Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudella on parannettu palvelujen saatavuutta, nopeutettu hoitoon pääsyä ja turvattu lähipalveluja. Suomessa kaikki oikeuden saaneet hoitajat työskentelevät kuntasektorilla, sillä tehtäväkuvalla on haluttu tehostaa julkisen sektorin terveyspalveluja. Englantiin ja Ruotsiin verrattaessa sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen voisi olla huomattavan laajempaa, sillä molemmissa maissa 11 % sairaanhoitajista omaa oikeuden määrätä lääkkeitä. Suomessa lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on vasta 223.
  Sosiaali- ja terveysministeriön rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmä jätti viime vuoden lopulla ehdotuksensa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen laajentamisesta uusille palvelusektoreille ja tiettyjen lääkkeiden lisäämisestä oikeuden piiriin. Ehdotusten tarkoituksena on mahdollistaa avohoidon vastaanottopalveluiden joustavampi ja kustannusvaikuttava järjestäminen.
  Työryhmän selvityksen perusteella sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen oli asianmukaista ja turvallista. Potilaat kokivat pääsevänsä nopeasti sairaanhoitajan vastaanotolle ja olivat tyytyväisiä sairaanhoitajan antamaan hoitoon ja ohjaukseen. Lääkkeenmääräämiskoulutukseen osallistuneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt sekä kouluttajat ovat saaneet hyvää palautetta ohjaavilta lääkäreiltä osaamisen tasosta ja uuden tehtävänkuvan tarpeellisuudesta.
  – Olen vuodesta 2011 lähtien opettanut sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksessa potilaan tutkimista. Koulutukseen tulijoilla on jo vuosien kokemus potilaiden kohtaamisesta, ja tämä luo luontevan ja hyvän pohjan kehittää ammattitaitoa ja laajentaa ammattikuvaa. Kaikilla opiskelijoilla on ollut intoa ja kiinnostusta oppia potilaan tutkimista, hoitosuunnitelman tekoa ja siltä pohjalta myös lääkkeiden määräämistä, siis työalueita, jotka perinteisesti ovat kuuluneet lääkärin vastuulle. Suomen lääkäriliitto on ymmärrettävästi ollut huolissaan siitä, säilyykö potilasturvallisuus uudessa vastuunjaossa. Oman opetuskokemukseni perusteella en olisi tästä huolissani, koulutuksen vastuulääkäri Kari Eskola toteaa.
   – Olen havainnut, että sairaanhoitajan työ opettaa hyvin tuntemaan potilaiden oireiden ja sairauskuvan moninaisuuden ja yllätyksellisyyden, ja tämä tuo turvallisuutta, kun hoitajat valmistuttuaan aloittavat itsenäisen lääkkeenmääräämisen. Olen myös vakuuttunut siitä, että lääkäri saa lääkkeenmääräämiseen koulutetuista hoitajista entistäkin parempia ja tehokkaampia yhteistyökumppaneita.
  Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen tehtäväkuva vahvistaa hoitotyön roolia lääkehoidon osaamisessa erityisesti akuutissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa sekä ennaltaehkäisyn että omahoidon tukemisen näkökulmista. Tulevaisuuden visiona on, että lähipalveluissa on valittavana aina myös lääkkeitä määräävän sairaanhoitajan vastaanotto.
  – Kansainvälisen kokemuksen mukaan rajattu lääkkeenmäärääminen täytyisi voida lisätä moduulina muihin korkea-asteen tutkintoihin. Toimintaa kannattaa ehdottomasti jatkaa ja integroida se uuteen soteen. Lisäksi tarvitaan vertailevaa tutkimusta, Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto toteaa.  
   

  Hoitajat.net
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijat ja Lähi-Idän kulttuurien edustajat kohtaavat Joutsassa toukokuussa. Joutsan vastaanottokeskuksen asukkaat saavat terveydenhoito- ja sosiaalialaan kuuluvaa terveys- ja seksuaalivalistusta, jonka puute on noteraattu valtakunnallisesti merkittäväksi ongelmaksi.
  Tänään aiheena on terveys- ja seksuaalivalistus ja perjantaina käsitellään infektioiden ehkäisyä ja suu- ja käsihygieniaa. 
  Maailmalla on monta käsitystä puhtaasta elämästä, jätehuollosta ja etenkin terveydenhuollosta.
  – Turvapaikanhakijana meille saapuneiden kulttuurien edustajilla on kullakin oman maansa tavat, uskomukset ja rajoitukset. Suomessa heidän on kuitenkin määrä elää enemmän täkäläisillä tavoilla ja tietää miksi me käyttäydymme joissain tilanteissa heidän näkökannaltaan ehkä oudosti, JAMKin opiskelja Satu Vihervirta sanoo.
  – Kulttuurien moninaisuus on rikkaus, mutta maassa maan tavalla. Monta rajoitusta ja vapautta, ongelmaa ja ratkaisua selviää varmasti nyt Joutsassa asuville turvapaikanhakijoille.
  Tapahtumaa sponsoroi Suomen Punainen Risti ja opiskelijat tekevät oman osuutensa vapaaehtoisina ja palkatta, osana opintojaan.

