Jump to content
MAINOS

Kysely: Valtaosa suhtautuu myönteisesti robotteihin hyvinvointipalveluissa


Hoitajat.net
 Share

Suurimpina haasteina vastaajat näkivät inhimillisen kosketuksen ja vuorovaikutuksen vähenemisen. Kuvituskuva: Shutterstock

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suhtautuu hyvin myönteisesti robottien käyttöön hyvinvointipalveluissa. Vastaajista 75 prosenttia oli tätä mieltä. Hieman yli puolet totesi, että heidän suhtautumisensa robotteihin on viime vuosina muuttunut myönteisemmäksi aiempaan verrattuna.

Vain neljä prosenttia vastaajista oli ehdottomasti sitä mieltä, ettei hyväksyisi robottia osallistumaan omaan hoitoonsa tulevaisuudessa. Vastaajien mielestä robotit voisivat osallistua avustaviin tehtäviin, kuten siivoukseen tai aterioiden jakamiseen. Muutama vastaaja ehdotti, että robotit voisivat osallistua turvallisuuteen tai valvontaan liittyviin tehtäviin. Osan mielestä pitäisi olla enemmän tutkimustietoa robottien käytön eduista ja haitoista ennen kuin he hyväksyisivät, että robotti osallistuisi heidän hoitoonsa. 

Tutkijoiden mukaan kolme merkittävää asiaa hidastavat robottien käyttöönottoa hyvinvointipalveluissa: hoiva- ja hoitokulttuuri, muutosvastarinta ja pelko robotteja kohtaan. Vastaavasti merkittävimpiä robottien käyttöönottoa edistäviä tekijöitä puolestaan olivat vastaajien mukaan kokeilukulttuuri, teknologiatarjonta, robottiteknologian kotimainen kehittäminen ja teknologiakiinnostus. Tutkijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että mitä enemmän ihmisillä on tietoa ja kokemusta robottien käytöstä hyvinvointipalveluissa, sitä myönteisemmin he siihen suhtautuvat.

Vastaajat arvioivat robotiikan yleistymisen tuovan mukanaan uusia ammatteja, esim. huoltoon ja perehdytykseen liittyviä. Uudenlaista osaamista tarvitaan vastaajien mukaan muun muassa erilaisista teknologiaratkaisuista, robottien käytöstä, robottien mukanaan tuomista työelämän muutoksista ja robottiteknologian sosiaalisesta ulottuvuudesta. Kokonaisuuksia tulisi osata hallita paremmin.

Raportti: Robotit innovaationa hyvinvointipalveluissa – Kysely kentän eri toimijoiden tarpeista, rooleista ja yhteistyöstä

Työtoverina hoivarobotti

Robottien käyttö hyvinvointipalveluissa lisääntyy. Mitä kokemuksia siitä on saatu, ja miltä tulevaisuus näyttää? Tällä Lappeenrannan teknillisen yliopiston videolla Marja Hietanen kertoo palvelutalon asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia Zora-palvelurobotin käytöstä.

 

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...