Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Tuoreen selvityksen mukaan lähes puolet erikoissairaanhoidon hoitajista käyttää yli neljä tuntia työvuorosta tietokoneella tehtävään työhön. Potilastietojen kirjaaminen ja ylläpito on eniten aikaa vievä tietotyön tehtäväkokonaisuus. Hoitajat kokevat tietotyön osuuden vain kasvaneen viimeisen kahden vuoden aikana. Tietokoneella kulutettu aika on pois potilastyöstä.
  - Todella todella paljon vievät aikaa. TURHAN PALJON, pois potilaan konkreettisesta hoitamisesta! Ainakin puolet työajasta, kommentoi asiaa kyselyyn osallistunut hoitaja.
  Kolmannes selvitykseen osallituneista ammattilaisista ilmoitti kirjaavansa samaa tietoa useaan paikkaan, mikä lisää tietotyön määrää ja turhautuneisuutta. Saman tiedon moninkertainen kirjaaminen aiheuttaa myös merkittäviä kuluja.
  - Kolmasosa tutkimukseen vastanneista lääkäreistä ja hoitajista kirjaa samaa tietoa eri järjestelmiin vähintään 7 % työajastaan. Suorina palkkakustannuksina tämä vastaa vuositasolla tutkimuksen yhdeksässä sairaanhoitopiirissä 54 miljoonaa euroa, joka voitaisiin ohjelmistorobotiikalla säästää. Tutkimus osoittaa, että automaatiolla olisi kymmenittäin sovellusalueita, kertoo Heikki Länsisyrjä, yksi Digital Workforce Nordic Oy:n perustajista., kertoo Heikki Länsisyrjä Digital Workforce Nordicista.
  Yhtiön mukaan säästöpotentiaali tietotyön rutiinien automatisoinnille on Suomen julkisessa terveydenhuollossa 300-600 miljoonaa euroa vuodessa.
  - Tällä uudella keinolla saavutettaisiin nopeasti valtavat säästöt, jotka tukisivat omalta osaltaan sote-uudistuksen miljardien kokonaissäästötavoitetta, arvioi Länsisyrjä.
  Ohjelmistorobotiikalla voidaan automatisoida tietotyötä ilman, että olemassa oleviin tietojärjestelmiin tarvitaan muutoksia tai lisäinvestointeja. Ohjelmistorobotiikka soveltuu erityisen hyvin terveydenhuoltoon, jossa on paljon toistuvaisluontoisia ja sääntöihin perustuvia tehtäviä ja prosesseja. Ohjelmistorobotiikkaa pilotoidaan jo laajasti julkisessa terveydenhuollossa Suomessa.
  Tekesin rahoittamassa, Digital Workforce Nordic Oy:n tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa laajasti tietotyötä julkisessa terveydenhuollossa. Tutkimukseen osallistui 5754 henkilöä yhdeksästä sairaanhoitopiiristä, jotka edustavat henkilömäärältään 64 % sairaanhoitopiirien henkilöstöstä. Vastausprosentti oli 9,2%.
  Tutkimusyhteenveto: Tietotyö - Julkisen terveydenhuollon aikasyöppö

