Jump to content
MAINOS

La Carita -säätiö jakoi tunnustuspalkintoja hyville vanhustenhoidon yksiköille


Hoitajat.net
 Share

La Carita -säätiö jakoi tänään kaksi tunnustuspalkintoa hyvästä vanhustyöstä, tunnustuksen saivat Hopun Anninpirtti Sastamalasta sekä Mäntykoti Nivalasta. La Carita -säätiö tukee gerontologista tutkimusta ja hoitotyötä, ja tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa. 

Hopun Anninpirtti, Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut, Sastamala

Hopun Anninpirtti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asuu 28 asukasta, joiden keski-ikä on lähes 88 vuotta. Anninpirtti muuttui perinteisestä vanhainkodista tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuonna 2013. Muutoksessa työyhteisössä siirryttiin tehtäväkeskeisestä toimintatavasta asiakaslähtöisyyteen, jolloin asukas otettiin kaiken toiminnan lähtökohdaksi.

Käyttöön otettiin yksilövastuullinen hoitotyön malli, joka on räätälöity työvuorokohtaisesti toteutuvaksi. Asukkaat jaetaan nimetylle hoitajalle työvuoron ajaksi ja hoitaja vastaa asukkaan kaikesta toiminnasta omassa työvuorossaan. Malli on selkeyttänyt työtehtäviä ja vapauttanut aikaa muuhunkin kuin perustyöhön. Kinestetiikkaa hyödynnetään työskentelyssä päivittäin. Sen myötä asukkaista on tullut omatoimisempia ja osallistuvampia. Omaisten huomioimista on kehitetty, ja omaiset voivat tarvittaessa myös yöpyä Anninpirtissä. Työyksikön esimies on mukana jokapäiväisessä perustyössä.

Uusia tapoja arjen rikastuttamiseksi on luotu lukuisia: jokaiselle asukkaalle laaditaan ”toimintakakku-malli”, johon merkitään ko. asukkaan aktiviteetit (hartaus, kuntosali, musiikkituokio jne.). Malli on kaikkien, myös sijaisten ja omaisten tiedossa. Noin joka toinen viikko järjestettävissä asukaskokouksissa asukkaat saavat ilmaista mielipiteensä asioihin, antaa palautetta henkilökunnalle ja esimiehelle yksikön toiminnasta sekä esittää toiveita aktiviteetteihin. Asukkaat pääsevät ulkoilemaan halutessaan päivittäin. Kahdelle työntekijälle on räätälöity yksilöllinen työnkuva ja he vastaavat asukkaiden kuntoutuksesta. Sekä asukkaat että työntekijät käyttävät omia vaatteitaan. Asukkaat otetaan mukaan arjen askareisiin mm. leipomaan.

Anninpirtissä on käytössä työaika-autonomia, joustava työaikakäytäntö ja työaikapankki, joilla tuetaan henkilökunnan työssä jaksamista, vaikuttamista ja sitoutumista. Työvuorosuunnittelussa on huomioitu asukkaiden tarpeet. Sairauspoissaolot ovat muutoksen myötä vähentyneet.

Mäntykoti, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Nivala

Mäntykoti on 16 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa 15 asukkaalla on muistisairausdiagnoosi. Muistisairaus aiheuttaa asukkaissa ahdistuksen ja vihan tunteita, joita työyksikkö on lähtenyt lievittämään rauhoittavien lääkkeiden sijasta TunteVa-toimintamallilla.

TunteVa-ryhmässä järjestetään 5-6 asukkaalle samanlaisena toistuvaa toimintaa, mikä lisää muistisairailla tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta. Ryhmässä käsitellään erilaisia, usein asukkaista lähteviä teemoja. Asukkaita ohjataan kommunikoimaan keskenään, vahvistetaan heidän identiteettiään ja omanarvon tunnettaan sekä mahdollistetaan jokaisen osallistuminen. TunteVa-ryhmän toiminta nostaa asukkaiden energiatasoa ja toimintakykyä ja sen avulla on pystytty lievittämään asukkaiden kokemaa stressiä ja ahdistusta myös pidempiaikaisesti. 

Mäntykodissa käynnistettiin hoitajien oma Kosketuksen voima hoitotyössä -projekti, ja uutena toimintatapana käyttöön otettiin kuunteleva kosketushoito tavoitteena asukkaiden hyvän olon lisääminen. Käytössä on ollut erillinen rentoutushuone hoidon toteuttamiseen. Kaikki asukkaat rauhoittuvat rentoutushuoneessa ja erityisen tehokkaasti mikäli saivat kosketushoitoa. Hoito mm. lisäsi asukkaiden hyvää oloa ja auttoi fyysiseen toimintakykyyn. Lisäksi tarvittaessa annettavista rauhoittavista lääkkeistä on voitu luopua.

Työyhteisö on halunnut kehittää hoitotyötä aktiivisesti ja luoda muistisairaille asukkaille turvallisen ympäristön elää ja asua. Hoidon tuloksia tullaan seuraamaan RAI-mittaria hyödyntäen. Mäntykodissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Mäntykoti palkittiin nyt toisen kerran La Carita -säätiön tunnustuspalkinnolla. Palkintoraati kiitti erityisesti hoidon ja hoivan kehittämistä hoidettavien ja hoitajien vuorovaikutusta parantavilla toimintatavoilla.   

Palkinnot jaettiin SuPerin opintopäivillä Tampereella.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...