Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Lääkehoito on todettu tutkimuksissa erittäin riskialttiiksi tehtäväksi, jopa joka viidennessä lääkitystapahtumassa on havaittu tapahtuvan virheitä. Turvallinen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää sairaanhoitajilta monipuolista osaamista. Lääkehoidon jatkuva kehittyminen lisää osaamisen vaatimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuodesta 2006 vaatinut sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen säännöllistä varmistamista. Tätä prosessia ei ole aikaisemmin tutkittu.
  Terveystieteiden maisteri Sami Sneckin väitöstutkimuksessa tutkittiin sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista ja heidän käsityksiään viiden vuoden välein toistuvasta lääkehoidon osaamisen varmistamisesta. He arvioivat osaamisensa hyväksi. Myös lääkehoidon tiedollista osaamista arvioivien monivalintatenttien perusteella osaaminen näyttäisi hyvälle. Viimeistään kolmannen yrityksen jälkeen jopa 99,8 prosenttia sairaanhoitajista oli läpäissyt monivalintatentin. Suurempia haasteita sairaanhoitajilla oli lääkelaskennan tentissä. Kolmannen yrityksen jälkeen hylättyjä suorituksia oli edelleen noin 5 prosentilla sairaanhoitajista.
  Tutkimuksen aineisto koostui 692 sairaanhoitajan lääkehoidon osaamisen itsearvioinnista ja 2479 sairaanhoitajan teoria- ja lääkelaskutentin tuloksista. Käsityksiä lääkehoidon osaamisen varmistamisesta ja verkko-oppimisesta saatiin 342 sairaanhoitajalta.
  Sairaanhoitajilla oli haasteita anatomian, fysiologian ja farmakologian tiedoissa. He ilmoittivat, että eivät lue ammatillista ja tieteellistä kirjallisuutta kovinkaan aktiivisesti. Lääkelaskuissa sairaanhoitajilla oli eniten haasteita lääkkeiden laimentamiseen ja infuusionopeuksiin liittyvissä laskuissa. Lääkehoidon osaamisen varmistamista varten toteutetun verkkokurssin suorittaminen paransi heidän osaamistaan. Lisäksi sairaanhoitajat hallitsivat lääkehoidon sitä paremmin, mitä useammin he lääkehoitoa työssään toteuttivat.
  Suurin osa sairaanhoitajista piti lääkehoidon osaamisen varmistamista tärkeänä. Verkkokurssi oli heidän käsitystensä mukaan toimiva opetusmenetelmä. Osa sairaanhoitajista kritisoi sitä, että kaikilta vaaditaan saman lääkehoidon tentin suorittaminen. He toivoivat enemmän omiin työtehtäviinsä kohdennettua osaamisen varmistamista. Verkko-oppimisen rinnalle toivottiin myös muita opetusmenetelmiä, kuten lääkelaskujen käytännön harjoituksia.
  Tutkimuksen perusteella sairaanhoitajien osaamista ja potilasturvallisuutta lisää säännöllinen osaamisen varmistaminen. Sneck ehdottaakin, että lääkehoidon osaamisen varmistamisesta tulisi jatkossa kehittää kansallisesti yhtenäinen ja jopa kansainvälinen malli.
  Väitöskirja: Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen

