Jump to content
MAINOS

Juustohöylä ei aina tuo säästöjä


Reportteri
 Share

Kuntasektorin vääränlaiset säästötoimenpiteet voivat lisätä kustannuksia moninkertaisesti ja heikentää hoidon laatua ja saatavuutta. Erityisesti ns. juustohöylä-menetelmällä säästäminen ei saa aikaan todellisia säästöjä. Vaikka ulospäin näyttäisi siltä, että yhdessä kohti on saatu aikaan säästöjä, niin toisella osa-alueella kustannukset kasvavat. Säästötoimenpiteet lisäävät menoja, joka näkyy mm. sairaslomien lisääntymisenä, vuokratyövoiman käyttönä ja muuna lisäresurssien palkkaamisena. Asia käy ilmi Tehyn tuoreesta kyselystä.

- Säästöjen myötä terveyspalvelut heikentyvät ja tästä seuraa inhimillistä kärsimystä. Hoidosta tulee kalliimpaa potilaiden valuessa esimerkiksi kalliimman erikoissairaanhoidon piiriin. Myös kansalaisten luottamus terveyspalvelujärjestelmään rapautuu.

Tehyn kyselyn mukaan yleisin säästötoimenpide on toimintatapojen ja tehtävien uudelleenjärjestely. Lisäksi kasvatetaan yksikkökokoja, ulkoistetaan tai vaikutetaan työaikamuotoihin ja muihin työehtoihin sekä palkkaukseen.

- Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että onneksi irtisanomisiin ja lomautuksiin on turvauduttu melko vähän.  Kuitenkin kyselyyn vastanneet kokevat, että säästöt kohdistuvat henkilöstöresursseihin. Mm. rekrytointia on vaikeutettu, sijaisia on jätetty palkkaamatta eikä avautuvia paikkoja täytetä.

Eve Becker on huolissaan henkilöstön jaksamisesta säästöpaineiden alla.

- Eräs säästöjen vaikutus on se, että hoitotyön esimiesten vakansseja on vähennetty ja heidän toimivaltuuksiaan on pienennetty. Tällä on suora vaikutus hoitotyötä tekevien arkeen, sillä mm. osastonhoitajien panos hyvässä henkilöstöjohtamisessa ja sujuvien hoitoketjujen luomisessa on oleellinen.

Beckerin mielestä kuntapäättäjien pitäisikin juustohöylämenetelmän sijaan keskittyä toimenpiteisiin, jotka aidosti tuovat säästöjä kuntien talouteen. Taloutta pitää suunnitella pitkäjänteisesti.

- Kunnissa pitää saada aikaan prosesseja, joiden avulla kehitetään hoidon tuloksellisuutta. Pitää tavoitella hyvää esimiestyötä, sujuvia työprosesseja ja toimivia hoitoketjuja. Lisäksi olemassa olevaa osaamista on hyödynnettävä tehokkaasti. Työntekijät on otettava mukaan säästöjen suunnitteluun, sillä heillä on usein paras tieto käytännön toimista.

Lähde: http://www.tehy.fi/medialle/tiedotteet/?x28862999=30316274 

 

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...