Jump to content
MAINOS

Enemmistö suomalaisista kiinnostuneita käyttämään digitaalisia terveyspalveluja


Hoitajat.net
 Share

Kaksi kolmesta suomalaisesta uskoo digitaalisten terveyspalvelujen, kuten mobiilisovellusten, videovälitteisten lääkärinvastaanottojen tai omatoimisen mittaamisen, lisääntyvän seuraavien viiden vuoden aikana. 68 prosenttia suomalaisista on vähintään jossain määrin kiinnostuneita käyttämään niitä. Tämä ilmenee LähiTapiolan tuoreesta Terveyskatsaus-tutkimuksesta. Suomalaiset ovat myös valmiita käyttämään omaa rahaa terveyspalveluihin useita satoja euroja vuodessa. 

Digitaalisten terveyspalvelujen käytön lisääntymiseen uskovat lähes yhtä paljon kaikki ikäryhmät – ainoastaan 18–34-vuotiaat eivät odota digitalisaation merkittävää lisääntymistä yhtä paljon.

– Digitalisaatio tukee sairauksien ennaltaehkäisyä, sillä sovellukset kulkevat ihmisten mukana koko ajan. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi laboratoriokokeita tehdään varmasti yhä enemmän itse kotona, ja tulokset lähetetään analysoitavaksi asiantuntijoille. Maailmalla virtuaaliset lääkärikäynnit ovat jo käytössä. Digitalisaatio vapauttaa hoidon resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Uskon, että tämä lisää terveydenhuollon tuottavuutta enemmän kuin tehostaminen. Näin voidaan alentaa kustannuksia, mutta saada jopa parempia terveysvaikutuksia aikaiseksi, sanoo terveydenhuollon johtaja Jarno Mäkinen LähiTapiolasta.

Puolet suomalaisista uskoo, että digitaalisten terveyspalvelujen merkittävä lisääntyminen vähentää perinteisten lähiterveyskeskusten käyttöä merkittävästi tai ainakin jonkin verran.

– Uskomme, että digitaaliset palvelut korvaavat perinteisiä käyntejä, ja kansainväliset esimerkit osoittavat, että asiakkaalle kokemus voi olla parempi kuin vanhassa mallissa. Digitaalisuus mahdollistaa esimerkiksi ryhmäkäynnit entistä helpommin. Samoin videovälitteisellä lääkärinvastaanotolla asiakas voi kokea saavansa lääkärin huomion jopa paremmin kuin perinteisellä käynnillä, Mäkinen sanoo.

Lapsiasiakkaiden määrä kasvanut yksityisellä sektorilla jopa 28 prosenttia

LähiTapiola tutki yksityisten ja julkisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudennäkymiä myös keväällä laajassa Veroilla ja varoilla -tutkimuksessa. Sen mukaan yksityisten palvelujen käyttäminen ja terveysvakuuttamisen lisääntyminen näkyvät lääkärien ja hoitajien työssä jo selvästi. Viidennes tutkimukseen vastanneista lääkäreistä ja hoitajista sanoo, että terveysvakuuttamisen suosio näkyy työssä. Erään vastaajan arvion mukaan lapsivakuutusten yleistymisen myötä lapsiasiakkaiden määrä on kasvanut yksityisellä sektorilla 28 prosenttia.

– Pienten lasten vanhemmat vakuuttavat lapset. Heitä ei näy terveyskeskuksessa niin paljon kuin ennen, eräs vastaaja kommentoi avoimissa vastauksissa.

Terveyden ammattilaiset ovat huomanneet vakuuttamisen myös laskevan kynnystä lääkärillä käymiseen pienemmissäkin vaivoissa. Julkisen sektorin asiakkaissa nähdään muutoksen myötä yhä suurempi osa vanhuksia, vähävaraisia ja monisairaita. Tutkimukseen vastanneista lääkäreistä ja hoitajista vain muutama arvioi, että terveysvakuuttamisen suosio ei näy mitenkään heidän työssään.

Omaa rahaa ollaan valmiita käyttämään terveyspalveluihin satoja, jopa tuhansia euroja vuodessa

Veroilla ja varoilla -tutkimuksen kansalaiskyselyssä kysyttiin, kuinka paljon suomalaiset ovat valmiita käyttämään vuodessa omaa rahaa terveyspalveluihin. Vastaajista yhteensä 56 prosenttia on valmiita käyttämään 100–500 euroa vuodessa terveydenhoitoon. Yhteensä 16 prosenttia on valmiita käyttämään jopa 500–2000 euroa vuodessa terveyspalveluihin. Kun kysyttiin valmiutta käyttää omia varoja vanhuuteen varautumiseen, vastaajaprosentit olivat suurin piirtein samat.

Tutkimuksessa yleisimpiä perusteluja terveysvakuutusten ottamiseen olivat hoitoonpääsyn nopeus ja mahdollisuus valita hoitopaikka. Yli kolmannes vastaajista nosti esille myös sen, että vakuutuksen myötä pääsee valitsemaan itse hoitavan lääkärin.

--
LähiTapiola kysyi suomalaisten suhtautumista digitaalisiin terveyspalveluihin Arjen katsaus -tutkimuksen yhteydessä syyskuussa 2015. Kyselyn toteutti LähiTapiolan toimeksiannosta YouGov Finland. Vastaukset kerättiin sähköisenä kyselynä 10. –14.9.2015 YouGovin kuluttajapaneelissa, ja kyselyyn vastasi 1265 henkilöä. Tutkimuksen keskimääräinen luottamusväli on +/- 2,4%.

LähiTapiolan Veroilla ja varoilla -kyselytutkimuskokonaisuuden toteutti Aula Research Oy tammi-helmikuussa 2015. Tutkimuksissa kysyttiin kansalaisten sekä poliitikkojen, virkamiesten, terveydenhuollon yrityspäättäjien, lääkärien ja sairaanhoitajien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Kyselyihin vastasi 1 220 kansalaista ja 2 087 terveydenhuollon sidosryhmien edustajaa. Tutkimustulokset asiantuntijoiden ja poliitikkojen kommentoimana on julkaistu Veroilla ja varoilla -raportissa.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...