  Hoitajat.net
  Lääkäriseura Duodecimin sivuilla vedotaan suomalaisen terveyspolitiikan päättäjiin sen puolesta, että valtiovalta turvaa Käypä hoito -toiminnan tulevaisuuden palauttamalla sen saaman valtionavustuksen vuoden 2011 tasolle. 
  Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa on 20 vuoden ajan laatinut ja ylläpitänyt kansallisia näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia. Suomalaiset lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät Käypä hoito -suosituksia hoitopäätöksissään, ja ne ovat oleellinen osa terveydenhuollon tieto-ohjausta.
  Vuodesta 2011 alkaen Käypä hoito -toiminta on ollut riippuvainen sen saamasta valtionavusta, joka kattaa noin kaksi kolmasosaa toiminnan kustannuksista. Vuonna 2011 valtionavustuksen määrä oli 1,15 miljoonaa euroa. Viimeisten kolmen vuoden aikana valtionavun määrä on euromääräisesti koko ajan laskenut niin, että vuonna 2015 se on 977 000 euroa (15 % alenema). Valtionavun vähenemisestä johtuen vuosittaisten Käypä hoito -suositusten määrä laskee aiemmasta 20–25 julkaisun tasosta noin 15 vuosittaiseen julkaisuun. Vuodesta 2016 alkaen se tulee näkymään käytössä olevien ajanmukaisten Käypä hoito -suositusten määrän vähenemisenä nykyisestä runsaasta sadasta suosituksesta 70–80 suositukseen.
  Vetoomus kansallisten Käypä hoito -suositusten tulevaisuuden turvaamiseksi

  Hoitajat.net
  Poimimme Facebook-sivuiltamme hoitajien kommentteja alan kestoaiheesta, kutsumuksesta. Se jakaa selkeästi hoitajien mielipiteitä. Toiset ovat ehdottomasti sitä mieltä, että kutsumus hoitotyöhön on oltava, toisten mielestä sen varjolla vain poljetaan hoitajien oikeuksia. 
  ”Hoitotyö on kutsumusammatti. Aitous ja kunnioittava asenne hoidettavaa kohtaan”
  ”Jos sinulla ei ole kutsumusta hoitotyöhön niin harkitse uudelleen (olen ikävä kyllä nähnyt tällaisia hoitajia...)”
  ”Tämä ala on edelleen myös kutsumusammatti. Palkka ei ole se joka motivoi, vaan halu hoitaa”
  ”Tästä työstä maksetaan huonoa palkkaa, joten alan on oltava kutsumusammatti.”
  ”Palkka huono. Tää on kutsumusammatti.”
  ”Hoitoala on kutsumusammatti, pitää olla halu auttaa ja tehdä hyvää. Työ on vaativaa ja raskasta, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Toisaalta taas työ myös antaa paljon ja on palkitsevaa ja mielenkiintoista.”
  ”Hoitoala on kutsumusala. Tätä työtä ei tehdä glamourin tai rahan, hyvien etujen vuoksi.”
  ”Kutsumus täytyy olla hoito alalle ja huumoria ku tekee kolmivuoro töitä ku ns.norm ovat vapaalla.”
  ”Raskas työ ja huono palkka. Ja todellakin pitää olla se " kutsumus" tähän työhön.”
  ”Toisaalta jos lähdet ammattiin pelkän kutsumuksen ja idealismin varassa, et välttämättä jaksa realiteettien kanssa”
  ”Se, että jaksaa ja kestää näitä juttuja, niin tarvitaan se kutsumus”
  ”En vielä 20 v jälkeenkään osaa puhua kutsumusammatista. Mielestäni tässä työssä sosiaalinen tunneäly ja kyky sietää muutosta ovat ratkaisevia. Olen löytänyt vuosien saatossa laulun, jonka kirjoittaja olisi voinut kirjoittaa sanat (aavistuksen) ylilyöden hoitajista. Laulu on Juice Leskisen Rakkauden ammattilainen.”
  ”Joku siis ed puhuu kutsumusammatista? Käsittämätöntä. Yhtä paljon "kutsumusta" työhönsä tarvitsee minkä tahansa ammattikunnan edustaja. Työ siinä kuin muutkin duunit. Se on hoidettava hyvin ja mieluummin ilon kautta. Florencet voi jo unohtaa. Tämä duuni vaatii teknistä osaamista, matemaattista ja lääketieteellistä osaamista mm., todella hyvää paineensietokykyä, (teflonpintaa) kielitaitoa ( mitä useampaa taitaa, sen parempi), psykologista silmää, yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja jne. Monia samoja ominaisuuksia, joita vaaditaan korkeammassakin asemassa olevilta minkä tahansa muun alan edustajalta ( paljon paremmin palkatuilta).”
  ”Kutsumuksen varjolla on poljettu hoitajien oikeuksia niin pitkään ja huolella, että vältän sen käyttöä kaikissa asiayhteyksissä. Se, että pidän työstäni, enkä voisi kuvitella tekeväni muuta, ei tarkoita, että minulla olisi kutsumusta, minä vain valitsin oikein.”
  ”Minua hieman tympii tämä kutsumusammatti-juttu. Älä ymmärrä väärin. Pidän työstäni todella paljon ja haluan sitä kehittää. Haluan myös kohdata ihmisen ihan oikeasti ja siksi olen työhöni hakeutunut. Työtä kuitenkin teen, että saisin palkkaa. Eräs opettajamme pyysi kouluaikoina miettimään miksi kukakin on alalle hakeutunut. Onko taustalla traumoja, jotka on vaikuttaneet ammatinvalintaan (omaisen alkoholismi, sairaus yms.) Hän oli huolissaan meidän jaksamisesta alalla, jossa moni asia voidaan laittaa kutsumusammatin piikkiin.”
  Hoitaja, mitä mieltä sinä olet? Kommentoi alle.