  Hoitajat.net
  Ebolaepidemian aikaan monia avustusjärjestöjen työntekijöitä sairastui, vaikka he olivat varustautuneet hyvin suojavarustein. Terveydenhuoltohenkilökunnan riski sairastua vakavaan infektiotautiin kuten ebolaan tai SARS:iin voi olla jopa 100 kertaa suurempi kuin väestössä keskimäärin. Tuoreen Cochrane-katsauksen mukaan on edelleen epävarmaa, millaiset suojavarusteet suojaavat terveydenhuoltohenkilökunnan vaarallisilta tartuntataudeilta kuten ebola ja SARS. Kontaminaatiota tapahtuu, vaikka käytetään koko kehon suojaavia pukuja, hanskoja ja kasvot suojaavia maskeja.
  Katsauksessa kerättiin kokoon kaikki kontrolloidut tutkimukset, jotka arvioivat suojavaatteiden tehoa todellisia vastaavissa olosuhteissa. Tutkijat arvioivat myös, kuinka terveydenhuollon työntekijöitä voidaan parhaiten opettaa käyttämään suojavaatteita.
  Tutkijat löysivät kuusi simulaatiotutkimusta, joissa oli yhteensä 295 osallistujaa, joiden suojavaatteet ruiskutettiin fluoresoivalla merkkiaineella tai harmittomalla viruksella, jotta voitiin mallintaa, mitä tapahtuu, kun suojavaatteita puetaan tai riisutaan sairaaloissa. Kaikissa tutkimuksissa jokin osa työntekijöiden kehosta kontaminoitui, vaikka he käyttivät suojavaatteita. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ollut yhtäkään osallistujaa, joka olisi selvinnyt simulaation läpi kontaminoitumatta.
  Hengittävästä kankaasta tehtyjen suojavaatteiden käyttäjät kontaminoituivat saman verran kuin vähemmän hengittävästä kankaasta tehtyjen suojavaatteiden käyttäjät. Enemmän hengittävät suojavaatteet koettiin miellyttävämmäksi käyttää.
  Kahden tutkimuksen mukaan suojavaatteiden riisuminen tietyssä järjestyksessä vähensi kontaminaatiota. Aktiivinen koulutus kuten tietokonesimulaatioiden käyttö ja ohjeiden kertominen suullisesti, vähensivät virheitä suojavaatteiden riisumisessa.. Vain kahdessa tutkimuksessa arvioitiin samoja suojavaatteita, joiden käyttöä nykyään suositellaan. Yksikään tutkimus ei arvioinut suojavaatteiden tehoa ebolaepidemian aikana.
  Tutkijoiden mielestä tutkimusnäyttö suojavaatteiden tehosta on erittäin heikkolaatuista, koska katsaukseen löytyi vain pieni määrä tutkimuksia, joissa oli pieni määrä osallistujia ja koska simulaatiotutkimusten tuloksia on vaikea soveltaa käytäntöön tositilanteessa.
  − On selvää, että henkilösuojaimista täytyy kehittää turvallisempia terveydenhuoltohenkilöstölle, sanoo tutkijaryhmän johtaja Jos Verbeek Cochrane Work -katsausryhmästä Työterveyslaitoksesta Kuopiosta.
  − Vaikka tiedämme, että suojautuminen on hyödyllistä, niin epävarmuustekijöitä riittää. Emme tiedä suojaavatko suojalasit paremmin kuin visiiri tai pitkävartiset hanskat paremmin kuin lyhytvartiset, koska näitä kysymyksiä tarkastelevia tutkimuksia ei ole tehty. Emme myöskään tiedä, kuinka terveydenhuoltohenkilökunnalle voi parhaiten opettaa, miten suojavaatteet puetaan ja miten ne riisutaan ja kuinka pitkään osaaminen pysyy muistissa opettelun jälkeen.
  − Terveydenhuollossa käytettävien suojavaatteiden turvatason kuvaamiseen tarvitaan myös yksinkertainen kansainvälinen terminologia. Tämä voi auttaa terveydenhuoltohenkilökuntaa kommunikoimaan huomattavasti paremmin keskenään, ehdottaa Verbeek.
  Varsinaisen epidemian aikana on vaikea toteuttaa tutkimuksia. Tilannetta auttaisi jo se, että epidemia-alueilla pidettäisiin kirjaa siitä, minkä tyyppisiä ja mistä materiaaleista koostuvia suojavaatteita käytetään. Epidemian laannuttua voidaan vertailla millaisia varusteita sairastuneet ja ei-sairastuneet työntekijät käyttivät. Tällaisia tutkimuksia toteutettiin SARS-epidemian aikana. Niistä selvisi, että suojautumiseen ei riitä pelkkä maski, vaan tarvitaan myös hansikkaat ja esiliina. Tähän mennessä yhtään tällaista tutkimusta ei ole julkaistu ebolaepidemiaa koskien.
  Katsaus:
  Verbeek JH, Ijaz S, Mischke C, Ruotsalainen JH, Mäkelä E, Neuvonen K, Edmond MB, Sauni R, Kilinc Balci FS, Mihalache RC. Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: 10.1002/14651858.CD011621.pub2

  Hoitajat.net
  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erikoissairaanhoidossa on tehty hartiavoimin töitä influenssarokottamisen puolesta. Työ on tuottanut hyviä tuloksia. Rokotukset ovat saavuttaneet terveydenhuollon ammattilaisten suosion, monissa yksiköissä liki koko henkilöstö suojasi itsensä ja potilaansa ottamalla influenssarokotteen.
   
