Jump to content
MAINOS

Hoitotyö ei aina perustu viimeisimpiin tutkimuksiin ja suosituksiin


Hoitajat.net
 Share

Kyselyyn osallistuneista hoitotyön johtajista ja asiantuntijoista puolet vastasi, ettei heillä ole käytössä tarvittavaa tutkimustietoa.  Kuvituskuva: Shutterstock

Hoitajat haluavat hoitaa potilaita parhaaseen tietoon perustuen, mutta organisaatioiden resurssit ja käytännöt eivät sitä vielä mahdollista. Kaikilla työpaikoilla hoitotyö ei perustu viimeisimpiin tutkimuksiin ja suosituksiin. Asia käy ilmi Hoitotyön tutkimussäätiön ja Sairaanhoitajaliiton kyselystä.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että potilaan saaman hoidon tulee perustua luotettavaksi arvioituun tutkimustietoon. Siitä huolimatta vain 63 %  sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivista hoitotyön johtajista ja asiantuntijoista ilmoitti sen olevan organisaationsa strateginen tavoite.  Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista yli puolet oli sitä mieltä, etteivät hoitokäytännöt perustu tutkimustietoon eivätkä viimeisimpiin hoitosuosituksiin.

Potilaan saaman hoidon laatu ja turvallisuus voivat vaihdella hoitavasta henkilöstä ja hoitopaikasta riippuen. Edellisessä hoitopaikassa tehty hyvä hoito voi vesittyä seuraavan hoitopaikan vanhentuneiden hoitokäytäntöjen vuoksi.

- Vanhentunut hoitokäytäntö voi aiheuttaa potilaalle esimerkiksi painehaavan, jonka seurauksena potilaalle aiheutuu tarpeetonta  kärsimystä ja yhteiskunnalle tuhansien eurojen lisäkustannuksia, toteaa Hoitotyön tutkimussäätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen. 

Vaikka lähes kaikki johtajat ja asiantuntijat näkivät organisaatioiden sisäisen koulutuksen tärkeänä, yli puolet sairaanhoitajista kertoi, ettei heille ole järjestetty koulutusta tutkimustiedon käytöstä.

- Hoitotyöntekijöiden toiminnalla on suuri merkitys potilaiden hoidon tuloksiin ja laatuun, ja siksi heidän osaamisensa tulee varmistaa koulutuksella. Asiaa ei kuitenkaan saa jättää hoitajien vastuulle, vaan organisaatioiden tulee varmistaa osaaminen tarjoamalla koulutusta ja muut riittävät resurssit, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela sanoo.

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja Sairaanhoitajaliiton kysely lähetettiin noin 50 000 sairaanhoitajan, hoitotyön johtajan ja asiantuntijan tehtävissä toimiville.  Kyselyyn vastasi 1403 terveydenhuollon ammattilaista.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

11 tuntia sitten, Vieras: Käytäntö ensin kirjoitti:

Ei enää lisää teoriaa käsityöläisille!!! 

Ne kädet kannattaa pitää niin pitkään taskussa ennen kuin tietää miksi niillä käsillä tehtäviä toimenpiteitä tehdään.

Link to comment
Share on other sites

Nykyisin vanhustenhoito on aivan pielessä. Sijaisia ja keikkatyöntekijöitä käytetään paljon. Mitään perehdytystä ja raporttia ei kuitenkaan anneta asukkaista. Palveluesimiehiltä puuttuu osaamista ja käytännön kokemusta. Opiskelua jatketaan heti valmistumisen jälkeen  ja näin ei osata ohjat ruohonjuuritason työtä. Hoiva-avustajat korvaavat lähihoitajat vaikka heidän koulutuksensa ei ole kattavaa. Toisaalta, valmiit lähihoitjat palkataan säästämisen takia hoiva-avustajina jos Lop lääkekurssia ei ole suoritettu. Kokeneiden hoitajien osaamista ei hyvödynnetä jos he tekevät keikkatyötä. Työpaikkaan tullessamme vakinainen henkilökunta ei esittele itseään eikä edes tervehdi töihin tullessamme. Keikkatyöntekijä saa puurtaa yksin osastolla, vakinaiset on kimpassa keskenään. Töistä lähtiessään  he huutava heit vain vakituisille . Keikkkatyöntekijä on näkymätön ja osaston alinta kastia.Häntä saa arvostella ja häneltä voi vaatia , vaikka ei perhdytystä ja raporttia ole saanutkaan.

Link to comment
Share on other sites

Eihän se olekaan huono asia 1 Huonoa on vain se että hoitotyötä johtavat kokemattomat henkilöt ja siksi työt ei suju ja potilas/asukas kärsii.Sairaaloissa hoito on usimmiten hyvää ja työt tehdään järjestelmällisesti. Esimekiksi kerroin palveluohjaajalle etten saanut raportia. Yöhoitj aantoi raportin hoiva-avustajalle. Hoiva-avustaja ei saa kuitenkaan edes kirjata ja minä vastasin osastosta, lääkehoidosta ja muusta, esimies vastasi että MEILLÄ EI ole aikaa antaa raporttia!!!??

Edited by Casper66
Link to comment
Share on other sites

Hyviä kokemuksia keikkilusta minulla on helsingin akuuttisairaaloista ja erikoisairaanhoidosta. Vanhusten hoito on huonosti järjestettyä ja useimmiten vanhuspaikoiss aon ikävä ilmapiiri. Oli eräs vanhinkoti jok aoli tosi kiva. sekin valitetavasti suljettiin.

Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...