Jump to content
MAINOS
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Tuoreessa väitöstutkimuksessa tutkittiin potilaiden kokemaa tyytymättömyyttä hoitoon ja kohteluun. Tutkimuksen mukaan hoitoon liittyvän tyytymättömyyden syitä ovat erityisesti hoitoon pääsyn viivästyminen, epäily virheellisestä diagnoosista tai hoitovirheestä sekä ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät asiat.
  Tyytymättömyyttä kohteluun on aiheuttanut esimerkiksi alistamiseen liittyvä kokemus, kuten tunne ettei tule kuulluksi. Hoitoympäristöön ja organisaatioon liittyvää palautetta potilaat antavat vähän. Tutkimuksessa ilmenee, että potilaan kokema tyytymättömyys on tappio myös terveydenhuollon henkilöstölle.
  Aihetta käsitellään kolmen eri aineiston avulla. Yksi osa tarkastelee terveydenhuollon esimiesten näkemyksiä potilaspalaute- ja muistutusjärjestelmien toiminnasta. Potilaan kokemuksia saamastaan hoidosta ja kohtelusta tutkittiin Kalevan yleisönosaston mielipidekirjoituksista vuoden ajalta sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille osoitetuista muistutuksista 20 vuoden ajalta.
  Vuoden 1993 voimaan tullen potilaslain mukaisten muistutusten sisältöä ei ole Suomessa aikaisemmin tutkittu.Potilaslaki (1993) muutti potilaan asemaa passiivisesta hoidon kohteesta itsemääräämisoikeuttaan käyttäväksi, aktiiviseksi ja tasa-arvoiseksi toimijaksi. Muistutusten määrä kasvoi voimakkaasti tutkimusjakson aikana. Silti niiden määrä on vähäinen verrattuna hoidossa olleiden potilaiden määrään. Muistutukset ovat yleisimmin potilaiden itsensä tekemiä. Naiset tekevät miehiä useammin muistutuksia. Myös sanomalehden yleisönosaston mielipidekirjoituksissa on paljon tyytymättömyyttä hoitoon ja kohteluun.
  Terveydenhuollon esimiesten mielestä muistutus on kankea ja hidas keino vaikuttaa asioihin. Potilaan kannalta helppo, nopea ja joustava keino näyttäisi olevan potilaspalaute suoraan terveydenhuollon yksikköön.
  - - -
  Terveystieteiden maisteri Mailis Mäkelä väittelee Oulun yliopistossa 12.6.2015. Hoitotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Hoitoon ja kohteluun kohdistuva tyytymättömyys: Potilaslain mukaiset muistutukset (Dissatisfaction with medical care and treatment. Complaints based on the Act on the Status and Rights of Patients). Vastaväittäjänä toimii dosentti Paula Asikainen Satakunnan sairaanhoitopiiristä ja kustoksena professori Willy Serlo.
  Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0827-5

  Hoitajat.net
  Touko-kesäkuun vaihteessa on taas juhlittu usean sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisen valmistumista. Moneen juhlaan valmistettiin teemaan sopiva kakku, joista useat ovat päätyneet Instagramiin muiden iloksi ja ihasteltavaksi. Poimimme muutaman näistä upeista luomuksista tähän näytille. Mikä on sinun suosikkisi? 
              
         Lisää näitä upeita luomuksia löytyy Instagramista esimerkiksi hästägillä #hoitsukakku. Oliko sinun juhlissasi hoitajateemalla koristeltu kakku? Postaa kuva Instaan ja laita linkki siihen kuvaan tähän artikkelin kommenttikenttään!

  Hoitajat.net
  Eduskunnan oikeusasiamiehen Valviralle välittämän tiedon mukaan osa DNR-päätöksiä tekevistä hoitoyksiköistä olettaa, että DNR-päätös olisi laajempi kannanotto hoidon aktiivisuuteen kuin vain elvytyksestä pidättäytymiseen. Valvira muistuttaa, että DNR-päätös on lääkärin tekemä lääketieteellinen päätös pidättäytyä potilaan sydämen sähköisestä tahdistuksesta ja paineluelvytyksestä sydämen pysähtyessä. Päätöksen ei tule vaikuttaa potilaan muuhun hoitoon, vaan sitä jatketaan, kuten aikaisemminkin.
  Valvira korostaa, että DNR-päätös ei ole hoitosuunnitelma. Pitkäaikaishoidossa (ml. kotihoidossa) oleville potilaille on siten laadittava hoitosuunnitelma, vaikka potilaalle olisi tehty DNR-päätös. DNR-päätöstä tehtäessä lääkärin on keskusteltava aina ensisijaisesti potilaan kanssa. Omaisten kanssa DNR-päätöksestä keskustellaan potilaan salliessa tai tilanteen niin vaatiessa. Tiedot DNR-päätöksen lääketieteellisistä perusteluista sekä potilaan ja mahdollisten omaisten kanssa käydyistä keskusteluista on kirjattava asianmukaisesti potilasasiakirjoihin.
  Valviran mukaan hoitosuunnitelmien laatimisessa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja hoivayksiköissä on ollut puutteita. Lisäksi eteen on tullut tilanteita, joissa hoitosuunnitelma on laadittu, mutta sitä ei ole kiiretilanteessa löydetty. Valvovien viranomaisten käsityksen mukaan joissakin yksiköissä henkilöstön koulutus, osaaminen ja henkilöstömitoitus ovat olleet riittämättömiä suhteessa hoidettavien määrään ja/tai toimintakykyyn, mikä lisännee tarvetta kutsua ambulanssi paikalle, vaikka tosiasiallista tarvetta sille ei olisikaan.  
  Lisätietoja: Hoitosuunnitelmat ja DNR-päätös pitkäaikaishoidossa sekä ensihoito 

  Hoitajat.net
  Hepatiitti B -infektiolle työharjoittelussa altistuvat opiskelijat halutaan suojata tartunnalta tarjoamalla heille ilmainen rokotus, kertoo Sosiaali- ja terveysministeriö. Hepatiitti B on viruksen aiheuttama vakava, pitkäkestoinen maksatulehdus, joka tarttuu verikontaktissa. Terveydenhuollossa yleisin tartuntatapa on neulanpistoon liittyvä tapaturma. 
  Rokotuksiin ovat oikeutettuja terveydenhoitoalan ja välinehuollon opiskelijat sekä vanginvartija- ja poliisiopiskelijat. Asiaa koskeva sosiaali- ja terveysministeriön asetus tulee voimaan 1. elokuuta 2015.
  Opiskelijoiden tehokas suojaaminen työharjoittelun aikaiselta hepatiitti B -infektiolta edellyttää, että rokotus annetaan ennen työharjoittelun alkua. Rokote annetaan kolmena annoksena kuuden kuukauden kuluessa opiskeluterveydenhuollossa. Hepatiitti B -rokote on tehokas, sillä noin 90 prosenttia kolmen rokotusannoksen saaneista saa elinikäisen suojan.
  Asetuksen mukaan rokotuksiin ovat oikeutettuja sekä opintonsa aloittavat että parhaillaan opiskelevat, joilla ei vielä ole rokotussuojaa. Arvioiden mukaan rokotusta tarvitsisi vuosittain kaikkiaan noin 20 000 opiskelijaa. Osana kansallista rokotusohjelmaa opiskelijoiden hepatiitti B-rokotteet voidaan hankkia erittäin kustannustehokkaasti.
  Hepatiitti B -rokote
  Hepatiitti B


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

×
×
 • Create New...