  HUS ylsi EU-maiden kärkikastiin 84 %:n työssä olevan henkilöstön influenssarokotusten kattavuudella. Rokotteen otti noin 16 000 työntekijää ja opiskelijaa. Määrä on reilut 1 000 henkilöä enemmän kuin viime epidemiakaudella. Lääkäreistä rokotteen otti 96 prosenttia. Hoitohenkilökunnan rokotuskattavuus oli erinomaiset 86 prosenttia. 
  Erityisesti potilastyötä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten riittävästä rokotesuojasta on kannettu huolta. Tavoitteena on estää potilaiden influenssatartunnat, kun henkilökuntaa on rokotettu kattavasti.
   
  Sairaaloita ruuhkauttanut ja kansalaisia vakavasti sairastuttanut influenssa väistymässä
  Influenssaepidemian huippu oli tammi-helmikuussa, kausi jatkuu edelleen. Epidemia on kuormittanut poikkeuksellisen voimakkaasti sairaaloiden päivystyksiä, vuodeosastoja sekä tehohoito- ja valvontayksiköitä. 
   
  HUS-alueen päivystyssairaaloissa vakavasti sairastuneiden influenssapotilaiden määrä oli tehohoitoyksiköissä yli kaksinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna. Epidemian aikana tehohoitopaikkojen ylikuormitus myöhästytti potilaiden pääsyä leikkaukseen, kun ennakkoon sovittuja aikoja jouduttiin perumaan.
  Tehohoitoon päätyneistä potilaista 70 %:lla oli jokin perussairaus. Huomattava määrä oli nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä. Valtaosa sairastuneista (83 %) ei ollut ottanut influenssarokotetta. Rokotteen tarve on todellinen ja siksi sitä suositellaan riskiryhmille ja kaikille lähipiiriin kuuluville. 
  Lisää aiheesta
  Rokotettujen osuus henkilöstöryhmittäin HUS:ssä vuosina 2014 ja 2015 (kaavio) Terveydenhuollon ammattilaisten kausi-influenssarokotukset (video) Terveydenhuollon ammattilaisten influenssarokotusten vaikuttavuus

  Hoitajat.net
  HUS on avannut ensimmäisenä Suomessa internetvälitteisen hoidon sosiaalisiin pelkoihin.  Tämä koko maan sosiaalisesta ahdistuksesta kärsiville tarjolla oleva hoito on tavoitteellista, rakenteeltaan selkeää ja etenee askel askeleelta. Nettiterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä joka puolelta Suomea ja hoito on asiakkaille ilmaista.
  Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsii yli 5 % suomalaisista ja se on yksi tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä.

  Hoitajat.net
  Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seura (STeHS) myönsi tänään 16.4. tunnustuspalkinnon FT Teija Norri-Sederholmille sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluvasta väitöskirjasta ”Tilanne päällä! Tiedon tarpeesta jaettuun tietoon: hätäkeskuspäivystäjän ja ensihoidon kenttäjohtajan tilannetietoisuus”.
  Norri-Sederholm tutki väitöstyössään, millaista tietoa hätäkeskuspäivystäjä ja ensihoidon kenttäjohtaja tarvitsevat päivittäisessä työssään tilannetietoisuuden muodostamisessa ja millaiset heidän tietoprofiilinsa ovat. Lisäksi tutkimuksessa kuvattiin tiedonvaihtoa moniviranomaistehtävissä ensihoitopalvelun näkökulmasta. 
  Teija Norri-Sederholmin palkitsemista STeHS perustelee sillä, että ensihoitopalveluun tai hätäkeskukseen liittyvää tilannetietoisuutta on tutkittu maailmalla vähän. Samoin hätäkeskustoiminnan ja ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa on tutkittu tieteellisesti varsin vähän. Suomessa väitöskirja on ensimmäinen laatuaan. STeHSin hallitus luonnehti Norri-Sederholmin tutkimusta uraauurtavaksi.
  Hätäkeskustoiminnassa ja ensihoitopalvelussa on tapahtunut Suomessa viime vuosina isoja uudistuksia ja ensihoitopalvelun merkitys on korostunut, kun päivystyspaikkojen määrä on vähentynyt, siksi aiheen tutkiminen on STeHSin mukaan tärkeää.
  Suomen telelääketieteen ja eHealth seuran hallitus jakaa eHealth- tunnustuksen vuosittain. Palkinnon saamisen kriteereinä on erityisen ansiokas toiminta telelääketieteen alueella.
  Väitöstiedote ja väitöskirja:
  www.uef.fi/-/14-2-hatakeskuspaivystaja-ja-ensihoidon-kenttajohtaja-tarvitsevat-hyvaa-tilannetietoisuutta
  Lähde: Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seura 


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...