Jump to content
MAINOS

AVI: Henkilökunnan vaihtuvuus ja vaikea saatavuus haittaavat vanhuspalveluiden järjestämistä


Hoitajat.net
 Share

Henkilökunnan vaihtuvuuden aiheuttamat ongelmat käyvät ilmi Etelä-Suomen aluehallintoviraston raportista, jossa tarkastellaan yksityisiin ikäihmisten hoivakoteihin tehtyjen tarkastuskäyntien havaintoja. Havainnot perustuvat kuntien ja sote-kuntayhtymien yksityisiin hoivakoteihin keväällä 2019 tekemiin tarkastuskäynteihin sekä aluehallintovirastolle vireille tulleisiin valvontailmoituksiin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen vanhuspalvelujen järjestämisessä on samantyyppisiä, runsasta keskustelua herättäneitä pulmia kuin muuallakin maassa. Näistä ammatillisen henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys muodostavat isoimman rakenteellisen ongelman. Sekä hoito- ja hoivahenkilökunnan että esimiesten rekrytointi on haastavaa. Myös tukipalveluhenkilökunnan rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia.

Henkilöstön vaihtuvuudesta seuraa lukuisia toiminnan järjestämiseen liittyviä ongelmia. Tilanne näyttäytyy muun muassa lääkitysturvallisuudessa, mikä on uhka myös asiakasturvallisuudelle. Epävakaa esimies- ja henkilökuntatilanne, henkilökunnan vähäisyys ja kuntouttavan henkilökunnan puute kytkeytyvät ainakin osittain siihen, miten hoivakodeissa järjestetään asiakkaiden elämänlaatua parantavaa toimintaa, kuten virkistys- ja kuntoutustoimintaa. 

AVIn mukaan hoiva- ja hoitohenkilökunnan heikko saatavuus ja ammatillisen henkilökunnan vaihtuvuus muodostavat isoimman ongelman vanhuspalveluiden laadulle ja järjestämiselle. Tällaisessa vaikeassa tilanteessa myöskään omavalvontaa ei saada juurtumaan tavoitellulla tavalla osaksi yksiköiden ja henkilöstön jokapäiväistä toimintaa.

Toivottavaa ei ole kehityssuunta, jossa henkilökunnan vaikean saatavuuden tai kustannuspaineiden vuoksi ympärivuorokautista asumista vähennetään ja siirrytään pienemmällä henkilökuntamäärällä toimivaan kevyempään palveluasumiseen, vaikka ikäihmisten hoivan ja palvelujen tarve on entisellään. Tällaisesta muutoksesta on ollut merkkejä jo jonkin aikaa.

Isossa osassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen hoivakodeista toiminta on kuitenkin asianmukaista ja laadullisesti hyvää. Iso osa palvelujen tuottajista on myös ryhtynyt välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin saamansa ohjauksen perusteella.

Linkki raporttiin

Lähde: AVI

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

Guest 30 vuotta hoitajana

Posted

On turha puhua henkilökunnan / keikkalaisten puutteesta, koska IKÄ RASISMI valtaa.... Tämä on totta, otetaan nuoret jotka kuitenkin peruu keinat etc.

Link to comment
Share on other sites

Asukasmateriaali on entistä haastavampaa, tavalla tai toisella. Tiukassa ovat mummot jotka voivat istua hoivakodin pihalla marjoja poimimassa. Jos jokaista asukasta pitää pyörätuolissa lykkiä kun ensin on saanut tammikuun pakkasella puettua lämpimäksi ( usein laina-ja perintövaatteilla kun omaiset ei halua hankkia)...Tai kengät! Jokainen hoitaja tietää mitä on vetää piukat 20-30 vuotta vanhat talvikengät turvonneisiin jalkoihin...