  Hoitajat.net
  Tätä on odotettu! Maaliskuussa alkavalla sarjan 3. kaudella osastoa uhkaavat tiukat budjettineuvottelut. Hoitajat joutuvat taistelemaan niin työpaikkansa kuin potilasturvallisuudenkin puolesta. Luvassa on dramaattisia käänteitä, jännittäviä ja koskettavia potilastarinoita sekä ripaus romantiikkaa unohtamatta mustaa huumoria, jolla osaston henkilökunta keventää rankkaa työtään. Uudet jaksot 23.3. alkaen keskiviikkoisin klo 21 Yle TV2. Aiotko katsoa?
   

  Hoitajat.net
  Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2014 työiässä eli 15–64-vuotiaana kuoli yhteensä lähes 8 700 suomalaista, noin 5 900 miestä ja 2 700 naista. Työikäisten kuolleisuus on vähentynyt kymmenessä vuodessa neljänneksellä. Eniten on vähentynyt verenkiertoelinten sairauksiin ja tapaturmiin kuolleiden määrä. Vuoden 2014 aikana kuolleista työikäisistä yli puolet menehtyi kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin.
  Suomessa kuolee aikaisempaa vähemmän ihmisiä työikäisenä eli 15–64-vuotiaana. Työikäisten ikävakioitu kokonaiskuolleisuus on pienentynyt kymmenessä vuodessa 25 prosenttia. Pääryhmistä kuolleisuus on vähentynyt eniten verenkiertoelinten sairauksissa ja tapaturmissa, mutta myös muissa yleisimmissä kuolemansyyryhmissä on tapahtunut myönteistä kehitystä.
  Vuodesta 2001 lähtien työikäisiä on kuollut eniten kasvaimiin verenkiertoelinten sairauksien sijaan. Vuonna 2014 kasvaimiin kuolleita oli työikäisistä lähes 2 500 henkilöä, kun taas verenkiertoelinten sairauksiin menehtyi noin 2 000. Verenkiertoelinten sairauksiin kuolleiden määrä on vähentynyt yli neljänneksellä kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan työikäisten kokonaismäärässä ei tapahtunut muutosta.

  LISÄTIETOJA
  1. Kuolemansyyt vuonna 2014  2. Sepelvaltimotauti yhä syynä joka viidenteen kuolemaan  3. Yhä useampi kuoli dementiaan ja Alzheimerin tautiin  4. Alkoholikuolleisuus väheni edelleen  5. Kaatuminen yleisin tapaturmakuoleman syy  6. Itsemurhien määrä väheni selvästi  7. Vuonna 2014 kolme äitiyskuolemaa 


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

 • Rekisteröidy yhteisöömme

  Tervetuloa joukkoon!

×
×
 • Create New...