Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  - Terve Suomen poliisi ja muutkin poliisilaitokset. Me täällä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ajateltiin osallistua tähän taukojumppahaasteeseen. Kuten kaikki varmasti tietää, löytyy meiltä vahvoja pelastajia vaikka miten, niin ajateltiin näyttää miten taukojumppa sujuu myös ensihoitajalta kesken 12 tunnin työvuoron, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Facebook-sivulla kerrotaan
    
  Katso myös: Unohda punttisali - kyykkää kuin ensihoitaja!

  Hoitajat.net
  Hätäkeskuslaitoksen tilastot osoittavat, että hätäkeskuksiin kuulumattomat puhelut ovat vähentyneet selkeästi viimeisten vuosien aikana. Tämän vuoden ensimmäiset kuusi kuukautta osoittavat, että kuulumattomien puheluiden määrä laski lähes 15 prosenttia vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kuulumattomien puheluiden laskevaan trendiin on vaikuttanut pääosaltaan viraston ja muiden yhteistyötahojen aktiivinen viestintä sekä median runsas kirjoittelu hätänumeron 112 oikeasta käytöstä.
  Hätäkeskustoiminnan siirryttyä kokonaisuudessaan valtiolle pystyttiin tilastollisesti paremmin seuraamaan toimintaa kokonaisuutena. Vuodesta 2006 lähtien on seurattu hätäkeskuksiin tulevia ns. kuulumattomia puheluita. Näillä puheluilla tarkoitetaan erilaisia virheellisiä ja tahattomasti hätänumeroon soitettuja puheluita sekä asiattomia ja ilkivaltaisia soittoja.
  Jo toiminnan alkuvaiheessa havaittiin, että hätäkeskukset vastaanottavat vuosittain yhteensä yli miljoona sellaista puhelua, jotka eivät kuuluisi lainkaan hätäkeskusten hoidettavaksi.
  - Kuulumattomien puheluiden suuri määrä on ollut esillä laajasti melko pitkään, sillä sen vaikutukset toimintaamme ovat merkittävät sekä avun saannin nopeuden että resursoinnin suhteen, toteaa Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori.
  - Tästä syystä olemmekin tehneet pitkäjänteisesti ja aktiivisesti viestintää jo usean vuoden ajan hätänumeron oikeasta käytöstä yhteistyössä muiden viranomaisten sekä median kanssa. Tärkeää on ollut kertoa, millaisia vaikutuksia näillä kuulumattomilla puheluilla on hätäkeskusten toimintaan ja miten se näkyy suoraan hädässä olevien avun saantiin. Myös oikeudelliset toimet liittyen hätänumeron oikeaan käyttöön ovat osaltaan vaikuttaneet kehityksen myönteiseen suuntaan, Kunnasvuori pohtii.
  Hätäkeskuslaitoksen tämän vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden tilastojen mukaan hätäilmoitusten määrä on laskenut noin viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Vähennyksen selittää pääosin hätäkeskuksiin kuulumattomat puhelut, joiden määrä laski 57 000 eli noin 15 prosenttia.
  - Kuulumattomat puhelut ovat analyysimme mukaan selkeästi vähentyneet vuodesta 2011 lähtien. Tuolloin kuulumattomien puheluiden osuus kaikista puheluista oli 33 prosenttia, kun tänä vuonna puolen vuoden tilastot osoittavat 25 prosenttia. Olemme erityisen tyytyväisiä tästä laskevasta trendistä ja voimme todeta, että ahkera tiedotustoiminta näkyy nyt melko selkeänä tilastoissamme. Viestinnän keinovalikoimamme on ollut laajaa monella eri tasolla. Olemme hyödyntäneet mm. vuosittaista hätänumeropäivän kampanjaa, messuja, sosiaalista mediaa, erilaisia seminaareja ja tilaisuuksia, säännöllisiä juhlapyhiin ja erityistilanteisiin liittyviä tiedotteita sekä 112-televisiosarjaa hätänumeron oikean käytön edistämistyöhön, Kunnasvuori luettelee tehtyjä toimenpiteitä.
  - Olemme kiitollisia myös medialle siitä, että hätänumeron oikeasta käytöstä on kirjoitettu runsaasti viime vuosina. Seurantamme mukaan viime vuonna noin 400 artikkelia käsitteli tavalla tai toisella hätänumeroon soittamista. Tieto on tavoittanut melkoisen paljon ihmisiä, ja sillä on ollut vaikutusta ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen. Suuri osa kuulumattomista puheluista on analyysimme perusteella taskusoittoja ja myös näppäilyvirheitä, joihin monet ovat kiinnittäneet nyt käytännön tasolla huomiota, Kunnasvuori kiittelee.
  Hätäkeskuslaitos uskoo ilkivaltaisten soittojen määrän edelleen vähentyvän, kun lakimuutoksen mahdollistama SIM-kortittomien puheluiden kierrättäminen lyhyen tiedotenauhan kautta saatiin toteutettua.
  - Tavoitteenamme on saada näiden hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrä vähenemään entisestään ja pyrkiä säilyttämään tämä vuosittain laskeva trendi. Tämä vaatii meiltä ja kaikilta yhteistyöviranomaisilta edelleen aktiivisia viestintätoimenpiteitä ja asian esillä pitämistä, Kunnasvuori muistuttaa.

