Jump to content
MAINOS

Lääkitysosio mobiilissa hoitajan tukena


Hoitajat.net
 Share

Lääkitysominaisuus toimii hoitajan tukena varmistaen oikeanlaisen lääkehoidon sekä ajantasaisen kirjauksen lääkitysohjelmaan. Kuva: Medanets/TYKS

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ensimmäisenä suomalaisena erikoissairaanhoidon toimijana ottanut laajasti käyttöönsä hoitotyön mobiilisovelluksen lääkitysominaisuuden. Sen avulla potilaalle määrättyjen lääkkeiden tarkasteleminen ja annon kirjaaminen onnistuu älypuhelimella heti potilaan vieressä ja ajantasaiset tiedot ovat välittömästi kaikkien hoitoon osallistuvien nähtävillä.

Potilasrannekkeen skannauksella tunnistetaan potilas ja tarkistetaan sovelluksesta oikea lääke, annos sekä antotapa. Sovellus tuo potilastietojärjestelmästä myös annosteluaikataulun, jolloin oikea lääke annetaan oikeaan aikaan. Lääkkeen antokirjauksesta jää heti merkintä potilastietojärjestelmään ja lääkkeiden tupla-antokertoja ei tule, kun reaaliaikainen tilanne näkyy koko hoitotiimille.

Hoitajan voidessa tarkistaa lääkemääräykset ja aikaisemmat kirjaukset heti potilashuoneessa inhimilliset virheet vähentyvät ja aikaa säästyy potilashoitoon. Tiedonkulku ei keskeydy edes järjestelmäkatkosten aikana, sillä vikatilannetta edeltävä potilastieto on saatavilla sovelluksessa. 

– Mikäli lääkkeen ohjelmoidusta antoaikataulusta poiketaan, antokirjauksista pystyy tarkistamaan ajankohdan, jolloin lääke on potilaalle annettu. Tämä todettiin tärkeäksi esimerkiksi tapauksessa, jolloin kaksi antibioottia oli ohjelmoitu annettavaksi potilaalle samaan aikaan. Täsmällisen antokirjauksen perusteella pystyttiin selvittämään potilaan saaman vaikean allergisen reaktion aiheuttaja. Myös muita lääkitykseen liittyviä sivuvaikutuksia on pystytty tunnistamaan, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suunnittelija Riitta Danielsson-Ojala.

Mobiilikirjaaminen hoitotyössä

Hoitotyössä kirjataan tiedot usein kahteen kertaan: ensin potilaan vierellä paperille ja myöhemmin samat tiedot kirjataan tietokoneella potilastietojärjestelmään. Tämä vie henkilökunnan aikaa sekä aiheuttaa virheitä ja viivytyksiä tietojen päivittymiseen. Tästä syystä mobiilikirjaus on otettu käyttöön useassa sairaanhoitopiirissä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mobiilin lääkitysominaisuus on osa laajempaa sovellusta. Hoitotyön mobiilikirjaamissovelluksella voidaan nähdä ja kirjata laajasti potilaan tietoja, kuten esimerkiksi:

  • Vitaalit, muut fysiologiset suureet, nesteet 
  • Lääkityksen selaus ja antokirjaus
  • Kivunhoidon seurantakirjaukset
  • Riskianalyysit ja lomakkeet
  • Potilaan voinnin ennakkopisteytys
  • Liitännät potilasmonitorijärjestelmiin 

Onko sinulla kokemusta mobiilikirjaamisesta? Jätä kommentti!

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...