Jump to content
MAINOS

Kysely: Kotihoidon ateriapalveluissa huomattavia laatueroja alueiden välillä - viidennes asiakkaista ei ole tyytyväisiä palveluun


Hoitajat.net
 Share

Kuvituskuva: Envato

THL:n vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan viidennes koko maan kotihoidon asiakkaista ei ole tyytyväisiä saamaansa ateriapalveluun. Hyvinvointialueiden välillä oli paljon vaihtelua: tyytyväisten asiakkaiden osuus vaihteli 66:sta 89 prosenttiin. Heikoin tyytyväisyys ruokaan ja aterioihin oli Vantaa-Keravan alueella, jossa tulos oli poikkeuksellisen huono kotihoidon osalta. Päinvastoin poikkeavan hyvän tuloksen kotihoidon aterioista sai Keski-Pohjanmaan alue. 

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa alueelliset erot olivat pienempiä ja asiakkaat olivat kotihoitoa tyytyväisempiä tarjottuun ruokaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyyn vastasi lähes 42 000 kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vastaajista yli 24 000 sai kotihoidon palvelua. Aineisto kerättiin keväällä 2022, joten tulokset kuvaavat tilannetta alueilla ennen hyvinvointialueiden aloittamista. 

– Kotihoidon asiakkaalle ateriapalvelu on tukipalvelua, joka voidaan tuottaa hyvinvointialueen toimesta tai ostaa ostopalveluna yksityiseltä tuottajalta. Hyvinvointialueiden vastuulla on seurata myös ulkoistetun palvelun laatua. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kotihoidon ateriapalvelussa on huomattavia laatueroja. Hyvä ravitsemustila on iäkkäiden toimintakyvyn kannalta keskeinen tekijä, joten asiaan on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa tiedotteessa.

Asiakastyytyväisyydessä alueellisia eroja

Palveluihinsa tyytyväisten kotihoidon asiakkaiden osuus on hyvällä tasolla koko maassa. Asiakkaat pitävät suurimmaksi osaksi saamiaan palveluja riittävinä, kokevat olonsa turvalliseksi ja hoitajat ystävällisinä sekä saavansa toiveitaan huomioivaa palvelua.

Tuloksissa on kuitenkin tunnistettavissa alueita, joissa kotihoidon asiakkaat antoivat maan keskiarvoa parempia tai heikompia arvioita saamastaan palvelusta. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa oli monilta osin palveluihinsa tyytyväisiä asiakkaita enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Sen sijaan Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan alueilla asiakasarviot olivat muuta maata heikompia.

– Tulosten perusteella on mahdollista tarkastella, onko alueen toimintakäytännöissä parannettavaa. On kuitenkin huomioitava, että vastausaktiivisuus ei ollut kaikilla alueilla kattavalla tasolla, mistä johtuen alueellista vertailua on tehtävä harkiten. Alueellisen vastauskattavuuden odotetaan paranevan ensimmäisessä lakisääteisessä tiedonkeruussa vuonna 2024. Tällöin lähtökohtaisesti kaikkien toimintayksiköiden on osallistuttava tiedonkeruuseen, toteaa projektikoordinaattori Suvi Leppäaho.

spacer.png

Palveluun tyytyväisten asiakkaiden osuus kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa: alueiden keskiarvon ero valtakunnalliseen keskiarvoon, prosenttiyksikköä (Lähde: Kerro palvelustasi, THL 2022)

Lisätietoa: Alueellisia tuloksia vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä – kotihoidon ateriapalvelussa on eniten parannettavaa. Tutkimuksesta tiiviisti 41/2023.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended CommentsCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Lisää ajankohtaisia

  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi murskaavan arvion Attendon Herajärven hoivakodista 27.6.2024. Yllätystarkastus paljasti, että hoivakodissa henkilöstön määrä ja kielitaito ovat täysin riittämättömiä. Aluehallintovirasto onkin määrännyt Attendo Hoivakoti Misteli Oy:n korjaamaan tilannetta pikaisesti tai muuten edessä on 350 000 euron uhkasakko.
   Tilanne on ollut hälyttävä: yksikössä oli paljon työvuoroja, joissa ei ollut riittävää määrää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Yksikössä oli 59 ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Iltavuorossa työskenteli kolme lähihoitajaa, muiden työntekijöiden ollessa opiskelijoita tai hoiva-avustajia. 
   Työntekijöiden kielitaito ei ollut riittävä tehtävien hoitamiseen. Palveluntuottajaa oltiin aiemmin useaan otteeseen ohjattu asettamaan henkilöstön kielitaito vaadittavalle tasolle. Ohjauksesta huolimatta yksikön henkilöstön kielitaito todettiin edelleen puutteelliseksi.
   Lisäksi aluehallintovirasto antoi huomautuksen Attendolle omavalvonnan puutteellisuudesta ja siitä, että sen antamat selvitykset eivät ole olleet totuudenmukaisia.
   Aluehallintovirasto vaatii Attendo Hoivakoti Misteli Oy:n huolehtimaan viipymättä siitä, että yksikön toiminta vastaa laadultaan sekä sisällöltään asiakkaiden palvelutarvetta ja vanhuspalvelulakia. Jos Attendo ei noudata määräyksiä 1.9.2024 mennessä, uhkasakko voidaan määrätä maksettavaksi kokonaisuudessaan.
   Lähde : AVI
   Lue lisää...
  • Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistojen tutkimus paljastaa, että muistisairaiden hoivakoteihin pääsy ja hoidon laatu ovat puutteellisia. Haastattelututkimuksessa ilmeni, että hoitopaikan saaminen vaatii usein vakavia hoidontarpeita ja jo toteutuneita riskejä. Monesti hoitopaikka ei edes takaa tarpeiden mukaista hoitoa.
   Tutkija Jenny Paanasen mukaan hoivaköyhyys tarkoittaa hoidon riittämättömyyttä, vaikka hoitoa olisi tarjolla. Läheiset kuvaavat, miten hoivakotipaikan saaminen edellytti vaaratilanteen toteutumista ja omaishoitajien uupumista. Hoidon laatu vaihteli merkittävästi yksiköiden välillä, ja läheiset olivat huolissaan perustarpeiden kohtaamattomuudesta.
   Yliopistotutkija Jari Pirhonen varoittaa, että ympärivuorokautisen hoidon vähentäminen voi uhata hyvinvointivaltion olemassaoloa.
   Lue lisää tutkimuksen paljastuksista ja läheisten kokemuksista.
    