  Hoitajat.net
  ECD:n raportin mukaan Suomen terveydenhuollon palveluihin pääsyssä on enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa. Suomalaisista 4 prosenttia ilmoitti vuonna 2013, etteivät he ole saaneet tarvitsemaansa hoitoa kustannusten, etäisyyden tai potilasjonojen vuoksi. Tätä korkeammat osuudet olivat vain Italiassa, Virossa, Puolassa, Kreikassa ja Latviassa.
  Suomessa kiireettömien toimenpiteiden jonot ovat lyhentyneet selvästi hoitotakuun myötä vuodesta 2007 lähtien. Hoitojonot esimerkiksi kaihileikkaukseen tai polvi- ja lonkkaleikkaukseen ovat kuitenkin edelleen pidempiä kuin muissa OECD-maissa.
  OECD julkaisee joka toinen vuosi Health at a Glance -terveysraportin, jossa vertaillaan yhteensä 34 maan terveydenhuollon resursseja ja laatua, palveluiden saavutettavuutta, asukkaiden terveyttä ja terveysmenoja.

  Hoitajat.net
  Suomessa terveydenhuollon laatu on OECD-maiden huippua useilla hoidon mittareilla tarkasteltuna. Sekä kohdunkaulan että rinta- ja suolistosyöpien hoidon tulokset ovat Suomessa OECD-maiden parhaimpia. Kuolleisuus sydäninfarktiin ja aivohalvaukseen on Suomessa OECD-maiden matalimpia.
  45 vuotta täyttäneistä sydäninfarktipotilaista kuoli 8,5 prosenttia ja aivohalvauspotilaista 6,5 prosenttia 30 päivän kuluessa sairastumisesta vuonna 2013. Vastaavat osuudet olivat OECD-maissa keskimäärin 9,5 prosenttia ja 10,1 prosenttia. Suomen tulokset ovat selvästi parantuneet vuodesta 2011.
  OECD mittaa perusterveydenhuollon toimintaa vältettävissä olevien erikoissairaanhoidon käyntien määrällä. Suomessa on astmaan ja keuhkoahtaumatautiin liittyviä käyntejä (193/100 000 asukasta vuonna 2013) vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin (242/100 000).
  Diabeteksestä johtuvia erikoissairaanhoidon käyntejä on ollut Suomessa paljon (126/100 000), mutta määrä on viidessä vuodessa laskenut alle OECD:n keskiarvon (150/100 000).
  OECD-maissa terveydenhuollon toiminta paranee liian hitaasti, jotta maat kykenisivät vastaamaan yleistyvistä kansantaudeista johtuvaan hoidon tarpeeseen. Kaikissa jäsenmaissa on mahdollista tehostaa sairauksien ehkäisyä, aikaista diagnosointia ja hoitoa.

  Hoitajat.net
  Kolme ensihoitajaa haastoi työnantajansa oikeuteen, koska se oli velvoittanut heitä oleilemaan varallaoloaikana työpaikalla maksamatta siitä kuitenkaan täyttä palkkaa. Oikeustaistelu kannatti, sillä ensihoitajat voittivat kanteensa Oulun käräjäoikeudessa. Asiasta kertoi Tehy verkkosivuillaan.
  Ensihoitajien oli pysyttävä varallaoloaikana työpaikalla. Asioille ja kauppaan pääsi vain työparin kanssa työnantajan luvalla. Ensihoitajat olivat myös joutuneet siivoamaan ja täydentämään autoja varallaoloaikana. Oikeudessa todettiin, että koska työnantaja oli velvoittanut ensihoitajia pysymän varallaoloaikana työnantajan tiloissa, se oli luettava työajaksi. Northern One Oy:n (ent. Sairaankuljetus Haataja) ja Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy:n tuomittiin maksamaan ensihoitajille palkkasaatavia yli 300 000 euroa korkoineen sekä työntekijöiden oikeudenkäyntikulut.
  Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia, koska asian käsittely saattaa jatkua hovioikeudessa.
  Käräjäoikeuden totesi myös, että viimeaikaisissa varallaoloa koskevissa samankaltaisissa oikeustapauksissa on ollut kyse eri tilanteista, koska niissä työnantaja ei ollut rajoittanut työntekijöiden varallaoloajan käyttöä muutoin kuin valmiusajan perusteella. Nyt käsitellyssä tapauksessa ensihoitajien oli oltava työnantajan käytettävissä työpaikalla varallaoloaikana.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
 • Rekisteröidy yhteisöömme

  Tervetuloa joukkoon!

×
×
 • Create New...