Jump to content
 •  

  Fysioterapeutit erikoistuvat iäkkäiden kuntoutukseen

  Hoitajat.net

  Suomi on valittu osallistujaksi Euroopan tähänastisista suurimpaan kliiniseen tutkimukseen. SPRINTT-tutkimushankkeessa kartoitetaan vanhuuden haurastumisen eli gerastenian syitä ja tutkitaan, voidaanko liikunnalla ja ravitsemuksella ehkäistä haurastumista. Viime vuosina ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen on noussut inhimillisesti tärkeäksi ja yhteiskunnallisesti merkittäväksi asiaksi. Edistämällä ikääntyneiden toimintakykyä saavutetaan lisää kotivuosia ja laadukkaampia ja hoidoiltaan kevyempiä vuosia hoiva- ja hoitoyksiköissä. Fysioterapeutit ovat ammattikuntana vastanneet haasteeseen ja kouluttautuneet joukolla ikääntyneiden kuntoutuksen erityisosaajiksi. Osaamisvaatimukset ovat suuret, sillä ikääntyneet eroavat kuntoutujina monessa kohdin nuoremmista ikäpolvista.

  - Jäljellä olevan toimintakyvyn tunnistaminen ja sen vahvistaminen on ikääntyneiden kuntoutuksen avainasia, joka edellyttää rohkeutta kohdata ihminen. Hyvinkin huonokuntoiselta vaikuttavalla ikääntyneellä on monenlaisia, elämän varrella kertyneitä voimavaroja ja selviytymisstrategioita, joita tukemalla saadaan lisää laadukkaita elinvuosia, sanoo geriatriseen kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti ja kouluttaja Maija Käyhty.

  Vaikka julkiseen keskusteluun nousevat pääsääntöisesti vanhustenhoidon epäkohdista kertovat uutiset, paljon hyvää on jo tapahtunut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan suomalaisten ikääntyneiden toimintakyky on 2000-luvulla kohentunut. Toimintakyvyn paraneminen puolestaan jarruttaa terveydenhuoltokustannusten kasvuvauhtia.

  - Meillä on jo siirrytty makuuttavasta hoitokulttuurista istuvaan hoitokulttuuriin, mutta se ei riitä. Nyt on mitä pikimmin päästävä eteenpäin ikääntyneiden liikkumisen aktivointiin arjessa. Sen vaikutuksista saatiin vahva tutkimusnäyttö vuosina 2008-2011 toteutetussa Finalex-tutkimuksessa, joka osoitti , että muistisairaiden tavoitteellinen liikunnallinen kuntoutus hidastaa muistin heikkenemistä ja parantaa toimintakykyä ja on lisäksi kustannustehokasta ja kannattavaa.

  Vuoden alussa käynnistynyt, kahden vuoden ajanjaksolla 2016-2018 yhdeksässä Euroopan maassa toteutettava SPRINTT-tutkimus antaa entistä kattavampaa tietoa siitä, miten vanhuuteen usein liittyvää haurastumista voidaan ehkäistä. Haurastumisesta kärsii tällä hetkellä joka kymmenes 70 vuotta täyttäneistä.  SPRINTT-tutkimusta vetää professori Timo Strandberg ja sitä rahoittavat Helsingin yliopisto ja Kela. Tutkimuksen geriatriset liikunnalliset ryhmät toteuttaa Suomen Fysiogeriatria Oy, joka oli mukana myös Finalex-tutkimushankkeessa ja on kehittänyt fysiogeriatrista kuntoutusta jo 35 vuoden ajan.

  Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry ryhtyi vuonna 2005 yhteistyössä Suomen Fysiogeriatria Oy:n kanssa täydennyskouluttamaan fysioterapeutteja ikääntyneiden kuntoutuksen eli geriatrisen fysioterapian erityisosaajiksi. Koulutuksesta on valmistunut jo yli 150 fysioterapeuttia eri puolille maata. Tuorein koulutusryhmä saa todistuksensa tänään.

  FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen toteaa, että ikääntyneiden kuntoutuspalveluja tarvitaan yhä enemmän. – Iäkkäiden kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit vievät kuntoutuspalvelua paitsi koteihin, myös palvelutaloihin ja sairaaloihin. Yhä useammat omaiset hankkivat kuntoutusta lahjaksi läheisilleen.

  Viime vuosina on saatu vahva tutkimusnäyttö siitä, että iäkkäiden kuntoutukseen erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelema ja toteuttama säännöllinen, iäkästä yksilöllisesti ohjaava kuntoutus on sekä kustannustehokasta että laadukkaita elinvuosia lisäävää. – Erityisosaamista tarvitaan, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että iäkäs on kuntoutujana monessakin suhteessa erilainen kuin nuoremmat ikäpolvet. Esimerkiksi tietous iäkkään oikeanlaisesta ravitsemuksesta ja riittävän ravinnonsaannin turvaamisesta on lisääntynyt oleellisesti, samoin tutkimustieto lihaskunnon ylläpitämisen tärkeydestä ja keinoista.

  Iäkkäiden tuloksellisen kuntoutustyön osaamisvaatimukset ovat suuret. Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutukseen voivat osallistua vain fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet. Koulutus koostuu 30 suomalaisen geriatrian asiantuntijakouluttajan ohjauksessa toteutettavista lähiopetuspäivistä (12 päivää, 4 moduulia) ja itsenäisen opiskelun osuudesta (ennakkotehtävä ja koulutuksen aikana toteutettava laaja kehittämistehtävä). Koulutuksen yhteydessä suoritetaan Dementiatyön passi® ja muistikuntoutusryhmien järjestämiseen pätevöittävä Muisku™ -ohjaajakoulutus. Koulutuksen järjestää Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry yhteistyössä Suomen Fysiogeriatria Oy:n kanssa. Uusi koulutusryhmä aloittaa vuosittain, seuraava syksyllä 2016.
   


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Rekisteröidy yhteisöömme

  Tervetuloa joukkoon!

×
×
 • Create New...