Jump to content
MAINOS

Itseohjautuvuuden lisääminen nopeutti hoitoprosessia Meilahden päivystyksessa peräti 17 %


Hoitajat.net
 Share

HUS:n Meilahden päivystysyksikössä on suoritettu viime huhtikuusta lähtien toiminnan kehittämiseen tähtääviä kokeiluja, jotka suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä päivystyksen työntekijöiden kanssa. Eräs kokeiluista keskittyi potilaiden läpimenoaikojen lyhentämiseen. Kokeilun aikana yksikkö onnistui nopeuttamaan prosessia jopa 1,5 tunnilla. 

Tavoitteena oli tutkia, miten yksikön palvelua voitaisiin parantaa lisäämällä henkilökunnan itseohjautuvuutta toiminnan kehittämisessä. Käytännön tasolla kokeiluissa tehtiin muutoksia yksikön päivittäisiin työskentelytapoihin. Esimerksi yksi kokeilu keskittyi potilaiden läpimenoaikoihin, jossa tehtiin muutoksia potilaiden kirjaamistapaan sekä hoidon tarpeen arviointiin. Prosessin katsottiin alkavan siitä hetkestä, kun potilas saapuu vastaanotolle ja kirjataan sisään. Päätöspisteenä puolestaan toimi päivystyksen osalta hoitopäätös, jonka pohjalta potilas voidaan ohjata osastolle tai kotiuttaa.

Muutosten ansiosta potilaiden läpikäymä prosessi nopeutui peräti 17 prosenttia suhteessa vertailuajankohtaan. Kokeilussa huomattiin myös, että ruuhkalla oli vähemmän vaikutusta kokonaisprosessin kestoon.

- Onnistuimme poistamaan pullonkauloja hoitohenkilökunnan väliltä tehokkaasti. Aiomme jatkossa suorittaa vastaavanlaisia kokeiluja enemmän. Tulevat kokeilut keskittyvät muun muassa päivittäiseen johtamiseen sekä päivystyksen ja osastojen väliseen yhteistyöhön, kertoo HYKS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén.

Itseohjautumista painottava kokeilu kerää kiitosta myös Meilahden päivystyksen asiantuntijasairaanhoitaja Henri Forsblomilta.

- Muutos näkyi selkeästi työssä. Pystyimme auttamaan ihmisiä joustavammin ja saimme myös ohjattua ihmiset oikeaan paikkaan aiempaa nopeammin, millä on varmasti merkitystä päivystykseen tuleville ihmisille.

Tieto nykyisen toiminnan haasteista on viime kädessä aina työntekijöillä. Sen vuoksi on välttämätöntä, että heidät otetaan mukaan suunnitteluun heti alusta alkaen.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...