Jump to content
MAINOS
 • Näyttöön perustuva toiminta ei ole vielä vakiintunut hoitotyöhön


  Hoitajat.net
   Share

  Tuore hoitotieteen alan väitöstutkimus osoittaa, että sairaanhoitajilla on puutteelliset valmiudet näyttöön perustuvaan toimintaan. Näyttöön perustuvalla toiminnalla (NPT) tarkoitetaan järjestelmällistä, parhaaseen saatavilla olevaan tiivistettyyn tietoon perustuvaa ongelmien ratkaisutapaa potilaiden hoidossa. Hannele Saundersin tutkimuksen perusteella sairaanhoitajilla on NPT:stä niukat tiedot eivätkä he pidä valmiuksiaan sen toteuttamiseen kovin hyvinä.

  Tutkimuksessa selvitettiin Suomen yliopistollisissa sairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien NPT-valmiuksia, kehitettiin koulutusinterventio niiden vahvistamiseksi ja arvioitiin sen vaikuttavuutta. Lisäksi kehitettiin NPT-mentoroinnin malli.

  Näyttöön perustuva toiminta perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tiivistettyyn tietoon. Sillä tarkoitetaan luotettavimpaan tutkimusnäyttöön perustuvia järjestelmällisiä katsauksia ja yhteenvetoja, jotka on muokattu päivittäisessä hoitotyössä helpommin hyödynnettävään muotoon, kuten hoitosuosituksiksi tai keskeisiksi hoitotoimenpiteiksi. NPT:n toteuttamisen päivittäisessä hoitotyössä on osoitettu johtavan parempiin hoitotuloksiin sekä laadukkaampaan ja tasalaatuisempaan hoitoon alhaisemmilla kustannuksilla kuin mielipiteisiin ja perinteisiin perustuvan hoidon. NPT:stä onkin muodostunut globaali megatrendi.

  Näyttöön perustuva toiminta edellyttää sairaanhoitajilta oman ammatillisen osaamisen ja kokemuksen tuoman asiantuntijuuden ja potilaan toiveiden yhdistämistä parhaaseen saatavilla olevaan tiivistettyyn tietoon. Vaikka potilaat ja terveydenhuollon johtajat odottavat näin jo tapahtuvan, tutkimusten perusteella suurimmalla osalla sairaanhoitajista ei ole riittäviä valmiuksia NPT:n toteuttamiseen työssään. Sairaanhoitajien NPT-valmiuksien vahvistaminen onkin ensiarvoisen tärkeää korkealaatuisimman hoidon ja parhaiden hoitotulosten saavuttamiseksi.

  Sairaanhoitajilla on niukasti tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta                              

  Saunders selvitti sairaanhoitajien NPT-valmiuksien tasoa kansainvälisesti ja Suomen yliopistollisissa sairaaloissa sekä vertaili, vaikuttaako Magneettisairaalamallin käyttö eri yliopistosairaaloissa sairaanhoitajien NPT-valmiuksiin, työtyytyväisyyteen, sekä pysyvyyteen työpaikassa ja hoitoalalla. Lisäksi hän kehitti sairaanhoitajien NPT-valmiuksia vahvistavan koulutusintervention ja arvioi sen vaikuttavuutta, sekä kehitti NPT-mentoroinnin mallin. Tutkimuskokonaisuus koostui kolmesta osatutkimuksesta: integroivasta kirjallisuuskatsauksesta, kansallisesta kyselytutkimuksesta Suomen yliopistollisissa sairaaloissa ja satunnaistetusta kontrolloidusta kokeellisesta tutkimuksesta yhdessä yliopistollisessa sairaalassa. Kirjallisuuskatsaus käsitti 37 tutkimusta, kyselyyn osallistui 943 vastaajaa ja kokeellisessa tutkimuksessa oli 77 osallistujaa.

  Yliopistosairaaloissa toteutetusta kyselystä ilmeni, että vaikka sairaanhoitajat tuntevat NPT-käsitteen, yleisellä tasolla arvostavat NPT:tä ja uskovat sen hyödyllisyyteen, moni ei kuitenkaan ymmärrä, miksi ja miten sitä tulisi käyttää päivittäisessä hoitotyössä, eikä suurin osa näin ollen toteuta sitä päivittäisessä toiminnassaan. Sairaanhoitajien odotetaan toimivan työssään näyttöön perustuvasti, mutta heiltä puuttuu riittävä NPT-koulutus ja sen myötä valmiudet NPT:n toteuttamiseen. Aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia.

  Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että NPT:hen perustuva hoito on laadukkainta ja sen avulla saavutetaan parhaat hoitotulokset. Sairaanhoitajatyövoiman tarve Suomessa kasvaa nopeasti väestön ikääntyessä ja sairaanhoitajien eläköityessä kiihtyvää vauhtia. Suomalaisen terveydenhuollon palvelujärjestelmän kestävyyden kannalta tärkeää onkin sairaanhoitajien työtyytyväisyyden ja hoitoalalla pysymisen lisäksi varmistaa, että alalla pysyvät sairaanhoitajat toimivat työssään mahdollisimman tuloksellisesti ja vaikuttavasti. NPT:n järjestelmällinen toteuttaminen päivittäisessä hoitotyössä on tutkimusten mukaan tärkein keino saavuttaa tämä tavoite, mutta se edellyttää sairaanhoitajilta riittäviä NPT-valmiuksia.

  Sairaanhoitajien NPT-valmiuksia tulee kehittää

  Saundersin mukaan sairaanhoitajien NPT-valmiuksia tulisi suunnitelmallisesti kehittää muun muassa järjestämällä NPT-täydennyskoulutuksia, kouluttamalla asiantuntijasairaanhoitajista NPT-mentoreita ja osastolla toimivien sairaanhoitajien joukosta NPT-lähettiläitä, jotka osaltaan edistäisivät NPT:n laajempaa käyttöönottoa ja järjestelmällistä soveltamista päivittäisessä potilashoidossa. Myös hoitotyön ja hoitotieteen koulutusohjelmissa tulisi NPT-opetus sisällyttää jokaiseen opintojaksoon sekä ennen kaikkea opettaa NPT:n soveltamista päivittäiseen hoitotyöhön.

  Monissa yliopisto- ja keskussairaaloissa työskentelee jo nyt hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita ja kliinisiä asiantuntijasairaanhoitajia, joiden NPT-osaamista tulisi vahvistaa ja hyödyntää nykyistä enemmän, esimerkiksi välittömässä hoitotyössä toimivien sairaanhoitajien NPT-mentoreina ja heidän NPT-valmiuksiensa kehittämisessä sekä NPT:n järjestelmällisen ja kestävän toteuttamisen johtamisessa päivittäisessä potilashoidossa.

  MS, MPH, MBA Hannele Saundersin hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Nurses' readiness for evidence-based practice: Implementing the paradigm shift of transforming evidence for clinical practice tarkastetaan 4.7.2016 Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. 

   Share

  MAINOS

  User Feedback

  Recommended Comments

  Ei tullu kyllä yllätyksenä. Tuntuu että meitä jotka yrittää pysyä ajantasalla tutkimustiedon kanssa on todella vähän. Olen työskennellyt useammalla vuodeosastolla ja päivystyksessä ja jokapaikassa on ollut sama tilanne.. Toki vain anekdootti enkä ole asiaa muilta kauheasti kysynyt.

  Link to comment
  Share on other sites

  Samansuuntaisia havaintoja.

  Se on jopa ylpeyden aihe monesti miten pitkään on ollut lukematta mitään ammattikirjallisuutta.

  Link to comment
  Share on other sites

  5 tuntia sitten, Vieras: Hoitsu kirjoitti:

  Ei tullu kyllä yllätyksenä. Tuntuu että meitä jotka yrittää pysyä ajantasalla tutkimustiedon kanssa on todella vähän. Olen työskennellyt useammalla vuodeosastolla ja päivystyksessä ja jokapaikassa on ollut sama tilanne.. Toki vain anekdootti enkä ole asiaa muilta kauheasti kysynyt.

  Uusimman tutkimustiedon lueskelu on usein ihan viihdyttävää ja avartavaa, mutta harvoin siitä on välitöntä ja konkreettista hyötyä omaan työhön. Tai ainakin omassa työssä hommat hoidetaan työnantajan ja palvelun tilaajan ohjeistuksien ja koulutuksien pohjalta, siinä ei paljoa jää tilaa soveltaa käytäntöön uusinta tutkumustietoa vaikka se omasta mielestä olis kuinka edistyksellistä tahansa.

  Link to comment
  Share on other sites

  Siis eihän tohon ideologiaan kuulu ollenkaan, että toteutetaan sitä mikä _tuntuu omasta mielestä_ edistyksellisimmältä, vaan sitä mitä tukee _vahvin näyttö_. NPT on just vastakohta tolle mutuun perustuvalle toiminnalle (MPT), samoin kuin perinteeseen perustuvalle (PPT).

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...