Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!

Hoitajat.net

Lappeenrannassa aletaan kouluttaa sote-insinöörejä

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi syksystä 2017 lähtien opiskella sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon diplomi-insinööriksi. Tutkinto kouluttaa tulevaisuuden palvelujärjestelmän asiantuntijoita perehdyttämällä konkreettisesti sote-palveluiden arkeen, tuotantojärjestelmiin ja tulevaisuuden trendeihin.
Kaksivuotisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon diplomi-insinööri-ohjelmassa yhdistetään talouden, tietotekniikan ja johtamisen opintoja, ja sovelletaan niitä konkreettisesti sote-palvelujärjestelmän haasteiden ratkaisemiseen.
Koulutusohjelmasta vastaavan tutkijaopettaja Jouni Koivuniemen mukaan tutkinnossa koulutetaan tulevaisuuden ratkaisujen tuottajia ja uudistajia.
- Sote-kentän haasteet ovat laajasti tunnettuja. Toimintakenttä muuttuu radikaalisti, halusimmepa tai emme. Haasteet on pidettävä mielessä, mutta tärkeämpää on kehittää uusia ratkaisuja. Emme opeta tämän päivän sote-maailman rutiineja vaan koulutamme osaajia tulevaisuuden sote-ratkaisuihin.
Vastaavaa tutkintokokonaisuutta ei Koivunimen mukaan ole muualla Suomessa.
Opinnot tulevat muodostumaan neljästä kokonaisuudesta. Opintojen selkärankana toimivat tuotantotalouden opinnot. Toisessa opintokokonaisuudessa hyödynnetään sote-ammattilaisia, jotka kouluttavat sote-kentän haasteisiin ja teemoihin. Kolmas opintokokonaisuus keskittyy hyvinvointi- ja terveysteknologiaan, ja erityisesti niihin liittyvään tietotekniikkaan. Keskiössä on digitalisaatio ja sen tuomat muutokset toimintaprosesseissa, ohjelmistoliiketoiminnassa sekä palveluiden tuotannossa ja kuluttamisessa. Neljännessä kokonaisuudessa koulutetaan ymmärtämään monimutkaisten palvelukokonaisuuksien ja -järjestelmien rakentamista kokonaisuutena sekä perehdytetään palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin. Kaikki tämä tehdään yhteistyössä johtavien palvelu- ja teknologiayritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa.
Koulutusohjelmaan voivat hakea tekniikan kandidaatit ja amk-insinöörit. 
Lähde
Hoitajat.net

