Jump to content
MAINOS

Paulina Iiskala on Vuoden Fysioterapeutti 2015


Hoitajat.net
 Share

Vuoden 2015 fysioterapeutiksi on valittu Laitilan Terveyskodin myynti- ja kehittämispäällikkö, fysioterapeutti YAMK Paulina Iiskala. Paulina on aktiivinen fysioterapeuttisen kuntoutuksen edistäjä, jonka erityisosaamista ovat muun muassa ikäihmisten kuntoutus ja neurologinen fysioterapia. Valinta julkistettiin 7. lokakuuta Fysioterapiakongressissa Helsingissä.

Vuoden Fysioterapeuttina Iiskala haluaa nostaa esille hänen omassa työssäänkin keskeisiä teemoja, kuten ikäihmisten kuntoutuksen laatua.

- Vuoden fysioterapeuttina haluaisin nostaa esille erityisesti ikäihmisten kuntoutuksen haasteita sekä robottiavusteisen kuntoutuksen hyötyjä eri asiakasryhmille. Ikäihmisten kuntoutus ei toteudu valtakunnallisesti toivotulla tavalla, etenkään akuutin aivoverenkiertohäiriön jälkeinen kuntoutus yli 65-vuotiailla. Maantieteellisesti kuntoutuksen suhteen on myös merkittäviä eroja, kertoo Iiskala.

- Nöyrä kiitos työni tunnustuksesta, tämä on mielestäni alamme arvokkain tunnustus omasta tinkimättömästä työstä, jota ei saa opiskelemalla tai ostamalla!

Innovatiivista kehitystyötä sotainvalidien ja vaikeavammaisten kuntoutuksessa

Laitilan Terveyskoti on ollut Iiskalan työpaikkana jo 18 vuoden ajan. Terveyskodilla on historiaa veljeskotina, ja sotainvalidien kuntoutus on edelleen keskeisellä sijalla terveyskodin toiminnassa. Iiskala on toiminut uusien sotainvalidien kuntoutusmuotojen kehittäjänä, joista saatua tietotaitoa voidaan hyödyntää myös laajemmin muiden vaikeasti vammautuneiden henkilöiden kuntoutuksessa ja fysioterapiassa. Hän on ollut kehittämässä robottiavusteista Lokomat-terapiaa, josta hyötyvät erityisesti selkäydinvamman, halvauksen tai aivovamman saaneet kuntoutettavat.

Paulina on toiminut myös rauhanturvaajien kuntoutuksen asiantuntijana. Sotainvalidien kuntoutuksesta saatua perustaa Paulina hyödynsi laatiessaan pohjoismaalaista kuntoutuskonseptia vaikeissa kriisinhallintatehtävissä vammautuneille rauhanturvaajille. Projektin yhteistyökumppaneina olivat Puolustusvoimat, Rauhanturvaajaliitto sekä Valtiokonttori. Iiskala on vaikuttanut myös Suomen Gerontologis-Geriatrisessa Fysioterapiayhdistyksessä Ger-Ger ry:ssä vuodesta 2012. Tänä vuonna hän toimii yhdistyksen varapuheenjohtajana ja kansainvälisyysyhteyshenkilönä.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...