Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Eurooppalainen ammattikortti (European Professional Card, EPC) on sähköinen todistus, joka helpottaa ammattipätevyyden tunnustamista toisessa EU-maassa. Sähköisen ammattikortin hankinta käy helpommin ja nopeammin kuin tutkinnon tunnustaminen perinteisellä tavalla. Menettely on myös läpinäkyvämpi: voit seurata ammattikorttihakemuksesi etenemistä verkossa ja käyttää uudestaan järjestelmään jo tallentamiasi asiakirjoja, jos käynnistät uuden hakumenettelyn eri maassa. Ammattikorttia voivat toistaiseksi käyttää mm. vain sairaanhoitaja ja fysioterapeutti.
   
  Lisätietoja http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_fi.htm

  Hoitajat.net
  Tuoreen selvityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistus toi kuntiin uusia palveluja ja kustannussäästöjä. Kuntien toiminnanohjauspalveluita tuottava Kuntamaisema Oy selvitti, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistus vaikutti Tohmajärven, Puolangan ja Rääkkylän palvelujen laatuun ja hintaan. Ulkoistukset toivat kunnille säästöjä sekä uusia palveluja.
  - Ulkoistaminen näyttää tuottavan kuntien kannalta kustannustehokkuutta ja¨myös palveluiden saatavuuden parantumista etenkin terveyspalveluissa, selvityksen toteuttanut Laura Käsmä toteaa yhtiön tiedotteessa.
  Nopean hoitoon pääsyn lisäksi kokonaisulkoistukset toivat kuntiin uusia palveluja. Jokaiseen tutkimuksen ulkoistuskuntaan tuli uutena palveluna psykiatrin viikoittainen vastaanotto, geriatria ja radiologia sekä päihdelääkärin konsultaatiomahdollisuus.
  Myös henkilökunnan mukaan palvelujen saatavuus ja laatu parani, toisaalta he tunsivat vaikutusmahdollisuuksiensa vähentyneen.
  Palvelujen kokonaiskustannusten per capita nettomuutos aikavälillä 2012–2014 oli 2,2 (asukasmäärillä painotettu keskiarvo oli 0,46 prosenttia). Vertailukunnissa muutos oli 7,9 prosenttia.

  Hoitajat.net
  Eduskunta on hyväksynyt maaliskuussa vuosilomalain muutokset, jotka vähentävät vuosilomakertymää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Muutoksella palautettiin myös vuosiloman siirtämiseen omavastuuaika tilanteessa, jossa työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana.
  Nämä muutokset eivät tule sovellettaviksi kuntasektorilla. Tämä johtuu siitä, että sekä perhevapaan lomakertymän määräytymisestä että vuosilomalla sairastumisesta johtuvasta vuosiloman siirrosta on sovittu voimassaolevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa.
  Lähde: KT Kuntatyönantajat

  Hoitajat.net
  Vuodenvaihteessa valmistuneen Pirkanmaan aikuispsykiatrian selvitysprojektin raportti esittää tavoitteet ja suositukset aikuispsykiatrian kehittämiseksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Vuoden 2015 alussa käynnistyneen hankkeen lähtökohtana oli tarve kehittää sekä psykiatrista avohoitoa että sairaalahoitoa samalla, kun sairaansijat vähenevät.
  Tulevaisuudessa psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä avohoito vastaa ensisijaisesti hoidon kokonaisuudesta, ja sairaalahoito on tässä tukena. Toimiva järjestelmä vaatii enemmän asiakaslähtöisyyttä: esimerkiksi hoitosuunnitelmien laatimista yhdessä potilaan kanssa, kokemusasiantuntijuuden tehokkaampaa hyödyntämistä ja asiakasraateja.
  Avohoitoon pääsyssä on edelleen ongelmia, ja hoitoon pääsyn esteitä on purettava. Keinot ovat erilaisia, muun muassa lähetepakon vähentäminen avohoidossa. Raportti esittää, että jokaisen kunnan tulee laatia konkreettinen suunnitelma avohoidon toteuttamisesta. Henkilöstöä on tarpeen edelleen lisätä avohoidossa.
  Sairaalahoitoon laatua
  Psykiatrisessa sairaalahoidossa hyvä laatu on tärkeää. Esimerkiksi tahdonvastaisten toimenpiteiden määrä pitää saada laskemaan.
  Tulevaisuudessa psykiatrisen sairaanhoidon järjestämiseen vaikuttaa muun muassa päivystysasetus. Raportissa esitetään erilaisia vaihtoehtoja psykiatrisen sairaalahoidon sijoituksesta tulevaisuudessa Pirkanmaalla.
  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli raporttia kokouksessaan 21.3. Hallitus hyväksyi, että psykiatrista palvelujärjestelmää kehitetään raportissa mainittujen suositusten mukaisesti ja että Pitkäniemen toiminnan sijoitusta käsitellään myöhemmin Taysin uudistamisohjelman yhteydessä.
  Kaivannon lopettaminen sujui hyvin
  Vuoden 2015 aikana psykiatristen sairaansijojen määrä laski Pirkanmaalla 94:llä. Käytännössä väheneminen johtuu Kaivannon sairaalan toiminnan päättymisestä lokakuussa. Raportin mukaan sairaalan toiminnan päättyminen sujui odotettua nopeammin ja helpommin, ja kunnat ovat pystyneet ottamaan hyvin potilaita vastaan.
  Hankkeen loppuvaiheessa tarkasteltiin Kaivannon sairaalan toiminnan lopetuksen vaikutuksia avohoidon resursointiin. Laskennallinen tavoite oli, että kuntien psykiatriseen avohoitoon tarvitaan Kaivannon lopetuksen vuoksi noin 60 vakanssia. Laskelmat ovat toteutuneet hyvin, ja tähän mennessä Pirkanmaan kuntien psykiatriseen avohoitoon ja mielenterveystyöhön on saatu jo 56,5 uutta vakanssia.

  Hoitajat.net
  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) valtuusto päätti, että selvitys julkisen osakeyhtiön perustamisesta Pirkanmaan erikoissairaanhoidon tuottajaksi toteutetaan kolmessa eri vaiheessa. Yhtiöittämisselvityksen ensimmäisen vaiheen loppuraportti valmistui maaliskuun alussa. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kilpailu- ja hankintalainsäädäntöä sekä viranomaistoimintaa yhtiöittämisen kannalta.
  Ensimmäisessä vaiheessa on käyty läpi neljä erilaista yhtiömallia. Valmistelun lähtökohdat ja selvitystyön kuluessa muodostuneet näkemykset puoltavat rajoitetusti markkinoilla toimivan yhtiön mallia. Lisäksi on selvitetty, miten viranomaistehtävät hoidettaisiin yhtiömuodossa.
  Yhtiöittämisselvityksen ensimmäinen vaihe on nyt ohi ja uusi alkamassa. Ensimmäisessä vaiheessa ei ole noussut esiin syitä, jotka estäisivät seuraavaan vaiheeseen siirtymisen. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti, että selvitystyössä voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
  Selvityksen toinen vaihe keskittyy sairaanhoitopiirin henkilöstöön, omaisuuteen, verovaikutuksiin ja toiminnan organisointiin sekä opetus- ja tutkimustoimintaan liittyviin kysymyksiin.
  Meneillään oleva kolmivaiheinen selvitys ei tarkoita yhtiöittämistä, vaan on nimensä mukaisesti vasta selvitys.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...