Link to comment
Share on other sites

Työpaikan työilmapiiri on ratkaisevin tekijä siihen, saako työpaikka vakituisia työntekijöitä ja keikkalaisia vai ei. Isossa Hoivakodissa voi olla 1-2 työntekijää, jotka määräävät ns. kaapinpaikan ja leikkivät pikkupomoa. Joskus jopa tuntuu että jopa lähiesimiehet ja pomot pelkäävät heitä. Työharjoittelu-opiskelijat aistivat nopeasti ongelmat työilmapiirissä, ja etsivät mukavamman paikan mennä kesätöihin tai hakea vakituista paikkaa valmistumisen jälkeen. Työpaikka voi olla myös sokea ja pitää itseään hyvähenkisenä työpaikkana vaikka pinnan alla olisi kuinka tulehtunutta, ilmenee sitten sairaspoissaoloina.

Raskaan pienipalkkaisen työn kestää kun yhdelle ei kasaannu liikaa työtä ja työparina on työntekijä joka ei laista tehtävistä. Alalle ei pitäisi kouluttaa sille soveltumattomia, sen pitäisi olla selvää.

Link to comment
Share on other sites

Hoitoala kaipaa suuresti työntekijöidensä arvostusta! Sisar hento valkoinen kutsumusammatissaan joutaa romukoppaan! Kun vuosia jaksetaan kohdella työntekijöitä huonosti ja repiä kaikki hoitajan selkänahasta ja työhyvinvoinnista, hoitajat alkaa äänestää jaloillaan. Sydämeni on tehty tähän ammattiin, mutta niin ala arvoisesti kuin kokeneita työntekijöitä (ja uusiakin) työpaikassani nykyisin kohdellaan, mietin hyvin usein että saman palkan saisi paljon helpommin muualla. Ottakoot sieltä tulijoiden jonosta uusia voimia töihin, sehän kuuluu olevan pitkä, vaan ei sieltä sijaisuuksiin ole enää hetkeen vapaa ehtoisia tullut. Sana kiirii... 

Link to comment
Share on other sites

Mitä mustempi olet ja nimi ulkomaalainen, saat heti hoitoalan töitä. Ai niin, ja kun ei ole työkokemustakaan, niin halpaa työvoimaa. Näin tehdään attendossa,esperillä ja kaupungeissa. Hävettää ihan. Onneksi jätin hoiva-alan 23v sitä tehneenä...mulle riitti!

Link to comment
Share on other sites

Esim AVI:n mielestä hoivakodeissa ei kuulemma tarvitse lain mukaan olla vakituista henkilökuntaa, laki sanoo että varsin ok tehdä kummallisia runkosopimuksia (työsuhteen irvikuvia), pätkäsopimuksia  ja ihme keikkalaisilla pyörittämistä, ja potkujakin voi antaa tekaistuin perustein tuon tuostakin, aivan laillista. Hulluus, valheet, väärä vallankäyttö, hyväksikäyttö ja työilmapiirit ei tarkastuksissa näy, eikä työsuojelurikokset ketään näytä kiinnostavankaan (henkinen väkivalta, terveydelliset ja taloudelliset vahingontuottamiset ja monenlainen syrjintä ihan arkipäivää sote aloilla), tuplavuorojen teettämistä, vääristäviä ulkoiluttamiskirjaamisia, epäeettistä ihmisten säilömistä jne. Kukaan täyspäinen ei kauaa noissa paikoissa jaksa, mutta minne voit hoivaa tarvitsevan omaisesi viedä? Törkeä ihmisten kohtelu lähtee valtion tasolta, EU:n sanktiotkaan perusturvan romuttamisesta ei ole tätä kehitystä pysäyttänyt. Numerot, mitoitukset, lait ja robotit  ei pahuudelta suojaa. Ihminen tarvitsee yhteyttä toisiin ja luontoon. Riistämisen ja tuhon aika tulisi tunnustaa ja pysäyttää, mutta miksi se niitä kiinnostaisi, jotka hekumansa tällä ansaitsee ja orjiahan riittää, tuodaan vaikka ulkomailta niitä "työllisiä", vaikka omassa maassa yli 0,5 miljonaa työtöntä. Inhimilliset tarpeet palautettava oikeaan arvoon! Kansantuhoa voi näköjään tehdä kaunopuheiden varjossa. Miten on mahdollista, että röyhkeä, riistoon pohjaava väärä valta kaunistellaan "työoloiksi", jopa sote aloilla?

Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Lisää ajankohtaisia

  • Hallituksen kaksipäiväinen kehysriihi alkaa tänään. Tehy vaatii sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen vahvistamista kehysriihessä. Lähes kaikki hyvinvointialueet ovat vakavasti alijäämäisiä ja yt-neuvotteluja käydään ympäri maata. Palveluista joudutaan leikkaamaan ja jopa henkilöstöä vähentämään.
   Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kritisoi puheita sote-alasta kulueränä ja rahareikänä. Hänen mukaansa terveydenhuolto on investointi, joka mahdollistaa suomalaisten osallistumisen työelämään ja yhteiskunnan toiminnan.
   – Jos Suomessa nyt merkittävässä määrin ajetaan alas julkinen terveydenhuolto, sitä on mahdotonta enää saada takaisin, muistuttaa Rytkönen Tehyn tiedotteessa.
   Tehy vaatii rehellisyyttä hyvinvointialueiden taloustilanteen taustoista ja varoittaa julkisen terveydenhuollon alasajamisen seurauksista.
   Tehyn vaatimuksia
   Sote-alan rahoituksen vahvistaminen pitkäjänteisesti Panostus peruspalveluihin, kuten hoitajavastaanottoihin, fysioterapeuttien suoravastaanottoihin ja lääkkeenmääräämisen erityispätevyyden omaavien hoitajien lisäämiseen Lasten ja nuorten psykiatristen ja mielenterveyspalvelujen rahoituksen turvaaminen Ikääntyneiden kuntoutuksen, kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen resurssien lisääminen Kela-korvausmallin vaikutusten arvioiminen huolella ennen sen käyttöönottoa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannustimien kehittäminen
   Lue lisää...
  • Hoitoalalla työskentelevien taloudelliset haasteet ovat tulleet näkyviin uudessa selvityksessä, joka paljastaa lähihoitajien hakevan kulutusluottoja huomattavasti useammin kuin muissa ammattikunnissa työskentelevät.
   Vertailussa kävi ilmi, että lähihoitajat ovat hakeneet luottoja yli 20 kertaa enemmän kuin opettajat ja neljä kertaa useammin kuin sairaanhoitajat. 
   Selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysalan työntekijät sekä muut pienituloiset, fyysisesti raskasta työtä tekevät ammattilaiset hakevat suurimpia kulutusluottoja suhteessa palkkaansa. Esimerkiksi laitoshuoltajat hakevat keskimäärin yli viisinkertaisia kulutusluottosummia verrattuna kuukausipalkkaansa.
   Etua Oy:n selvitys Selvitys heijastaa hoitoalan työntekijöiden taloudellisia haasteita ja korostaa tarvetta ymmärtää paremmin alan ammattilaisten taloudellista tilannetta.
   Lisätietoja: https://www.etua.fi/kulutusluotot-ammattikunnittain
   Lue lisää...
  • Lapissa FinnHEMS 51 -lääkintähelikopterissa työskentelevä Tero Karvinen on saanut vuoden ensihoitaja 2024 -tunnustuksen. Rovaniemeläisen Karvisen työura lääkintä- ja pelastushelikoptereiden parissa on kestänyt jo yli kaksi vuosikymmentä. Hänen ammattitaitonsa ja sitoutumisensa ensihoidon alalle on nyt saanut ansaittua huomiota.
   Karvisen ura on ollut monipuolinen: hän on toiminut esihenkilönä, osallistunut pintapelastustehtäviin ja ollut mukana kehittämässä ensihoitotyötä niin Lapissa kuin kansainvälisestikin. FinnHEMS 51 -helikopteriyksikkö, jossa Karvinen työskentelee, on erityinen, sillä se on ainoa Suomen seitsemästä FinnHEMS-yksiköstä, jossa on kaksi ensihoitajaa ja kaksi lentäjää päivystämässä. Muissa yksiköissä toimii kolmen hengen tiimit, jotka koostuvat lääkäristä, lentäjästä sekä HEMS-ensihoitajasta tai HEMS-pelastajasta.
   Vuoden ensihoitaja valitaan laajapohjaisesti ensihoidon ammattilaisten ja järjestöjen edustajista koostuvan raadin toimesta. Palkinto myönnettiin Karviselle FinnEM-konferenssissa Oulussa 4.4.2024. Valintaraatiin kuuluivat alan asiantuntijat, kuten ensihoitolääkärit, ensihoidon opettajat sekä Suomen Ensihoitoalan liitto, Tehy ja Pelastustieto-lehti.
   Vuoden ensihoitajan titteli on avoin ehdotuksille kaikilta, mikä tekee Karvisen valinnasta entistä merkityksellisemmän.
   Vuoden ensihoitaja Tero Karvinen

