Jump to content
MAINOS

Iäkkäiden hoitaminen ei innosta sairaanhoitajaopiskelijoita


Hoitajat.net
 Share

Kuvituskuva

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostus iäkkäiden hoitotyöhön urana on parhaimmillaankin vain kohtalaista. Kiinnostusta lisää, jos opiskelijalla on aikaisempaa työkokemusta hoitotyöstä, hän on osallistunut iäkkäiden hoitotyön opetukseen tai opiskellut aiheesta lisää itsenäisesti. 

– Tutkimukseni tulokset ovat linjassa kansainvälisissä tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Ikäihmisten parissa tehtävä hoitotyö ei houkuttele ensisijaisena uravalintana. Työuran valinta on monitahoinen prosessi, mutta on kuitenkin lupaavaa, että sitä voidaan opetusvalinnoilla edistää, Turun yliopistossa väittelevä Sanna Koskinen kertoo.

Huolimatta iäkkään väestön yleisestä hyvinvoinnin lisääntymisestä, osa ikäihmisistä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan monia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Samanaikaisesti ikäihmisten määrän lisääntyessä myös eläkkeelle jäävien hoitajien määrä kasvaa.

– Pelkkä koulutuspaikkojen määrän lisääminen ei yksin takaa sairaanhoitajien riittävää määrää iäkkäiden hoidossa. On myös pyrittävä varmistamaan, että alalle hakeutuu iäkkäiden hoitamiseen motivoituneita sairaanhoitajia, Sanna Koskinen sanoo.

Ikäihmiset soveltuvat sairaanhoitajaopiskelijoiden kouluttajiksi 

Tutkimuksessa toteutettiin kahden ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoille koulutusviikkko, jossa yli 70-vuotiaat henkilöt toimivat ikääntymisen asiantuntijoina osallistuen kouluissa järjestetyille tunneille.

– Koulutuskokeilun tulokset olivat rohkaisevia. Koulutusviikolle osallistuneet opiskelijat olivat kiinnostuneempia iäkkäiden hoitamisesta ja heillä oli myönteisemmät asenteet ikäihmisiä kohtaan kuin vertailuryhmän opiskelijoilla, Koskinen kertoo.

Ikäihmisten osallistuminen terveysalan koulutukseen on Suomessa vielä uutta. Samalla, kun opiskelijat oppivat ikäihmisten kokemuksista, ikäihmiset pääsivät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osallistumalla tulevien terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen ja osaamisen kasvattamiseen.

– Usein ikäihmisten osallistumisen katsotaan kuuluvan vain sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Ikäihmisillä on kuitenkin paljon annettavaa myös monilla muilla yhteiskunnan alueilla, kuten sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Tutkimukseni opiskelijat pitivätkin ikäihmisten tuomaa panosta koulutusviikolle oman oppimisensa kannalta aivan keskeisenä.

Väitöskirja sähköisenä:
Nursing students and older people nursing - Towards a future career
(Sairaanhoitajaopiskelijat ja iäkkäiden hoitotyö - Kohti tulevaisuuden työuraa)  

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...