asiakkaat yksilöinä ilman ennakkoluuloja ja -odotuksia.

Viitala on aktiivinen terveydenhoitajatyön kehittäjä ja puolestapuhuja ja ottaa terveydenhoitajuuden esiin aina, kun se on mahdollista. Terveydenhoitajuus näkyy Viitalan toimissa ja puheissa. Hän ei väsy tuomasta esiin terveydenhoitajan monipuolista osaamista ja ammattitaitoa asiakaskohtaamisissa, työryhmissä tai asiantuntijana toimiessaan.

Viitala pitää imetysohjausta, rintaruokintaan kannustamista ja vauvamyönteisyyden korostamista tärkeänä osana työtään. Hän kouluttautui imetysohjaajakouluttajaksi vuonna 2015 ja kouluttaa tällä hetkellä Tampereen kaupungin neuvoloiden terveydenhoitajia. Viitala on ollut mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa imetysohjaajakoulutusta ja pitänyt asiakkaille suunnattuja imetyksen tukiryhmiä.

Moniammatillinen työote on Viitalalle ominaista. Viitala on vahvasti vastannut oman työyksikkönsä ja alueensa kehittämisestä ja on aina ollut käytettävissä kehittämistehtävissä. Hän on oman Keinu-tiiminsä aktiivinen jäsen. Yhteistyö oman alueen päivähoidon työntekijöiden ja sosiaalitoimen kanssa takaa lapsiperheille parhaan mahdollisen tuen. Viitala tekee aktiivisesti yhteistyötä myös esimerkiksi Hervannan seurakunnan, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämän Hervantatuvan sekä maahanmuuttajanaisten kokoontumispaikka Naistarin kanssa. Viitala on aktiivisesti mukana myös Tampereen kaupungin terveydenhoitajien paikallistoimikunnassa.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...