Jump to content
MAINOS
 • Opinnäyte: Mieshoitajien oletetaan toimivan työpaikan remonttireiskoina ja vartijoina


  Hoitajat.net
   Share

  Kuvituskuva: iStock

  Bioanalyytikko YAMK Toni Toivanen tutki opinnäytetyössään mieshoitajien kokemuksia omasta kohtelustaan, rooleistaan ja stereotypioista Suomessa. Tuloksista nousi esiin, että mieshoitajien koetaan tasapainottavan ja rauhoittavan naisvaltaista työyhteisöä ja tuovan turvallisuuden tunnetta, mutta tietyt stereotypiat näyttäytyvät hoitotyössä edelleen. Mieshoitajien oletetaan osallistuvan teknisten ja fyysisesti vaativien työtehtävien ja aggressiivisten potilaiden hoitoon.

  Vastaajien mukaan mieshoitajalla koetaan olevan positiivinen vaikutus työilmapiiriin.

  "Ilmapiiriin vaikuttaa positiivisesti. Naisten kesken kilpailu nahistelu lievempää, kun yhteisössä miehiä myös."

  Vastauksista nousi esiin, että miesten oletetaan hoitavan kaikki tekniikkaan ja korjaamiseen liittyvät tehtävät lampunvaihdosta tietokoneiden korjaamiseen. Miehen oletetaan olevan tekniikan asiantuntija ja toimivan tarvittaessa talonmiehenä ja remonttireiskana.

  "Kotihoidossa työskennellessäni, usein me miehet jouduimme hoitamaan esimerkiksi työpaikkamme tietokoneita, asiakkaiden pesukoneita, vaihtamaan lamppuja asiakkailla ainoastaan siitä syystä että olimme miehiä"

   Vastaajat toivat myös esiin, että aggressiiviset, isokokoiset ja uhkaavasti käyttäytyvät potilaat jäävät usein heidän hoidettavikseen. Oletuksena on, että mieshoitaja kutsutaan paikalle haastavissa ja uhkaavissa tilanteissa.

  ”Mikäli on aggressiivinen potilas, tullaan pyytämään apua potilaan hoidossa”

  "Tulee todennäköisemmin sijoitetuksi tehtäviin jossa hoidettavana väkivaltaisia potilaita."

  Opinnäytetyön aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, vastaajia oli kaikkiaan 186.

  Opinnäyte:
  Mieshoitajien kokemuksia mieshoitajiin kohdistuvista stereotypioista, kohtelusta ja rooleista työyhteisössä

  • Tykkää 2
   Share

  MAINOS

  User Feedback

  Recommended Comments  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • Trakeostomian tekemiselle on monia syitä, jotka kaikki usein vaativat pidempiaikaista hengityksen turvaamista. Vakavat aivovammat ja kallonsisäiset vuodot vaativat usein pitkäaikaista hengityskoneen käyttöä, jolloin trakeostomia on intubaatiota suotavampi vaihtoehto. Trakeostomia mahdollistaa puhtaiden ilmateiden varmistamisen imemällä, kommunikoinnin ja parhaimmillaan vähentää mahdollista sedaation eli lääkkeellisen rauhoittamisen tarvetta sekä nopeuttaa paranemista.
   Opinnäytetyö: Tommy Alm, Janette Saarinen ja Janni Tamminen. 
   https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018061013332
   Lue lisää...
  • Toiminnallisen opinnäytetyön valmis tuotos, jonka tarkoituksena on havainnollistaa miehen ja naisen kestokatetrointi sekä katetrin poisto.
   Tekijät: Elisa Keskinarkaus ja Mari Kortelainen. Editointi: Nelli Kallinen
   Lue lisää...
  • Tutkimukset osoittavat, että terveydenhuoltoalan henkilökunnan tietotaidoissa esiintyy usein puutteita liittyen 12-kytkentäisen EKG:n ottamiseen. Yhdeksi yleisimmistä virhelähteiden aiheuttajista paljastui rintaelektrodien väärä sijoittelu. EKG-rekisteröinti on yksi tärkeimmistä perustutkimuksista sydämen häiriöihin liittyen ja laadukkaan EKG:n ottamisen hallinta on tärkeä osa hoitajan työnkuvaa. 
   Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Minna Kuikka ja Anna-Reetta Oravainen tarttuivat toimeen ja tekivä opinnäytetyönään tämän opetusvideon 12-kytkentäisestä EKG-rekisteröinnistä.
   Opinnäytetyö: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801231538
   Lue lisää...
  • Emilia Mäntylän ja Oona Vanhatuvan tekemä opetusvideo alkoholia riskikäyttävän potilaan kohtaamisesta somaattisella vuodeosastolla on tehty opetustarkoitukseen sairaanhoitajaopiskelijoille.
   Video on osa opinnäytetyötä, jonka yhteistyökumppanina toimi Laurea-ammattikorkeakoulu.
   Lue lisää...
  • Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden Mirka Laaksin ja Minna Blankensteinin opinnäytetyönä tekemä opetusvideo verensiirron toteuttamisesta. Video toimii opetustarkoituksessa uusille sairaanhoitajaopiskelijoille.
   Lue lisää...
  MAINOS
×
×
 • Create New...