   Lue lisää...
  • Itä-Suomen yliopistossa toteutettu tuore väitöskirjatutkimus tuo uutta tietoa sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisesta ja sen kehittämisestä 3D-pelien avulla. Tutkimuksen mukaan pelillistäminen voi olla tehokas keino parantaa sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista, mikä on olennaisen tärkeää potilasturvallisuuden kannalta.
   Väitöskirjassa tutkittiin sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista sekä arvioitiin interaktiivisen 3D-pelin vaikutusta osaamisen kehittymiseen. Tulokset osoittavat, että pelillistäminen voi tarjota motivoivan ja tehokkaan tavan oppia lääkehoidon periaatteita ja käytäntöjä.
   – Sairaanhoitajilla on oleellinen rooli turvallisessa lääkehoidon prosessissa, joten on tärkeää, että sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen on ajan tasalla, sanoo terveystieteiden maisteri Sanna Luokkamäki väitöstiedotteessa.
   Tutkimus korostaa jatkuvan oppimisen merkitystä sairaanhoitajien ammatillisessa kehittymisessä. Säännöllinen osaamisen päivitys ja uusien oppimismenetelmien, kuten pelillistämisen, hyödyntäminen voivat olla avainasemassa potilasturvallisuuden edistämisessä.
   Väitöskirjatutkimuksen tulokset tarjoavat arvokasta tietoa sairaanhoitajien koulutuksen kehittäjille ja terveydenhuollon organisaatioille, jotka pyrkivät parantamaan lääkehoidon turvallisuutta ja tehokkuutta. Tutkimuksen myötä 3D-pelien käyttö sairaanhoitajien koulutuksessa saattaa yleistyä tulevaisuudessa, tarjoten uudenlaisia tapoja oppia ja vahvistyaa osaamista.
   Väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-5161-8
    
   Lue lisää...
  • American Nurses Credentialing Center (ANCC) on myöntänyt HUSin Syöpäkeskukselle merkittävän Magneettisairaala-tunnustuksen. Tämä tunnustus on merkki hoitotyön korkeasta laadusta, potilasturvallisuudesta ja hoitajien työtyytyväisyydestä. HUSin Syöpäkeskus on nyt Euroopan toinen ja Pohjoismaiden ensimmäinen sairaala, joka on saavuttanut tämän kunnianosoituksen.
   Magneettisairaala (Magnet Hospital®) on erinomaisen hoitotyön tunnustus ja tutkittuun tietoon perustuva hoitotyön laatujärjestelmä, josta hyötyvät potilaat, hoitohenkilöstö ja organisaatio. Tunnustus myönnetään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nimi Magneettisairaala kuvaa vetovoimaa, joka vetää puoleensa magneetin lailla potilaita laadukkaan hoidon ja hoitajia hyvän työpaikan vuoksi.
   – Magneettisairaala-tunnustus osoittaa, että hoitotyön laatu, potilastyytyväisyys ja hoitajien työtyytyväisyys on Syöpäkeskuksessa mitatusti erinomaista verrattuna kansalliseen ja kansainväliseen tasoon. Tunnustus on upea palkinto vuosien työstä, sanoo Syöpäkeskuksen johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen.
   Lue lisää...
×
×
 • Create New...