Kotihoidon vanhukset tarvitsevat apua ulkoiluun

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Monet vanhukset eivät pääse tai uskalla lähteä ulos heikentyneen liikkumiskyvyn, esteellisen ympäristön tai muistiongelman vuoksi. Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa vapaaehtoisia tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoiluystäviksi. Kampanjaa suojelee tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Iäkkäiden ulkona liikkumisen tarve säilyy, vaikka terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä päivittäinen elinpiiri supistuu. Vihreä ympäristö virkistää ja rauhoittaa mieltä sekä tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Kävely ulkona pitää yllä muistitoimintoja ja vaihteleva maasto harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa. Viherympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat iäkkäillä voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla.
- Kansallisen RAI -arviointi- ja seurantajärjestelmän mukaan säännöllisen kotihoidon iäkkäistä asiakkaista joka toinen pääsee ulos enintään kerran viikossa. Ulkoilumahdollisuudet vähenevät entisestään, jos iäkkäällä on avun tarvetta arkisissa perustoiminnoissa, toteaa ylilääkäri Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Tule toteuttamaan iäkkäiden ulkoilu-unelmia
Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja 6.9.–6.10.2016 kannustaa vapaaehtoisia iäkkäiden ulkoiluystäviksi. Ulkoiluystävä voi sopia yhteisen ulkoiluhetken läheisensä kanssa tai tarjoutua kävelykaveriksi palvelukodin asukkaalle. Kirjaamalla ulkoilukerrat ja -tarinat vievanhusulos.fi -sivustolle on mukana kampanjan viikkoarvonnoissa. Iäkkäiden ulkoilu-unelmia jaetaan hästägillä #vievanhusulos kampanjan Facebook-sivulla.
- Tänä vuonna lähes 30 koulutettua kampanjalähettilästä tuo lisävoimia kampanjointiin. He rekrytoivat omilla paikkakunnilla ulkoiluystäviä palvelutalojen ja kotihoidon asukkaille sekä koordinoivat eri tahojen kanssa ulkoiluystävätoimintaa. Lisäksi he järjestävät ulkoilutapahtumia valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivänä 6.10. vanhustenviikolla, kertoo suunnittelija Heli Starck Ikäinstituutista.
Vie vanhus ulos -kampanjaa on toteutettu vuodesta 2011. Innokkaimmin kampanjaan ovat osallistuneet palvelutaloissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset, järjestöjen vapaaehtoiset, oppilaitokset ja lukuiset yksityiset henkilöt.
- Olisi hienoa, jos valtakunnallisesta iäkkäiden ulkoilupäivästä muotoutuu työpaikoilla, oppilaitoksissa ja kouluissa perinne, jolloin lähdetään yhdessä ulkoilemaan ikäihmisten kanssa, jatkaa Starck.
Ulkoiluystävän muistilista
Tutustu iäkkään terveydentilaan ja kysy päivän vointia Perehdy apuvälineiden käyttöön Sovi yhdessä kävelyreitin pituus ja kohde Ole tukena ja avusta vain tarvittaessa Nauttikaa ulkoilusta ja toistenne seurasta! www.vievanhusulos.fi
Hoitajat.net
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on avannut koululaisille suunnatun TroppiOppi-verkkokokonaisuuden, jonka avulla lapset voivat harjoitella sairauksien ja oireiden lääkkeetöntä ja lääkkeellistä hoitoa. Syyskuun alussa käynnistetään valtakunnallinen TroppiOppi-videokilpailuhaaste viidesluokkalaisille.
TroppiOppi-kokonaisuuden tavoitteena on opettaa kouluikäisille lapsille ja nuorille lääkkeiden järkevää käyttöä ja muistuttaa lääkkeettömistä keinoista sairauksien ja oireiden hoidossa. Pelistä, videohaasteesta ja terveysvisasta koostuva TroppiOppi on osa Fimean www.laakekasvatus.fi -sivustoa.
Aiemmin pelkästään opettajille tarkoitettu lääkekasvatusmateriaali saa nyt rinnalleen oppilaiden oman osion. Lääkekasvatussivusto tarjoaa eri luokka-asteille suunniteltuja valmiita opiskelukokonaisuuksia sekä runsaasti tehtäväideoita peruskoulun opettajille.
Valtakunnallinen videohaaste starttaa syyskuussa
Syyskuun 1. päivänä alkavassa TroppiOppi -videohaasteessa kannustetaan tutustumaan lääkkeiden järkevään ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön - ja toteuttamaan aiheesta kahden minuutin mittainen video. Kilpailuun osallistutaan luokittain opettajan johdolla.
Kilpailuaika on 1.9. - 31.10.2016 ja voittajat julkaistaan 14.12.2016. Kilpailun pääpalkintona jaetaan 500 euroa luokkaretkirahaa. Voittajavideon valitsee Fimean viestinnän ja lääkealan ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati. Kaikki kriteerit täyttävät videot julkaistaan TroppiOpin Youtube-kanavalla.
Kanavalla julkaistavia kilpailuvideoita voi kuka tahansa peukuttaa marraskuun 15. päivään saakka. Kolme suosituinta videota voittavat kukin 200 euroa luokkaretkirahaa. Kilpailuun voi osallistua suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä videolla. Tarkat osallistumisohjeet videokilpailuun löytyvät TroppiOppi-sivustolta, www.troppioppi.fi.
TroppiOppi-videohaasteen pedagogiset sisällöt ja tavoitteet on toteuttanut opettajaopintojaan tekevä Fimean tutkija Johanna Jyrkkä. ”Tarkoituksena on opettaa lapsia vastuullisiksi lääkkeiden käyttäjiksi. Videokilpailu haastaakin ’vitoset’ pohtimaan, miten lääkkeitä käytetään oikein ja turvallisesti”, toteaa Jyrkkä.
Verkkopelissä harjoitellaan hoitamista virtuaalipotilailla
TroppiOppi-kokonaisuuteen kuuluu myös verkkopeli, jossa lapset ja nuoret voivat harjoitella virtuaalipotilaiden avulla lääkkeiden oikeaa käyttöä ja/tai lääkkeetöntä hoitoa. Potilaat kärsivät arkielämästä tutuista oireista, kuten pääkivusta, nuhasta tai vatsavaivoista.
Virtuaalinen farmaseutti antaa tarvittaessa neuvoja sopivista hoitomuodoista, ja kaikkien kokeiltujen hoitojen toimivuudesta potilaan hoidossa saa kirjallisen palautteen. Pelin käytännön toteutuksesta ovat vastanneet Metropolia ammattikorkeakoulun Game Studion opiskelijat. Pelin sisällöt ovat Fimean asiantuntijoiden laatimia ja tarkastamia.
Hoitajat.net
SuPer on huolissaan Varkauden kaupungin säästötoimista, jotka uhkaavat kuntalaisten oikeuksia laadukkaisiin peruspalveluihin. Esimerkiksi koulutetun hoitohenkilöstön vähentäminen vanhustenhoidossa laskee hoivatason lähelle heitteillejättöä, toteaa SuPer tiedotteessaan.
Vanhuspalvelulaki edellyttää kaupungin osoittavan riittävät resurssit vanhusten palveluiden turvaamiseen. SuPerin mukaan Varkauden kaupungin säästötoimet aiheuttavat todellisuudessa kustannusten kasvua.
Vanhustenhoidon asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia ja tarvitsevat pääsääntöisesti erittäin runsaasti hoitoa ja apua päivittäisissä perustarpeissaan. Lisääntynyt palvelutarve näkyy Varkauden kaupungin kotihoidon käyntimäärien kasvuna sekä omaishoidon lisääntymisenä. Koulutetun henkilöstön määrä ei vastaa asiakkaiden tarpeita.
Mahdolliset henkilöstömitoitusten heikennykset, lomautukset ja muut henkilötyövuosien vähentämiseen tähtäävät toimet tulevat syömään lomautuksilla aikaansaadut säästöt. Todelliset säästöt voivat olla jopa negatiivisia, kuten usea kunta on joutunut tällaisten säästötoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen toteamaan.
SuPer toteaa, että vanhustenhoidossa hyvästä perushoidosta tinkiminen lisää kustannuksia. Puutteellinen perushoito lisää infektioita hygienian huonontumisen myötä ja laskee elämänlaatua. Tiukentunut työtahti vähentää myös kuntouttavien ja toimintakykyä ylläpitävien työmenetelmien käyttöä. Aika ei riitä osallistavien menetelmien käyttöön vaan kiire pakottaa hoitajat tekemään asioita asiakkaan puolesta. Lisääntyneiden infektioiden ja toimintakyvyn laskun vuoksi asiakkaita joudutaan siirtämään sosiaalihuollon asumispalveluista kalliimmille hoitopaikoille terveydenhuoltoon.
Hoitajat.net

