Jump to content
MAINOS

Ikäihmisten päihdehoitotyötä kehittänyt sairaanhoitaja palkittiin


Hoitajat.net
 Share

Vuoden 2016 päihdesairaanhoitajaksi on valittu joensuulainen sairaanhoitaja Anne Kejonen. Kejonen työskentelee Itä-Suomen aluehallintovirastossa terveydenhuollon ylitarkastajana. Anne Kejonen on kehittänyt erityisesti ikäihmisten päihdehoitotyötä, jolle on kasvava tarve.

Suomen Sairaanhoitajaliitto palkitsee vuosittainen päihdehoitotyötä ansiokkaasti kehittäneen kätilön, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan. Palkintolautakunta kiittelee Anne Kejosta käytännönläheisestä, mutta näyttöön perustuvasta kiinnostuksesta ehkäisevään päihdehoitotyöhön.

Anne Kejonen on toiminut Sairaanhoitajaliiton päihdehoitotyönverkostossa sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n toiminnassa aktiivisesti 2000-luvulta saakka. Hän on ollut mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille puheeksioton työvälineitä ikäihmisten palveluissa.

Iäkkäiden päihdeongelmat kasvussa

Ikäihmisten alkoholinkäyttö on yleistynyt, eikä alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia osata aina ennakoida. THL:n tutkimusten mukaan terveydenhuollon vuodeosastoilla päihdesairauksien vuoksi (2014) hoidetuista 17,6 prosenttia oli yli 65-vuotiaita.

Tältä pohjalta on syntynyt ikäihmisille itselleen suunnattu mittari, joka auttaa arvioimaan alkoholin käyttöä. Samalla mittari antaa tietoa alkoholin ja lääkkeiden huonosta yhteensopivuudesta sekä neuvoo alkoholin käytön vähentämisessä. Anne Kejonen pitää varhaista alkoholin käytön puheeksiottoa sairaanhoitajan ja kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä erittäin tärkeänä. Varhaisella puheeksiotolla voidaan ennaltaehkäistä alkoholista johtuvien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen kehittymistä.

– Meillä on vielä tehostamisen varaa alkoholin käytön puheeksiotossa eri palveluissa, Anne Kejonen toteaa.

Kejonen on kiitollinen palkinnosta ja kokee päässeensä hienojen osaajien joukkoon.

– Tunnustus osoittaa, että myös virkamiestyössä voi kehittää päihdehoitotyötä. Samalla se velvoittaa pitämään päihdehoitotyötä jatkossakin esillä sekä innostaa olemaan vapaa-aikana entistä aktiivisempi alueyhdistystoiminnassa.

Kejonen kiittää Sairaanhoitajaliittoa saamastaan tunnustuksesta sekä työnantajaansa Itä-Suomen aluehallintovirastoa siitä, että työ on mahdollistanut kehittämistyön.  Kejosen mukaan päihdetyön kehittäminen on yhteistyötä, ja osaavat kumppanit ja verkostot ovat avainasemassa.

– Anne on aina ollut kiinnostunut siitä, miten päihdehoitotyö saataisi osaksi muuta kliinistä hoitotyötä. Vaikka hän on siirtynyt asiantuntijatehtäviin, käytännön hoitotyö ja sen arki ovat pysyneet mielessä., sairaanhoitaja, työnohjaa Petri Kylmänen kuvailee palkittua.

Kejonen vastaa työssään ehkäisevän päihdehoitotyön ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. Hän tukee kuntia, järjestöjä ja eri toimijoita päihdehaittojen ehkäisyssä, hyvinvointityössä sekä valtakunnallisten ohjelmien ja suositusten jalkautumisessa.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...