   Lue lisää...
  • Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti eilen lakiesityksen, joka leikkaisi sairauspäivärahoja 120 miljoonaa euroa. Tämä merkitsisi noin 13 % vähennystä kaikista sairauspäivärahamenoista. Tehy vastustaa esitystä, sillä se kurjistaisi erityisesti keskituloisia, joiden sairauspäiväraha pienenisi 300–400 euroa kuukaudessa. Joihinkin tuloluokkiin leikkaus olisi yli 20 % nykyisestä päivärahan määrästä.
   Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tyrmää esityksen ja toteaa, että kyse on toimenpiteestä, joka vaarantaa ennestään ahtaalla olevien ihmisten toimeentulon vakavalla tavalla.
   – Työntekijöiden talous ei kestä sitä, että työkyvyttömyysaikaista jo entuudestaan pientä päivärahaa leikataan 15–20 prosenttia. Tämä on pitkittyneen sairauden kohdanneiden henkilöiden ja heidän perheidensä kannalta täysin kohtuuton ja epärealistinen leikkaus, hehän eivät saa palkkaa, Rytkönen painottaa järjestön tiedotteessa.
   – Vaarana on, että raha ajaisi ratkaisuissa terveyden edelle ja töihin palattaisiin liian aikaisin, jolloin osasairausvapaa voisi toimia vastoin tarkoitustaan, Rytkönen sanoo.
   Tehyn juristi Jarkko Pehkonen kritisoi myös valtion toimintaa:
   – Ihmettelen kuinka valtio voi käyttää sairauspäivärahaa valtiontalouden tasapainottamiseen. Kyse on työntekijöiden ja työnantajien yhteisestä vakuutuksesta sairausajan toimeentuloon ja palkkamenoihin. Rahat pitäisi kohdentaa siihen mihin ne on tarkoitettu eli työntekijöiden sairauspäivärahamaksuihin.
   Lue lisää...
  • Hyvinkään sairaalassa työskennelleen potilaskuljettajan epäillään anastaneen rahaa kuljettamiltaan potilailta. Tällä hetkellä tiedossa olevia epäiltyjä tapauksia on yli kymmenen.
   HUS sai tiedon teoista toukokuussa. Tapauksen johdosta HUS on purkanut työntekijän työsuhteen ja tehnyt rikosilmoituksen poliisille. On mahdollista, että kaikki tapaukset eivät ole vielä tulleet ilmi. HUS suosittelee rikosilmoituksen tekemistä poliisille, jos joku epäilee joutuneensa vastaavanlaisen rikoksen uhriksi.
   Poliisitutkinnan ollessa kesken, HUS ei kommentoi tapausta enempää.
   Lue lisää...
  • Tehy tyrmää HUSin torstaina päätetyt lisäleikkaukset, jotka uhkaavat paitsi hoitajien työoloja, myös erikoisterveydenhuollon tasoa ja potilasturvallisuutta. HUSin budjettia leikattiin yllättäen 44 miljoonalla eurolla, mikä kasvattaa sopeutustarpeen vuoteen 2025 mennessä 99 miljoonaan euroon.
   – HUSin työntekijät eivät ole ansainneet tämän mittaluokan leikkauksia. Monet heistä työskentelevät jo ennen uusia säästöjä äärirajoilla, sanoo puheenjohtaja Millariikka Rytkönen Tehyn tiedotteessa.
   Viikko sitten HUS ilmoitti rekrytointikiellosta säästöpaineiden takia.
   – Jää nähtäväksi, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä leikkauksilla runnellussa HUSissa töissä. Todennäköisesti hoitajakato pahenee, puheenjohtaja Rytkönen huomauttaa.
   HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl varoitti HUSin tiedottessa, että päätökset vaarantavat HUSin perustehtävän hoitamisen. Myös Osmo Soininvaara ilmoitti eroavansa HUSin hallituksesta vastalauseena leikkauksille.
   Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen jakaa Soininvaaran huolen.
   –  Tämä uppoamaton laiva on nyt törmännyt jäävuoreen. Poliittisten päättäjien tehtävä on nyt päättää, soitetaanko kannella viulua vai pelastetaanko perustuslain turvaamat palvelut kansalaisille, Rytkönen sanoo.
   Lue lisää...
×
×
 • Create New...