Tehy: Henkilöstömitoituksen kipuraja saavutettu vanhuspalveluissa

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Tehy lähettää kipakat terveiset hallituksen budjettiriiheen vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksessä tarkistetaan vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa. Hallitus arvioi mitoitusta madaltamalla saavansa kuntien menoihin 60,2 miljoonan säästöt. Tehyn mielestä mitoituksesta ei voi enää tinkiä.
Ikäihmisten palveluissa monialainen kuntoutus ja kuntouttava työote ovat tärkeä osa jatkuvaa kehittämistyötä. Henkilökuntaa vielä vähentämällä resurssit riittävät enää vain välttämättömimpiin hoitotoimenpiteisiin. Ikäihmisten kuntoutukseen ja elämänlaatuun liittyvistä tehtävistä tingitään tai ne jäävät tekemättä. Mitoituksen alentaminen nyt on suorassa ristiriidassa ikäihmisten palveluille asetetuille tavoitteille. Henkilöstömitoitusta vanhuspalveluissa ei voi enää tarkistaa alaspäin. Kipuraja on saavutettu, toteaa Tehy tiedotteessaan.
Hoitajat.net

Kiinalaiset sairaanhoitajat täydentävät tutkintoaan Suomessa

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Turun ammattikorkeakoulussa aloitti elokuussa kymmenen kiinalaista opiskelijaa. He täydentävät sairaanhoitajatutkintonsa EU-vaatimusten mukaiseksi Suomessa. Tammikuussa kaksitoista kiinalaista sairaanhoitajaa aloitti tammikuussa puolen vuoden valmentautumisen sairaanhoitajan tutkinnon täydentämiseen suomalaisten ja EU -vaatimusten mukaiseksi. 
– Opiskelijat valittiin kielitaidon, hoitotyön osaamisen ja kulttuuriin sopeutumiskyvyn perusteella marraskuussa 2015 pidetyllä valintakokeella. Heistä kymmenen saapui Turkuun elokuun viidentenä päivänä suorittaakseen sairaanhoitajan tutkinto-opinnot Ruiskadulla, yliopettaja Tiina Nurmela kertoo.
Opiskelijat ovat elokuun aikana majoittuneet opiskelija-asuntoihinsa, tutustuneet Turkuun sekä totutelleet suomalaiseen ruokakulttuuriin.
– Suomessa opinnot etenevät tiiviillä vauhdilla täydentäen, muuttaen ja lisäten kiinalaisten sairaanhoitajien tieto-, taito- ja kulttuurimaailmaa, Nurmela jatkaa.
Marras-joulukuussa alkavaan ensimmäiseen harjoittelujaksoon terveydenhuollossa valmentaudutaan teoreettisia perusteita läpi käyden. 
Pekingissä ja elokuun alussa Turussa toteutuneen valmennusvaiheen onnistuneisuus nähdään varsinaisten opintojen alettua syyslukukaudella ja seuraavan vuoden aikana. 
Koulutusvientiä on tarkoitus jatkaa ja uusia opiskelijoita rekrytoidaan Kiinassa. Ensimmäisen toteutuksen antamat kokemukset auttavat kehittämään tätä koulutusformaattia toteuttavaa Terveys- ja hyvinvointi -tulosaluetta eteenpäin.