  Hoitajat.net
  Tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan vuorotyö lisää sepelvaltimotaudin riskiä.
  Tutkimuksessa seurattiin 24 vuoden ajan 189 158 sairaanhoitajaa, jotka olivat seurannan alussa täysin terveitä. Yövuoroja tekevillä hoitajilla tuli seurannan aikana paljon enemmän sydänoireita kuin säännöllistä työtä tekevillä kollegoilla.
  Tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia arvitaan, jotta saadaan selville liittyykö sairastumisriski esimerkiksi tiettyihin työtunteihin. 
  Lähde: Association Between Rotating Night Shift Work and Risk of Coronary Heart Disease Among Women

  Hoitajat.net
  Kevät on sesonkiaikaa Suomen suurimmassa traumakeskuksessa, HUS:n Töölön sairaalassa. Erilaisten vaikeasti loukkaantuneiden tapaturmapotilaiden määrä kasvaa  juuri huhti- ja toukokuussa, kun liikenteeseen tulevat pyöräilijät ja moottoripyöräilijät, rakentaminen vilkastuu ja mm. itsemurhayritykset lisääntyvät.  Töölön sairaalaan on keskitetty vaikeimpien tapaturmien hoito koko sairaanhoitopiirin ja osin myös muun Suomen alueelta.
  Pyöräilijöitä tulee Töölön sairaalan Tapaturma-aseman kautta hoitoon noin 500 vuosittain, eniten juuri touko-syyskuun välisenä aikana. Vakavia vammoja on paljon, ja ne paikantuvat tyypillisesti päähän, kasvoihin, yläraajoihin ja rintakehän alueelle. Valtaosa pyöräilytapaturmista tapahtuu ilman toista osapuolta.
  Moottoripyöräilijöiden vammat ovat keskimäärin vaikeita. Vammojen vakavuus ja määrä on melko usein verrannollinen onnettomuushetkellä olleen nopeuteen. On tavallista , että potilaalla on aivovamma, useita murtumia (lantio, ranka, raajat) sekä rintakehän ja/tai vatsan elinten ja alueen vammoja. Näiden vammojen hoito vaatii usein useita kirurgisia toimenpiteitä sekä tehohoitoa ja pitkää kuntoutusta. 
  Rakentamisen yhteydessä tapahtuu tyypillisesti putoamistapaturmia. Niissä vamman vakavuuteen vaikuttavat keskeisesti putoamiskorkeus ja alusta. Tavallisia vakavia vammoja ovat lantiorenkaan ja rangan murtumat, sisäelinten ja suurten suonien vammat, aivovammat ja alaraajan murtumat.
  Jatkuva harjoittelu on osaamisen perusta
  Vuosittain Töölön sairaalan Tapaturma-asemalla on noin 20 000 potilaskäyntiä, näistä tapaturmapotilaita on noin 80 %. Vaikeasti vammautuneita on vuosittain on noin 120-150.  Näiden potilaiden hoidossa tarvitaan usein monen kirurgisen erikoisalan yhteistyötä ja tehohoitoa.
  Töölön sairaalassa traumapotilaiden korkeatasoinen hoito perustuu traumahoitoon erikoistuneiden lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan vahvaan osaamiseen ja kokemukseen sekä systematisoituun traumaprotokollaan ja säännölliseen harjoitteluun, ns. traumasimulaatioon.
  Traumasimulaatio on moniammatillinen yhteistyöharjoitus, jossa harjoitellaan vaikeasti vammautuneen potilaan ensihoitoa, talon käytänteitä ja kommunikaatiota huippumodernilla, tietoneohjatulla simulaationukella.

  Hoitajat.net
  Helsingin pelastuslaitos järjestää historian ensimmäisen vappufillaripäivystyksen Helsingin keskustassa vappuaattona ja vapunpäivänä. Kuuntele fillariensihoitajien Esa Rantasen ja Aapo Granbergin kommentit videolta.
   
  Kokemusta fillariensihoitajien päivystyksestä on saatu kerran aikaisemmin Rautatientorin palkansaajien mielenilmauksessa syyskuussa 2015, mutta nyt on tarkoitus koeponnistaa päivystystoiminta toden teolla. Kokemusten perusteella fillariensihoitajien päivystystoimintaa on tarkoitus jalostaa ja ottaa se vakiintuneeksi käytännöksi tiettyinä juhlapäivinä, kertoo Helsingin pelastuslaitos.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...